Gedeputeerde Johan van den Hout

Portefeuille

 • Natuur
 • Water
 • Milieu
 • Vergunningverlening
 • Toezicht en Handhaving
 • 2e loco CdK

Nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Bestuurlid Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
 • Vice president Chamber of Regions van de Raad van Europa 
 • Omgevingsdienst  Brabant Noordoost, Lid van het dagelijks bestuur en lid van het algemeen bestuur
 • Omgevingsdienst Midden en West Brabant, Lid van het dagelijks bestuur en lid van het algemeen bestuur
 • Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant, Lid van het dagelijks bestuur en lid van het algemeen bestuur
 • Klimaatverbond Nederland, Lid van bestuur

Persoonlijke gegevens

 • Naam: Hout, J. (Johan) van den
 • Geboorteplaats en -datum: Goirle, 30-03-1965
 • Woonplaats: Tilburg

Loopbaan

 • Sep. 2011 – heden: gedeputeerde Provincie Noord-Brabant
 • Mrt. 2011 – sep. 2011: lid Provinciale Staten Noord-Brabant
 • 2010 – 2011: SP Partijkantoor (wetenschappelijk bureau), Rotterdam
 • 2008 – 2010: wethouder verkeer & vervoer, gemeente Tilburg
 • 2004 – 2008: beleidsmedewerker SP fractie in het Europees Parlement
 • 1998 – 2008: (gast)docent diverse interne cursussen, SP Rotterdam
 • 1997 – 2006: journalist/redacteur SP ledenblad De Tribune, Rotterdam
 • 2004 – 2006: lid redactieraad SPanning (wetenschappelijk bureau SP, Rotterdam)
 • 1999 – 2008: fractievoorzitter SP-fractie gemeenteraad Tilburg
 • 1997 – 2004: beleidsmedewerker internationale zaken, hoofdkantoor SP, Rotterdam
 • 2003 – 2004: redacteur/webmaster landelijke en Europese SP websites, Rotterdam
 • 1999 – 2002: beleidsmedewerker Tweede-Kamerfractie SP (Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, defensie), Den Haag
 • 1996: projectmedewerker Artsen Zonder Grenzen (Havana, Cuba), project 'Aids-voorlichting en -preventie, educatie aan intermediairs, alternatieve condoomdistributie'
 • 1993 – 1996: coördinator stichting Yamilet (Medisch Comité Midden-Amerika), Tilburg
 • 1993 – 1996: redacteur en redactiesecretaris La Ventana, maandblad over Latijns Amerika, later America Ventana (inmiddel 'La Chispa'), Tilburg en Antwerpen
 • 1990 – 1991: studentassistent sociologie (Universiteit van Tilburg)
 • 1989 – 1993: docent diverse cursussen Ontwikkelingssamenwerking (Universiteit van Tilburg/IVO, Academie voor Journalistiek Tilburg)

Opleiding

 • 1988 – 1993: sociologie (specialisatie ontwikkelingssociologie, gezondheidszorg, Latijns-Amerika) - Universiteit van Tilburg / Rijksuniversiteit Leiden / Universiteit van Amsterdam
 • 1992: postdoc 'Ontwikkeling en Internationale Relaties' - FLACSO, Facultad Latino-Americano de Ciencias Sociales (Latijns-Amerikaanse Faculteit voor Sociale Wetenschappen (Unesco), Havana, Cuba
 • 1993 – 1994: post-hbo 'Management voor de Non-Profitsector' ('s-Hertogenbosch)
 • 1987 – 1988: part-time hbo Sociale Academie Eindhoven (propedeuse)
 • 1985 – 1987: A-verpleging, SOGMB Tilburg (mbo)
 • 1983 – 1985: full-time Sociale Academie 's-Hertogenbosch (hbo)

Zie ook

Contacten (1)

Open Links Sluit Links
 • Naam
  H.M. (Jetty) Willeboer
  Functie
  Secretaresse Johan van den Hout
  HWilleboer@brabant.nl
  Telefoon
  073-681 2654