Opruimen drugsafval

Het subsidieplafond is vastgesteld op € 550.000 en is naar verwachting toereikend voor 50%-cofinanciering van de opruimkosten van de drugsafvaldumpingen uit 2018 en 2019.

Indienen van uw aanvraag

Heeft u in 2018 en/of in 2019 kosten gemaakt voor het opruimen van drugsafval? Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen. Zie: Drugsafval opruimen, subsidie 

Contact

Subsidie drugsafval aanvragen

Zie ook

Documenten en bestanden (1)

Open Links Sluit Links