Provinciale Staten (PS) werken met Statendagen. Op deze dagen kunnen verschillende soorten bijeenkomsten op de agenda staan. Zo kan het zijn dat de Statenleden in de ochtend op werkbezoek gaan, in de middag een gesprek met de gedeputeerde hebben en aan het einde van de dag een PS-vergadering.

Als gast van de Staten kunt u de vergadering bijwonen vanaf de publieke tribune in de Statenzaal. Ook krijgt u een presentatie over het provinciaal bestuur en een rondleiding door het provinciehuis. 

Er zijn Statendagen gepland op deze vrijdagen in 2019:

 • 13 september
 • 11 en 25 oktober
 • 8 en 22 november
 • 6 en 13 december

en op deze vrijdagen in 2020:

 • 17 januari
 • 14 februari
 • 6 en 20 maart
 • 3 en 17 april
 • 15 en 29 mei
 • 12 en 26 juni
 • 3 juli

U kunt zich aanmelden via het digitale aanmeldformulier. Heeft u vragen neem dan contact op het evenementenbureau via telefoonnummer 073 681 27 27, of mail naar evenementenbureau@brabant.nl o.v.v. gast van de Staten.

Contact

Gast van de Staten