De provincie ziet echter de noodzaak om een vernieuwings- en innovatieslag die de veehouderij doormaakt, versneld door te voeren. Die versnelling is nodig omdat waardevolle natuurgebieden lijden onder de uitstoot van ammoniak. Zonder ingrijpen gaat de karakteristieke Brabantse natuur verloren. Daarnaast maken Brabanders zich zorgen om de effecten van de veehouderij op de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving (o.a. gezondheid). De provincie zet daarom in op versnelling van vernieuwing en innovatie in de veehouderij.

Deadlines voor veehouders

Provinciale Staten hebben op 25 oktober de Interim-omgevingsverordening vastgesteld. In deze verordening zijn de voorstellen, zoals afgesproken in de landbouwbrief over de transitie veehouderij bij het bestuursakkoord, opgenomen waardoor een aantal deadlines voor het indienen van aanvragen en stalaanpassingen zijn veranderd. Lees ook: Besluit over wijzigingen deadline voor veehouders

Meer informatie over het beleid

Op onderstaande pagina’s leest u meer over het beleid van de provincie om tot een duurzame en innovatieve veehouderij sector te komen. Voor de uitvoering van het beleid zijn er ook regels vastgesteld. Deze regels staan in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Lees ook meer informatie over waarom de versnelling transitie duurzame veehouderij belangrijk is.