We kunnen de doelstellingen van Brabant om in 2040 energieneutraal te zijn, behalen door samen maatregelen te nemen. Dat heeft invloed op ons dagelijks leven. Bijvoorbeeld op de manier waarop we wonen, werken, telen en ons vervoeren.

Wij zijn benieuwd naar uw ideeën en initiatieven. Waar ziet u mogelijkheden om energie te besparen of meer duurzame energie op te wekken? En wat kan de provincie volgens u doen? Wij horen het heel graag hieronder.

Kortom: met uw energie, denkkracht en ideeën brengen we Brabant verder en wordt de energietransitie versneld en verankerd. Laat u horen!

Met uw energie komt Brabant verder!

Contact

Uw idee of initiatief over energie

Reacties (31)

 1. Audrey van den Heuvel
  Veghel 03-07-2018 09:13 uur

  Om de CO2 uitstoot in het bouwproces te verminderen maken wij gebruik van stro in onze huizen. Dit kan op een professionele manier toegepast worden en met slimme installaties bouw je daarmee een gezond en ecologisch huis dat duurzaam is en een gezond binnenklimaat heeft. Om dit meer bekendheid te geven en mensen inzicht te geven in en over deze mooie manier van bouwen organiseert Strobouw Nederland een groot STRO-event op 31augustus en 1 en 2 september op het BillyBird park Hemelrijk. De vrijdag is speciaal ingericht voor de professional en de zaterdag en zondag zijn voor het grote publiek. Het STRO-event heeft voor ieder wat wils, zo is er een grote beurs waar allerlei professionals op het gebied van Strobouw, installaties, leveranciers en ook architecten ruim vertegenwoordigd zijn. Ook is er op de zaterdag en zondag een duurzame markt. Worden er workshops gegeven op het gebied van duurzaam bouwen en wonen. Dit alles wordt opgeluisterd op vrijdag en zaterdag avond met live muziek en door de dag heen zijn er leuke en inspirerende lezingen, presentaties en optredens. Kijk op www.stro-event.nl voor je online tickets en voor informatie. Heb je vragen of interesse dit kan via audrey@strobouw.nl

 2. Johan Roozen
  Rucphen 21-01-2018 13:11 uur

  Heb in mijn werkveld contact met zeer grote bouwinitiatieven waarbij dakoppervlakken gebouwd worden van vele hectaren groot. De initiatiefnemers zijn zeer huiverig om het dakoppervlak beschikbaar te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen. Heb daarnaast ook contact met een potentiële initiatiefnemer die samen met een panelenleverancier geheel voor eigen risico en rekening een plan hebben om een voorbeeld te stellen voor een grootschalige plaatsing e.e.a. in combi met dubbelgebruik en gebouwen waar halfschaduw zeer geschikt in teeltvoorzieningen kan worden gecombineerd.
  Concreet zijn wij op zoek naar die personen binnen het Provinciaal apparaat die aan kunnen geven of e.e.a. past binnen de transitievisie?

 3. Ronald kalwij
  Breda 20-11-2017 12:14 uur

  Ik hoor niemand over de kosten voor de individuele burger. Ik woon in het buitengebied bij Breda. Als ik voor veel geld mijn huis energiezuinig moet maken en daarna geen geld meer heb om te eten, ben ik energiezuinig dood. Verkopen en gaan huren lukt ook niet voor een redelijk bedrag en aan een verhoging van mijn hypotheek werkt de bank niet mee. Veel mensen komen zwaar in de problemen.

 4. JJH Geene
  Oirschot 01-09-2017 09:28 uur

  Niet praten maar doen.
  Een geslaagd project in het Kader van de Postcoderoos-regeling.
  Ik woon in een gemeentelijk monument en krijg geen toestemming om zonnepanelen te plaatsen. Daarom ben ik 3 jaar geleden begonnen met zonnepanelen op andermans dak.
  Door dat de regeling is aangepast hebben we nu een goed verdienmodel het project is nu operationeel.
  20 gezinnen hebben samen een coöperatie opgericht en hebben 348 (94 KWp) panelen op een loods geïnstalleerd. De wethouder gaat op 9 september ons project officieel in bedrijfstellen.
  Ondanks ons prima verdienmodel hebben we veel moeite moeten doen om bewoners te interesseren om mee te doen.
  We hebben ervaren dat de drempel om dit daadwerkelijk te organiseren hoog is. Het heeft ons veel tijd en energie gekost. We hebben intussen veel kennis opgebouwd en kunnen andere helpen om dit ook te realiseren.
  Webben meer aanvragen dan dakruimte dus we zijn nog opzoek naar daken. Het is jammer dat de subsidie asbest eraf zonnepanelen erop is afgeschaft. Deze regeling zou veel verenigingen kunnen helpen.
  Onderstaand de tekst uit de flyer die we hebben gebruikt om de bewoners te interesseren.


  Beste Buurtgenoten,
  Heeft u al lang nagedacht over eigen zonne-energie, maar zelf geen geschikt dak?
  De start van de exploitatie van zonnepanelen door ZoO is aanstaande. Op het aan ons ter beschikking gestelde dak passen maximaal 350 panelen, goed voor 94.500 Wp. Dat is iets meer dan nodig voor de behoefte van de reeds aangemelde leden, maar het is ook zonde om de capaciteit niet ineens optimaal aan te leggen. We hebben dus wat capaciteit over om enkele nieuwe leden in de gelegenheid te stellen tot participatie.
  Het rendement van uw investering is over 15 jaar begroot op ca. 5%. Centraal staat echter de teruggave van door u betaalde energie belasting (€ 0,122 / kWu) gegarandeerd (alleen op basis van de Postcode-regeling) voor een periode van 15 jaar. Het is niet rendabel om meer energie terug te leveren dan u zelf thuis verbruikt. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de overheid, die daarvoor de ‘Postcoderoos-regeling’ in het leven heeft geroepen. Via Google vind u veel ondersteunende informatie.
  Profiteer nu van een gunstige overheidsmaatregel, zonder dat uw eigen huis belast wordt met panelen en de exploitatie (inkoop, installatie, onderhoud, administratie) volledig in handen is van de cooperatie, dus van de leden. Binnen de cooperatie hebben de deelnemers samen zeggenschap en stemrecht. De cooperatie is van ons samen en we hebben eenzelfde belang.
  ZoO heeft de materie goed bestudeerd en een gedegen plan opgesteld, waaraan de Gemeente Oirschot bovendien (eenmalig) bijdraagt met een mooie subsidie. Belangstellenden kunnen met beschikbaar documentatiemateriaal in korte tijd worden bijgepraat.
  Is uw belangstelling gewekt, neem dan snel contact op met de voorzitter of de secretaris, want na 9 Mei worden de panelen verdeeld over de deelnemers.
  Met dank en vriendelijke groet,

  Hans Geene Michel van den Molengraft
  Voorzitter Zon op Oirschot Secretaris Zon op Oirschot
  Nieuwstraat 60 Nieuwstraat 56
  Tel 06- 12836174 Tel. 06-26882051
  jjhgeene@gmail.com vandenmolengraft@gmail.com

 5. Hans de Beer
  's Hertogenbosch 25-04-2017 07:55 uur

  Heel goed dat ook de provincie zich bezig houdt met duurzame energie. Hoognodig. Het energie"probleem" is echter ruim 100 jaar geleden al opgelost door Nikola Tesla. Hij demonstreerde dat ten overstaan voor een gezelschap van politici en wetenschappers door op een verlaten stuk strand 1000 lampen van 100 Watt te laten branden door een kastje van 50x50 cm aan te sluiten op een kabel waar de lampen aan bevestigd waren. Energie uit het Niets. Hoe was/is dat mogelijk?
  De natuurkunde vond de onderliggende reden. In de Newtoniaanse wetenschap waar destijds het kleinst mogelijke deeltje het atoom was werd uitgegaan van de logisch lijkende premisse dat als men een ruimte zou afkoelen tot het absolute nulpunt, alles in die ruimte tot stilstand zou komen. En stilstand dwz geen enkele beweging van atomen zou betekenen geen enkele energie. Hoogst verbaasd vond men het tegendeel. Het kólkte nog van energie. Men noemde het dan ook nulpunt energy/zero point energy of energie uit het vacuüm.
  De nobelprijswinnaar dr Richard Feynmann berekende dat één kubieke meter ruimte voldoende energie bevat om alle oceanen te laten koken! Er is dus geen gebrek aan energie, we hoeven het alleen maar af te tappen. Dat had Tesla al gedemonstreerd. T Henry Moray zocht inspiratie en hulp bij Tesla in de jaren 20 en maakte een apparaat dat 50.000 Watt produceerde en liet het uitvoerig onderzoeken door sceptische wetenschappers die overtuigd de deur uitgingen. http://www.cheniere.org/books/excalibur/moray.htm
  Tom Bearden ontwikkelde de MEG, Motionless Energy Generator en kreeg daarvoor een patent samen met 5 anderen. De MEG produceert permanent 5000 Watt en kent geen bewegende delen en dus geen slijtage. Duurzamer is moeilijk mogelijk. En zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen van mensen die apparaten gebouwd hebben die gebruik maken van die nulpuntenergie. We leven al in een oceaan van energie, we hoeven het slechts af te tappen. Twee Nobelprijzen zijn verleend aan Lee en Yang die dit extractieproces hebben beschreven in 1957. Bearden benoemt vele werkende initiatieven op zijn website http://www.cheniere.org/index.html Met name: http://www.cheniere.org/misc/oulist.htm en verklaard een en ander in zijn vele boeken en DVD's http://www.cheniere.org/sales/online-store.htm
  Het is dus niet dat we het als mensheid niet kunnen. Om de MEG verder te ontwikkelen voor industriële massaproductie is 20 miljoen nodig. Een peulenschil voor een overheid dunkt me. Een schone taak voor mijn geliefde Brabant?

 6. Evelien Philippa
  Rosmalen 20-04-2017 11:20 uur

  Er wordt alleen gekeken naar energie besparing, maar als het gaat om CO2 uitstoot en broeikasgassen als methaan draagt vooral de vleesindustrie daar het meeste aan bij. Brabant is in Nederland de provincie met de grootste veestapel, dus daar valt heel wat te winnen!
  Deze moet kleiner en er zullen alternatieven moeten komen. kijk eens naar het verhaal van de Vegetarische slager bijvoorbeeld.
  Sea First organiseert 8,9 en 10 September Sea the Future, over de oceaan, het klimaat en onze gezondheid, waar reductie van CO2 uitstoot uitgebreid aan bod komt.
  8 september is een college hierover in Maaspoort Sport & Events en 10 September is een open dag met lezingen en een productenmarkt.
  Een aanrader voor iedereen die voor een beter milieu gaat en een uitnodiging aan de provincie om op vrijdagavond de dialoog aan te gaan met NGO's en gezamelijk tot nieuwe inzichten te komen. De verbinding te zoeken en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Want alleen met elkaar kunnen we deze grote problemen aan.
  www.seathefuture.nl

 7. Henk Bronkhorst
  Haarlem 16-03-2017 12:16 uur

  De innovatie / uitvinding die ik heb is niet bedoeld voor zon of wind energie .
  Het kan direct bestaande stroom omzetten waar door er 59 % energie bespaard word .
  Hierna kan voor de aandrijving van electra motoren via een drive een andere 30 % bespaard worden , maar hier moet wel de drive aangepast worden .
  Voor electrice verwarming van water of een andere vloeistof is het mogelijk dit tedoen goedkoper dan met gas , en hier ga ik er van uit dat
  10 KWh stroom gelijk staat aan de energie van 1 cubic meter gas .
  Mvg , Henk

 8. Joseph Kuijpers
  Oss 05-03-2017 11:42 uur

  Mensen als ik, met de nodige kennis van klimaatadaptatie, actief inzetten bij de implementatie van het provinciale beleid in de regio. Kortom opgebouwde kennis niet verloren laten gaan. Reken op de aanbeveling door de provincie.

 9. Bruinkooltje
  Moerdijk 16-08-2016 15:36 uur

  Als iedereen die zo gruwelt van fossiele brandstoffen er direct mee stopt en in holen gaat wonen, dan hebben wij meer.

 10. The wild rover
  Helkant 16-08-2016 15:28 uur

  Droom maar lekker verder, wij zijn nog niet een in het 1984 van George Orwell.

 11. Gerard Smals
  Haaren 16-05-2016 15:48 uur

  Thorium voor de elektrische maatschappij.

  Energiebesparing, zon- en wind energie, energie-neutraal, aardwarmte, biobrandstof, daarmee probeert de Provincie Brabant in 2050 fossiele brandstoffen overbodig te maken. Het meest kenmerkend daarvan zal zijn dat onze maatschappij van een op fossiele brandstoffen gebaseerd energiegebruik overstapt op een elektrische maatschappij. De grote hoeveelheid energie die momenteel uit fossiele bronnen beschikbaar is moet vervangen worden door elektrische energie opgewekt uit andere dan fossiele brandstoffen.

  De elektrische maatschappij heeft straks stroom nodig voor de huishoudens inclusief het koken op stroom, voor elektrische auto's, voor de warmtepompen die onze huizen gaan verwarmen als de cv-ketels op aardgas de deur uit zijn, voor de treinen, voor het vrachtverkeer, voor de industrie. Maar het lukt nu al niet eens de stroom voor onze huishoudens met behulp van zon en wind op te wekken laat staan voor de rest. Het is naïef te denken dat de energie uit de andere bronnen dan fossiele brandstoffen die de Provincie voorstelt al deze elektriciteit zal kunnen leveren.

  Met thorium kunnen we zoveel stroom maken als we maar willen. Duurzaam, zonder een grammetje CO2 uitstoot, zonder ontploffingsgevaar, zonder afvalprobleem. Investeringen in zon en windenergie gaan met thoriumcentrales niet verloren omdat een thoriumcentrale een load-follower is wat betekent dat hij automatisch meer stroom levert als er weinig zon of wind is en andersom.

  Namens de “Vrienden van het Thorium”,
  Gerard Smals, Haaren, www.groenekernenergie.nl

 12. P. Schepers
  Helmond 15-05-2016 11:29 uur

  Sinds een 5 tal jaren ben ik bezig om een viertal ideeën mbt energieopwekking van de grond te krijgen. Ik woon in Stiphout in Brabant dus. Het aantal mensen dat ik benaderd heb is niet te tellen. Zowat alle Universiteiten van Eindhoven tot Groningen en van Delft tot Enschede heb ik benaderd. Verder diverse overheidsfunctionarissen oa EZ, fractie voorzitters 2de kamer, etc etc.
  Meestal reageert men zelfs niet, en als men reageert, vraagt men mij de ideeën maar even op te sturen. Mooi niet dus.

  Uiteindelijk heb ik onlangs een lector op een Hoge school in Arnhem gevonden die wel een half uurtje met mij heeft willen praten.
  Zijn reactie is zeer hoopgevend en hij wil berekening maken voor één van de ideeën, die noodzakelijk zijn voor het maken van een businessplan. Hij is er van overtuigd dat het idee, dat ik heb laten zien, zeer zeker de moeite waard is en zeker uitvoerbaar, dit zijn de woorden van de Lector.
  Afgelopen vrijdag heb ik de offerte van hem ontvangen.
  Wie helpt mij verder op weg??? Mijn emailadres is bekend bij de redactie.
  PS, Twee van de vier ideeën zijn gedeponeerd en geregistreerd bij het BBIE .

  Ik ben zeer benieuwd naar uw reactie op bovenstaand verhaal.

 13. H. Joosten
  eindhoven 11-05-2016 14:07 uur

  Goed dat de Provincie zich op duurzaamheid stort. Hoognodig. Een eerdere vraag inzake het stimuleren van plaatsing van elektrische laadpalen en met name snelladers heeft niet tot een antwoord geleid helaas. Het stimuleren van openbaar vervoer met in het verlengde daarvan duurzame taxi's zou goed zijn. Hopelijk kijkt u daar nog eens goed naar.

 14. Carolien Hendrix
  Arcen 24-04-2016 19:08 uur

  Allereerst voorkomen dat energie verspild wordt door te doen wat wettelijk verplicht is: Toezicht houden op de wettelijke energiebesparingsverplichtingen voor bedrijven (de grote gebruikers) levert heel veel op! Dit doet de gemeente 's-Hertogenbosch al 5 jaar lang consequent en met goed resultaat. Bewezen praktijk (door EU aangemerk als best practice!). Geen geld naar pilots of vrijblijvende projecten, die leveren te weinig op. Direct besparen met veel duurzaamheidsrendement tegen lage kosten.Bedrijven gaan verdienen. Meer weten? Neem contact op.

 15. Mark van Erven
  Teteringen 16-03-2016 11:12 uur

  Het doet me genoegen dat Brabant inspanningen pleegt op onder meer energieneutrale woningen. Momenteel werken wij al gedurende zo'n 3 jaren mee aan een pilot (Jouw Energiemoment 1.0) in de wijk Meulenspie te Teteringen. Zoals het zich aan laat zien krijgen we vanaf september dit jaar als pilot een aantal accu's om ons surplus aan stroom op te slaan en daarmee het stroomnet te ontzien. Dit is echter niet voldoende om alle huizen (die wel allemaal zonnepanelen hebben en min of meer energieneutraal zijn; dat is de hele wijk, alsook Easystreet in Breda) te voorzien van eigen of gezamenlijke stroomopslag. Mijns inziens zou het een erg mooie pilot zijn als zowel Meulenspie als Easystreet voorzien zouden kunnen worden van accu's. Dit zou leerzaam zijn voor de participanten in Jouw Energiemoment 2.0, maar ook voor de participerende bedrijven en u als decentrale overheid (er zijn al eerder mensen vanuit "Europa" komen kijken). Daarnaast , en zeker niet in de laatste plaats, zou dit zeker ten goede komen aan uw beleidsvoornemens van energieneutrale bouwomgeving voor 2020 en verder en bijdragen aan de door u geopteerde versnelling van realisatie.
  Mijn concrete vraag is dan ook of het provinciebestuur wellicht subsidie zou kunnen verschaffen voor de aanschaf van accu's aan de bewoners.
  Op die wijze zou het mes aan meerdere kanten snijden en zou ook eventuele staatsteun geen probleem hoeven te zijn.
  Ik hoor graag van u en ben altijd bereid tot nadere gedachtenwisseling.
  Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
  Mark van Erven

 16. Sezai Celiktas
  Eskisehir/Türkije 04-03-2016 14:29 uur

  Ik heb een uitvinding dat levert elektriciteit. Het werk op zwaartekracht (gravity) en drijfvermogen van het water, het werk net zoals een lift dan in water. ik zoek investeerder voor mijn uitvinding, als u geïnteresseerd bent kan ik meer informatie geven.

 17. Annie van Genugten
  Uden 29-02-2016 14:11 uur

  Wordt energie-educatie voor kinderen en jongeren wel voldoende meegenomen? De noordelijke provincies zetten samen voortvarend in op energyvalley. Dat zou in Brabant ook moeten kunnen. Met een duwtje die koers in is er veel mogelijk. Ik zet me graag in voor energiebewustwording, samen met anderen

 18. Leo van Bakel
  Eindhoven 02-02-2016 14:32 uur

  Er liggen grote kansen bij de woningcooperaties. De daken van de huurwoningen worden nu nog mondjesmaat benut voor de opwekking van energie en het (voor)verwarmen van water. Gezien het enorme aantal woningen (lees daken) zou de provincie Noord Brabant er goed aan doen om deze instellingen aan te sporen of te helpen om de duurzame overstap sneller te maken.

 19. H Bisschop
  Geertruidenberg 23-12-2015 10:57 uur

  Kolengestookte elektriciteitscentrales.
  Een beetje centrale stoot jaarlijks miljoenen tonnen CO2 uit, plus veel fijnstof, stikstofoxide en zware metalen. Daarmee is het met afstand de meest vervuilende energiebron. Vandaar dat de VS al 200 kolencentrales op slot deed, terwijl Groot-Brittannië afgelopen maand bekend maakte alle kolencentrales uiterlijk in 2025 dicht te doen. Oosterbuur Duitsland trekt de stekker uit acht oude bruinkoolcentrales.
  En wat doet Nederland? Véél te weinig, stelt een groep van 64 hoogleraren onder leiding van hoogleraar duurzaamheid Jan Rotmans. "Nederland is het slechtst presterende land in Europa wat betreft klimaat- en energiebeleid en staat onderaan de ranglijst op het gebied van duurzame energieproductie, uitstoot van broeikasgassen en primaire energieconsumptie", schrijven de wetenschappers in dagblad Trouw. Hun eis aan het kabinet: alle elf kolencentrales in ons land zo snel mogelijk te sluiten.

  Een snelle maar korte/middel lange termijn oplossing is gebruik te maken van de grote hoeveelheid opgesteld vermogen aan gascentrales;
  Op dit moment zijn deze meest moderne en geavanceerde gascentrales stilgezet in Nederland ze zijn in de mottenballen gezet omdat de prijs van gas hoger is als die van kolen.

  De meeste elektriciteitsproductie bedrijven zijn in de handen gekomen van private ondernemingen, deze bedrijven zetten die centrales in die de hoogste bijdragen hebben aan het bedrijfsresultaat en dat zijn nu eenmaal de kolencentrales. En deze hebben nu net de hoogste uitstoot aan CO2.

  Verbranding steenkool;
  Bij verbranding van 1 kg steenkool komt 2,6 kg CO2 vrij. Wordt daar de CO2 bijgeteld die het transport, het winnen en opslaan ervan produceren, dan komt de uitstoot op zo’n 3,1 kg CO2 per kg steenkool.

  Verbranding aardgas;
  Bij de verbranding van 1 m3 (1 bar, 0 °C) aardgas komt ca 1,8 kg CO2 vrij.
  Dit betreft uitsluitend de CO2 die aanwezig is in aardgas zelf en die vrijkomt bij verbranding. Dit is echter maar een gedeelte van de totale hoeveelheid CO2-uitstoot die aardgas als product veroorzaakt. Volgens de well-to-powerplant methodiek wordt alle CO2 die ontstaat bij het opsporen, produceren, reinigen, transporteren, op druk brengen en opslaan van aardgas, toegerekend aan de CO2-uitstoot van aardgas. Dat kan zo’n 20% bedragen, daarmee komt de uitstoot op 2,2 kg CO2 per m3 aardgas. Dit is 30% minder CO2 uitstoot t.o.v. kolen centrales.
  Als je uitgaat van moderne kolencentrales hebben deze per unit 600 a 900 MW opgesteld vermogen deze geven een uitstoot aan CO2 van 1.687.500 tot 2.531.250 ton per jaar, door inzet van gascentrales wordt een CO2 reductie verkregen per centrale van 30% dit is 50.625 tot 75.937 ton minder CO2 uitstoot per centrale, dit zijn significante hoeveelheden.
  Als je deze getallen extrapoleert naar 11 kolencentrales, waarvoor gascentrales inzet wordt een CO2 reductie van 556.875 tot 835.307 ton op jaar basis bereikt. Het grote voordeel is dat deze inzet van gascentrales binnen enkele weken is te realiseren.
  Het enige wat gedaan moet worden is het verschil in brandstofprijs tussen kolen en gas compenseren en de energie exploitanten zullen de gascentrales in bedrijf nemen. Iedereen zal offers moeten leveren voor een gezond klimaat. En natuurlijk moeten we met niet aflatende energie blijven zoeken naar CO2 reducerende methodieken, die volgens mij al bekend zijn zie hiervoor ook bijgevoegde link. http://www.sen-foundation.org/wp-content/uploads/Paper-CO2-reductie-in-de-atmosfeer.docx-geredigeerd.pdf

 20. Teun Meulepas (projectleider Energie Provincie Noord-Brabant)
  15-12-2015 10:14 uur

  Dank voor jullie suggesties. We nemen ze mee in de uitwerking van het uitvoeringsprogramma dat begin volgend jaar verschijnt. In dit uitvoeringsprogramma willen we onze ambitie van een energieneutrale samenleving in 2050 met concrete maatregelen ondersteunen. Een lastige opgave, want daar zijn we nog verre van, zoals Jan Veen terecht opmerkt. Des te belangrijker is het dat wij dit als provincie en Brabantse samenleving, samen doen. Opper uw ideeën en initiatieven! Dat kan hier of via de Linkedingroep Energy Chain Provincie Noord-Brabant. Zo komen we met elkaar in de versnelling. Een versnelling die in eerste instantie nodig is om in 2020 14% van ons huidige energieverbruik groen op te wekken. Pas als wij deze mijlpaal bereiken, wordt 2050 energieneutraal starten langzaamaan een stukje realistischer. Nogmaals dank voor jullie inbreng tot dusver!

 21. Christ Grootzwagers
  Dongen 13-12-2015 20:31 uur

  Heel Brabant ligt vol met waterlopen en rivieren, allen voeren water af naar een lager gelegen punt. Vroeger leverde water energie d.m.v. watermolens, in deze moderne tijd met betere materialen en mogelijkheden, moet het mogelijk zijn die gratis energie te vangen d.m.v. rotors o.i.d. We dragen nu het water naar de zee, maar benutten dit haast nergens, hetzelfde geschiedt met het tij dat vroeger bestond, een eindeloze en gratis energiebron. Kijk eens naar Noorwegen, Zwitserland, Ooostenrijk enz.

 22. Peter van Caulil
  Breda 13-12-2015 13:42 uur

  Nieuwbouw woningen standaard met geïntegreerde zonnepanelen op het dak.

  Warmte pompen onder de snelweg, in de zomer warmte opslaan om in de winter de weg sneller sneeuw vrij te maken.

  Net als in Frankrijk , verplicht groenvoorziening of zonnepanelen op bedrijfspanden en flats.

 23. Jan Veen
  Heijningen 10-12-2015 18:22 uur

  Onderwerp: elekt. auto's
  Waarom zijn deze er alleen voor de happy view? Ondernemers die leuke sier maken in een Tesla van een ton....
  Algemeen:
  Leuke doelstellingen, maar waar blijft het SMART maken? Als het niet meetbaar is, wordt het niks.
  Als je in 2050 op 100% wil zitten heb je weinig aan een tussenstation van 8,9%. Bovendien ga je dat niet halen, als je dat als doelstelling kiest.

  Dus waar hebben we het nu eigenlijk over?

 24. J.mangnus
  10-12-2015 17:56 uur

  Ik zie dat hier niet gesproken wordt over de vee industrie. .erg jammer.
  Vee industrie heeft ook een grote co2 uitstoot.
  Ik stel voor...alle dieren terug de wei in..en allemaal minder vlees eten!

 25. matthijs Suijkerbuijk
  05-12-2015 17:26 uur

  Wat een mooie ambitie. Hopelijk kunnen we deze ambitie waarmaken en ga ik nog meemaken hoe het is om totaal niet meer afhankelijk te zijn van fosiele brandstof.

 26. Teus Slagboom
  Woensdrecht 05-12-2015 06:42 uur

  Ga wat er na het maaien van provinciale gronden vrijkomt omzetten in hernieuwbare energie.

 27. Goof van Vliet (Altenatuur)
  Woudrichem 03-12-2015 11:02 uur

  Naar aanleiding van het lezen van de longread en ervaringen van de afgelopen 2 jaar wil ik een ding meegeven. Veel mensen denken dat de problemen met CO2-uitstoot niet zo erg zijn. Anders zou de overheid wel ingrijpen! Dat deed ze bijvoorbeeld met het verplicht stellen van katalysatoren in auto’s tegen de zure regen, dat deed ze met het verbieden van cfk’s in koelkasten van de ozonlaag, dat deed ze met het verplicht stellen van riemen in auto’s tegen teveel verkeersdoden. Op het gebied van CO2-uitstootterugdringing verplicht ze burgers (en bedrijven) op geen enkele wijze. Het zijn alleen maar vriendelijke verzoeken tijdens duurzaamheidsmarkten of het is commercie die mensen bestookt met allerlei deeloplossingen. Zowel ondernemers als bewoners zeggen in discussies eigenlijk dat het nog niet zo ernstig kan zijn omdat de overheid dan veel strenger zou zijn. Dat doet ze toch met alles verder?
  Alleen een kleine groep voorlopers doet wat. De hype met zonnepanelen op daken is goed maar wel een druppel op een gloeiende plaat. Er is veel meer en veel sneller nodig. De provincie zegt dat niet voor niets!

 28. Henk Daalder Pak de Wind
  01-12-2015 00:13 uur

  De provincie wil alle 2,3 miljoen brabanders bereiken met de energie transitie. Dat gaat moeilijk worden.
  Maar via een consumenten product benadering kan de provincie een heel eind komen.
  Toch zijn de instrumenten van de directe democratie voorlopig handiger.

  Houd referenda over elementen van het uitvoerings programma.

  Laat enquete als deze door alle brabantse huishoudens invullen
  http://bit.ly/jouw_energietransitie

  En ontwikkel een zelf evaluatie voor de toepassing van warmtepompen in woningen.
  "Kijk in de toekomst van je eigen huis"
  Er komt een tijd dat er geen aardgas meer is, omdat he op raakt en de CO2 niet meer vrij de lucht in mag.
  Warmtepompen halen warmte van buiten het huis in, ze werken op stroom.
  Is het huis waar jij in woont, geschikt voor een ombouw van een gas cv verwarming naar verwarming met warmtepompen?

  Kijk welke variant in jouw situatie de meeste besparing oplevert.

  Doel hiervan is de verwarming vanhet huis bij iedereen onder de aandacht te brengen.

  Een parallelle aanpak is een COP21 CO2 reductie ambitie door elk bedrijf en gemeente te laten invullen.
  En die voortgang publiceren.
  Met mooie voorbeelden ter stimulering van de bedrijven die nog geen eigen CO2 reductie ambitie publiceerden.

 29. Henk Daalder Pak de Wind
  30-11-2015 22:47 uur

  Doe pilot projecten met PVT zonnepanelen. Dit zijn zonnepanelen, met koeling, ze wekken dus ook warmte op, daardoor is het inpassen in een warmte installatie een stuk complexer. Het bedrijfsleven moet nog leren welke min of meer standaard oplossingen het handigst zijn, in welke situaties.
  De pilot projecten kunnen als open source projectbeschrijving voor zowel klanten als installateurs beschikbaar komen. Met wat sponsor geld en een onafhankelijke onlineplek voor het presenteren van de oplossingen en de lopende ervaringen van die oplossing, kan de provincie bijdragen aan vertrouwen in de verschillende toepassings varianten.
  Een aanzet is te vinden op
  http://www.duurzamebrabanders.nl/Een_duurzaam_warm_huis_met_gekoelde_zonnepanelen_PVT

 30. Henk Daalder Pak de Wind
  30-11-2015 20:24 uur

  De provincie kan een bijdrage leveren aan de transitie, door een standaard aanpak voor burger eigendom van windparken te helpen ontwikkelen, of 2.
  Zij heeft al geholpen bij sociale wind, maar het is nog de vraag of dat echt sociaal wordt, of een aangeklede fooi, zoals de gedragscode voor de commerciele wind cowboys.

  Wat echt nodig is, is een standaard aanpak, anders dan sociale wind, waarbij huishoudens en MKB bedrijven simpel een kavel windpark kunnen kopen.
  En dat dan al in de plan fase van een windpark project.
  Een consumentenproduct voor windenergie
  Hier is een aanzet: bit.ly/stukjewindpark
  Wat nodig is, is instemming van de provincie, dat zij accepteren, waarderen, als huishoudens een eigen windpark financieren, door het gewoon te kopen.
  Daarvoor is een vertrouwde constructie nodig, zoals het open source product "Stukje Nieuwbouw Windpark" van de link hierboven.

  Als dat er niet is, moet elke cooperatie het wiel zelf uitvinden. Maar cooperaties zijn amateurs, en ze hebben geen vaste medewerkers die de hele week de tijd hebben om dat allemaal zelf uit te vinden.
  Dus vallen ze in handen van een comercielewind cowboys, die er met ghetr voordeel van door gaat.
  Met dank aan de provincie, die nu windenergie helemaal "aan de markt" overlaat.
  Daarmee heeft de provincie al een maatschappelijke schade van 1500 miljoen EUR veroorzaakt.
  De regeling die ik voorstel, en al gedeeltelijk heb uitgewerkt, moet het heel simpel maken, dat huishoudens en MKB bedrijven zelf opdrachtgever en daarna eigenaar worden van een windpark.
  En zo het grootste voordeel bij hen zelf laten landen.
  Omdat er nu veel meer windmolens bij komen, zijn cooperaties gewoon te klein om dat bij te houden. Daarom is een simpel massa consumenten product nodig.

  Het doel is elk huishouden simpel de kans te geven een kavel windpark te kopen, zodt vele brabanders straks eigenaar zijn van een windpark. Niet via een cooperatie, maar rechtstreeks.

  Belangstelling? Meldt je op http://www.pakdewind.nl

 31. Henk Daalder Pak de Wind
  Eindhoven 30-11-2015 16:29 uur

  Er gaat iets fout in de provincie met windenergie.
  Windmolens wekken de goedkoopste stroom op. Maar alleen als stroomverbruikers zelf eigenaar zijn.
  Helaas heeft de provincie niets gedaan om haar eigen inwoners de kans te geven zelf eigenaar te worden. Maar wel de plekken aangewezen waar ongeveer windmolens gebouwd kunnen worden.
  Dus hebben commerciele wind cowboys afspraken gemaakt met grondeigenaren. Daar gaan nu de windparken komen, en dat zijn commerciele windparken, die SDE subsidie nodig hebben. En waar de stroom gewoon het commerciele tarief heeft. Ons geld, de subsidie, lekt weg naar de bank en de cowboys.

  Als de 600 MW aan windmolens die in Brabant komt, allemaal bij huishoudens in eigendom zouden komen, elk huishouden een kavel windpark, dan zou dat per huishouden een voordeel van ca 5000 EUR opleveren, zonder subsidie. met die 600 MW kunnen 300.00 brabantse huishoudens een kavel windpark kopen, dus zou dat in totaal 1500 miljoen voordeel opleveren. Helaas gaat dat nu verloren, door fouten van de Provincie en Provinciale Staten, en de adviezen van Telos.
  1500 miljoen EUR, een gemiste kans voor de politiek

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.