Bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is op 24 september 2020 door C-Infra B.V. uit Dongen, namens gemeente Oosterhout een melding ingediend, op grond van artikel 28, lid 3 Wbb, voor het onttrekken van grondwater waardoor de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst.

De handelingen worden verricht op de locatie Ranonkelstraat, Leliestraat en Anemoonstraat te Oosterhout.

Tilburg, oktober 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oosterhout