Holst Centre is een instituut voor open innovatie, opgericht door TNO en IMEC. Het is gevestigd op de High Tech Campus Eindhoven. Samen met (inter)nationale en regionale partners doet Holst Centre onderzoek naar draadloze sensortechnologie en flexibele elektronica. Met het Ministerie van EZ is afgesproken dat de Provincie voor de jaren 2013 – 2016 een financiële bijdrage levert aan Holst Centre. Provinciale Staten heeft recent € 6,1M beschikbaar gesteld. Hiervan is in een eerste tranche €2,884 miljoen subsidie aan Holst Centre verstrekt - middels cofinanciering op een zevental Europese onderzoeksprojecten met een totaal projectvolume van €10,23 miljoen.

's-Hertogenbosch, januari 2014.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Eindhoven