Lees het 2e rapport over intergemeentelijke samenwerking

Gemeenten zijn geen bestuurlijke eilanden, maar maken deel uit van netwerken, van clusters van naburige gemeenten waar burgers zich “thuis voelen” en van grootschaliger intergemeentelijke verbanden met een eigen dynamiek. Dit maakt het formuleren van intergemeentelijk afgestemd beleid noodzakelijk. Een uitdaging die verder gaat dan samenwerking tussen gemeenten op het gebied van bedrijfsvoering en van de decentralisatieoperaties in het sociale domein.

Op het gebied van intergemeentelijke samenwerking bereikten ons veel vragen. Daaruit bleek de behoefte aan enerzijds een overzicht van bestaande intergemeentelijke samenwerkingsvormen en de voor- en nadelen ervan. Anderzijds een inzicht in vernieuwende vormen van intergemeentelijke samenwerking. De provincie heeft de Universiteit van Tilburg opdracht gegeven tot het maken van een tweeluik. Als eerste is een inventarisatie van intergemeentelijke samenwerking gemaakt.

Nu is ook het 2e rapport over intergemeentelijke samenwerking beschikbaar. Dit onderzoek belicht buitenlandse ervaringen met territoriale samenwerkingsverbanden. Het is bedoeld ter inspiratie.

Onze gezamenlijke uitdaging is immers om met Brabantse nabijheid, betrokkenheid en respect voor de “eigenheid” de gewenste bestuurlijke veerkracht te realiseren om de grote maatschappelijke en economische uitdaging op te kunnen pakken.


Contact Veerkrachtig bestuur

Verbetering regionale samenwerking: leren van buitenlandse ervaringen

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Eerste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn.
Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.