De landinrichting van Weerijs-Zuid is bijna afgerond. Voor de verkaveling en herinrichting zijn kosten gemaakt. Een deel is voor rekening van de grondeigenaar. Dit is vastgelegd in de lijst der geldelijke regelingen. De ontwerp-lijst der geldelijke regelingen heeft van 2 maart tot en met 12 april 2017 ter inzage gelegen. Gedeputeerde Staten hebben op 15 mei 2018 de lijst der geldelijke regelingen voor de landinrichting Weerijs-Zuid vastgesteld. Hierbij hebben zij de zienswijzen betrokken die zijn ingediend op de ontwerp-lijst der geldelijke regelingen.

De lijst der geldelijke regelingen, als bedoeld in artikel 47 van de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) voor het inrichtingsplan Weerijs-Zuid ligt van 24 mei 2018 tot en met 4 juli 2018 ter inzage op www.brabant.nl/terinzage Deze stukken zijn relevant voor alle grondeigenaren binnen het herverkavelingsblok van de landinrichting Weerijs-Zuid.

Degene die een zienswijze heeft ingediend op de ontwerp-LGR of als belanghebbende geraakt wordt door een gewijzigde vaststelling van de LGR, kan beroep aantekenen bij de rechtbank


's-Hertogenbosch, mei 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Breda
  • Etten-Leur
  • Zundert