Hoogveen

Het gebied De Peelvenen ligt op de grens van de provincies Noord-Brabant en Limburg en bestaat uit de Deurnsche Peel, Mariapeel en Groote Peel. Peelvenen is een van de laatste gebieden in Nederland waar hoogveen voorkomt. Zie ook:  het kaartje

Hoogveen bestaat uit een bovenlaag van levende planten, vooral veenmos, en daaronder een laag met afgestorven plantenresten van soms wel 6 meter dik. Beter bekend als de brandstof turf. Na de grootschalige turfwinning in de jaren 50 werden veel afgegraven gronden ontgonnen en bestemd als landbouwgrond. Ruim 4.000 hectare afgegraven hoogveen werd niet ontgonnen en vormt nu de natuurgebieden Deurnsche Peel, Mariapeel en Groote Peel.

Veenmos is het fundament van het hoogveen, maar hoogveengebieden zijn ook de leefgebieden van talloze andere bijzondere, vaak zeldzame planten en dieren, zoals de gladde slang, witsnuitlibel, blauwborst, lavendelheide en veenpluis. En een prachtig landschap: weids en nat. Natuurgebieden die het verdienen om in stand gehouden te worden.

Zie ook:

Gebiedsontwikkeling

De gebiedsontwikkeling Peelvenen heeft tot doel om de inrichting van het gebied te verbeteren. Belangrijk is het herstel van het hoogveen naast ontwikkeling van de landbouw, recreatie en toerisme. Ook is er aandacht voor de leefbaarheid en de cultuurhistorie van het gebied. Bekijk ook het Landinrichtingsplan Peelvenen en Peelbeleving in de Peelvenen, Visie op Recreatie en Toerisme anno 2012

Life+ en Natura 2000

Dit project is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van LIFE+, het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000-gebieden.