Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet ontvangen van Trobas Gelatine B.V.. De aanvraag betreft de uitbreiding van de onttrekking van grondwater bij Trobas Gelatine B.V.. Op 21 december 2016 ontvingen wij van Trobas Gelatine B.V. een verzoek tot intrekking van de aanvraag. Daarmee is de procedure beƫindigd.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw N. van de Sanden, telefoon (013) 206 01 00.

Aan deze procedure is het kenmerk 16061112 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.Tilburg, januari 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Dongen