Subsidie drugsafval aanvragen

Niet alleen voor Noord-Brabant, maar voor alle provincies wordt een – nagenoeg dezelfde – subsidieregeling opengesteld.

50 – 100% vergoeding

Particulieren ontvangen 100% van de kosten tot een maximum van € 24.999,- Het gaat dan om afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval, verontreinigd oppervlaktewater en sanering van verontreinigde bodem. Gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen (publieksrechtelijke rechtspersonen) ontvangen 50% van de kosten tot een maximum van € 24.999,-.

Indienen van uw aanvraag

Voor alle voorwaarden en de mogelijkheid om subsidie aan te vragen zie: Drugsafval opruimen, subsidie

Contact

Subsidie drugsafval aanvragen