Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant, bekend dat zij het veiligheidsrapport hebben beoordeeld, dat door DSM Coating Resins te Waalwijk op 12 juni 2013 is ingediend ingevolge het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

De bevindingen over het veiligheidsrapport, het veiligheidsrapport zelf en overige stukken liggen vanaf 27 januari 2014 tot en met 24 februari 2014 (4 weken) ter inzage in het documentatiecentrum van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant, Spoorlaan 181, 5038CB te Tilburg tijdens kantooruren of na telefonische afspraak met de heer W. Smits, telefoonnummer 013 - 206 05 47, van het team Toezicht en Handhaving Industriƫle omgeving.

Tilburg, januari 2014.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Waalwijk