Op 21 oktober 2015 is bij Gedeputeerde Staten een verzoek ingekomen van de heer M.A.G.M. van Boxtel, namens MAC Bedaf, om ontheffing als bedoeld in artikel 3, lid 2 van het Besluit geluidproduktie sportmotoren voor een motorsportevenement ter plaatse van de Zeelandsedijk ongenummerd te Volkel, kadastraal bekend als gemeente Uden, sectie T nummers 340 en 341.

Eindhoven, oktober 2015.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Uden