N264 Herinrichting Sint-Hubert

Waarom

De N264 is de verbindingsweg tussen de A50 (Uden) via Haps (aansluiting op de A73) en N271 (nabij Gennep). In het voorjaar van 2018 is onderzocht hoe de verkeersafwikkeling op het gehele traject kan worden verbeterd. Hierbij is extra aandacht uitgegaan naar de leefbaarheid in de kern van Sint-Hubert. Voor Sint Hubert zijn daarom de verkeersprognoses en ruimtelijke ontwikkelingen onderzocht en zijn meerdere oplossingsvarianten bekeken. Uiteindelijk hebben bestuurders van de gemeente en provincie gekozen voor een herinrichting van de bestaande weg. Daaropvolgend is in 2018/2019 een planstudie uitgevoerd naar de meest optimale herinrichting van de N264 (Pastoor Jacobstraat) door de bebouwde kom van Sint Hubert. Een lokale werkgroep heeft hierbij het ontwerpproces ondersteund.

Doelen

Het plan heeft de volgende uitgangspunten:

  • De rijsnelheid van het verkeer op de Pastoor Jacobstraat aanzienlijk omlaag brengen ten opzichte van de huidig gereden snelheid;
  • Verbeteren van de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid;
  • Betere inrichting voor voetgangers en fietsers;
  • Een meer dorpse uitstraling van de weg.

Informatiefolder herinrichting Pastoor Jacobsstraat

In de folder Herinrichting van de Pastoor Jacobsstraat wordt het ontwerp gepresenteerd. Om u een beter beeld te geven van hoe de Pastoor Jacobsstraat er na de herinrichting uit komt te zien, zijn er een aantal 'foto inpassingen' gemaakt. Deze geven een indruk wat u kunt verwachten wat betreft de uitstraling van de weg, hoe de komingangen vorm krijgen en hoe de verschillende kruisingen eruit gaan zien.

Aanpak

Omdat de Pastoor Jacobsstraat veel aanwonenden raakt is de omgeving nauw betrokken bij het uitwerken van het principeplan. In een vroeg stadium zijn de individuele wensen uit de omgeving verzameld. Bij een aantal aanwonenden zijn tijdens ‘keukentafelgesprekken’ persoonlijke wensen opgehaald. De overige aanwonenden zijn uitgenodigd hun wensen via e-mail, videobellen of telefoon te delen. Andere inwoners uit Sint Hubert zijn uitgenodigd hun wensen kenbaar te maken via een online participatieplatform. Door de maatregelen vanwege het coronavirus vond een groot deel van het participatieproces digitaal plaats.
Op 9 maart 2021 heeft de provincie het werk voor de herinrichting van de Sint Jacobsstraat in Sint Hubert gegund aan Heijmans Infra. Heijmans Infra werkt aan de voorbereiding van de werkzaamheden en werkt het ontwerp voor de herinrichting in detail uit.

Planning

Wanneer Wat Opmerkingen
Voorbereiding werkzaamheden Maart t/m september 2021 Heijmans Infra werkt aan de voorbereiding van de werkzaamheden en het ontwerp op detailniveau. Denk aan het aanvragen van vergunningen, verleggen van kabels en leidingen, uitzoeken van leveranciers, inkoop van materialen en het opstellen van uitvoeringsplannen. Ook worden er afspraken gemaakt met wegbeheerders, openbaar vervoer en hulpdiensten.
Buitenwerkzaamheden September t/m december 2021 Op 30 augustus start Heijmans met de werkzaamheden. Om de werkzaamheden snel en veilig uit te kunnen voeren wordt de Pastoor Jacobsstraat geheel afgesloten voor doorgaand verkeer. In brief ‘bouwinformatie’ onderaan deze pagina leest u meer over de werkwijze van Heijmans, de omleidingen, fasering en bereikbaarheid voor bestemmingsverkeer.
Werk gereed Uiterlijk 31 december 2021 De uiterlijke opleverdatum van het werk is 31 december 2021.

Contact

N264 Herinrichting Sint-Hubert

Zie ook