• 10-30% van de Brabanders mist een gevoel van verbondenheid
  • in West-Brabant is er minder vertrouwen in elkaar en instituties
  • in de middelgrote steden nemen armoede, werkloosheid en gezondheidsproblemen toe.

Kortom: in onze snel veranderende wereld verliezen sommige mensen en groeperingen hun gevoel voor aansluiting, zekerheid en stabiliteit. Daar is een nieuwe benadering voor nodig.

De verantwoordelijkheid voor die moeilijke maatschappelijke opgaven lag voorheen bij burgers, overheden, bedrijfsleven of maatschappelijke instellingen afzonderlijk. De provincie is er van overtuigd dat we samen voor een betere aanpak kunnen zorgen. En daar is het programma Sociale Veerkracht voor bedoeld. Het programma Sociale Veerkracht gaat uit van lokale kracht. Die kracht wil de provincie naar boven halen. Niet het wiel opnieuw uitvinden maar lokale initiatieven en nieuwe samenwerkingsvormen steunen en kennis vergaren over wat wel en niet werkt.

Doelen

Het programma heeft twee doelen:

  1. De sociale veerkracht gebiedsgericht versterken. De analyse uit de monitor is daarvoor de basis. 
  2. In andere provinciale opgaven (energie, leegstand, veerkrachtig bestuur, arbeidsmarktbeleid en omgevingsvisie) de sociale veerkracht benutten en laten groeien.