Deze video gaat over Challengers KPN
Mediaspeler laden...

De challenge

De varkenshouderij in zowel Nederland als in de rest van Europa staat onder behoorlijke maatschappelijke druk. Er komt steeds meer nadruk te liggen op een maatschappelijk verantwoorde productie. Reductie van antibioticumgebruik en het recent stoppen met couperen van staarten zijn in deze sector belangrijke aandachtspunten. Het antibioticumgebruik is in de laatste jaren sterk gereduceerd, maar een verdere afname is gewenst. Ongecoupeerde en onbeschadigde staarten worden algemeen gezien als een vlag voor goed vakmanschap en een teken van een gezonde, zorgvuldige en draagkrachtige varkenshouderij.

Met de huidige kennis blijkt staartbijten in de praktijk echter moeilijk geheel te voorkomen. Het is een multifactorieel probleem waarbij verminderd welzijn en tekortkomingen in o.a. gezondheid en klimaat aan ten grondslag kunnen liggen. Hulpmiddelen ontbreken vooralsnog om signalen van een opkomend probleem in een vroeg stadium te zien aankomen en tijdig in te grijpen.

De snelle ontwikkelingen in de ICT maken het mogelijk om bestaande en nieuwe kennis van het dier (over gedrag, uiterlijk en gezondheid) automatisch te verwerken middels computer vision en machine/deep learning tot een geautomatiseerde monitoringstool.  Via het vaststellen van patronen in datastromen kunnen ook afwijkingen in deze patronen gesignaleerd worden, waardoor interventies gedaan kunnen worden om ontsporing te voorkomen.

Vooralsnog ontbreken in de varkenshouderij echter de hulpmiddelen om patronen in data te detecteren en om te zetten in bruikbare managementinformatie voor de varkenshouder. Data die benut zou kunnen worden zijn te baseren op beeldanalyses van het individuele dier en de koppel, gecombineerd met vaak al aanwezige maar onvoldoende benutte aanvullende data zoals voerverbruik en wateropname. Met de implementatie van een monitoringssysteem wordt het voor varkenshouders mogelijk om vroegtijdig in te grijpen, zodat ziekte (en daarmee antibioticumbehandelingen) en staartbijten voorkomen wordt.

KPN wil graag weten wat er nodig is om een geautomatiseerd monitoringssysteem te ontwikkelen dat varkenshouders in staat stelt om vroegtijdig potentiële gedragsproblemen en individuele gezondheidsproblemen van varkens dag en nacht te signaleren.

Resultaat

Tegemoet kunnen komen aan de vraag naar een duurzame en verantwoorde veehouderij, met een laag antibioticumgebruik en geen ingrepen aan het dier. Een conceptueel MVP van het gewenste monitoringssysteem zou daarin een fantastische eerste stap zijn.