Opruimen drugsafval

Afhankelijk van de provincie waar het drugsafval is gedumpt ontvangt u als indiener van die provincie de subsidie voor het opruimen.

Indienen van uw aanvraag

Bent u grondeigenaar en heeft u in 2017 kosten gemaakt voor het opruimen van drugsafval? Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen gedurende de openstellingsperiode van uw provincie. Voorwaarden en de mogelijkheid om subsidie aan te vragen vindt u in het loket. Zie: Drugsafval opruimen, subsidie

Contact

Subsidie drugsafval aanvragen

Zie ook

Documenten en bestanden (1)

Open Links Sluit Links