De landinrichting van Weerijs-Zuid is bijna afgerond. Voor de verkaveling en herinrichting zijn kosten gemaakt. Een deel is voor rekening van de grondeigenaar. Dit is vastgelegd in de Lijst der Geldelijke Regelingen.
De ontwerp-Lijst der Geldelijke Regelingen als bedoeld in artikel 62 Wilg voor het inrichtingsplan Weerijs-Zuid ligt van 2 maart tot en met 12 april 2017 ter inzage op www.brabant.nl/terinzage Deze stukken zijn relevant voor eenieder die als rechthebbende eigendomsrechten, pachtrechten en/of zakelijke gebruiksrechten heeft, gelegen binnen het herverkavelingsblok van het landinrichtingsproject Weerijs-Zuid. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om in de periode van 2 maart tot en met 12 april 2017 een zienswijze in te dienen.


's-Hertogenbosch, februari 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Breda
  • Etten-Leur
  • Zundert