Op 31 mei 2013 hebben wij een verzoek ontvangen van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, tot het vaststellen van grenzen bebouwde kommen in het kader van de Wegenwet.

De reden voor het verzoek is het feit dat de gemeente bezig is met het opstellen van een nieuwe wegenlegger.

Wij hebben het verzoek behandeld. Ons besluit luidt als volgt.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

1. Gelet op artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet;
2. Overwegende dat de gemeente Sint-Michielsgestel voornemens is haar wegenlegger te herzien;
3. Overwegende dat het verzoek betrekking heeft op de grenzen van de bebouwde kommen van Den Dungen, Gemonde, Sint-Michielsgestel en Berlicum/Middelrode.

Besluiten

1. In te trekken het besluit van 9 april 1997, nummer 435702, provinciaal blad 43/97, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen van Berlicum, Den Dungen, Gemonde, Maaskantje en Sint-Michielsgestel;
2. Vast te stellen de grenzen van de bebouwde kommen van Den Dungen, Gemonde, Sint-Michielsgestel en Berlicum/Middelrode, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen:
- 2013_110_00, blad 2/5, van 29-05-13;
- 2013_110_00, blad 3/5, van 11-04-13;
- 2013_110_00, blad 4/5, van 29-05-13;
- 2013_110_00, blad 5/5, van 11-04-13.

’s-Hertogenbosch, 9 juli 2013

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

J.H.M. Goossens, bureauhoofd Verkeersbeheer


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Sint-Michielsgestel