Maasheggen bij Oeffelt Kazemat (soort Bunker)

Recreatie

Zo ligt er een opgave in de realisering van het Natuurnetwerk Brabant en zijn er wellicht ook extra mogelijkheden voor recreatief toeristische aantrekkelijke verbindingen.

Cultuurhistorie

Het behouden van de cultuurhistorische elementen in het gebied zijn ook hierbij een belangrijk onderdeel. Denk daarbij aan de maasheggen, het voormalig ‘Duits-lijntje’, de kazematten (soort bunkers) en de monumentale brughoofden. Meer informatie volgt hierover binnenkort!

Contact Ruimte voor de Maas bij Oeffelt

Extra kansen

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links