Deze video gaat over Natuurnetwerk Brabant
Mediaspeler laden...

Dat is belangrijk om genoeg voedsel te vinden en zich voort te planten. Maar het Natuurnetwerk Brabant is ook belangrijk voor de Brabantse samenleving en economie. Mensen voelen zich gelukkiger en zijn gezonder met natuur om zich heen. Huizen dichtbij natuur hebben vaak een hogere waarde. Mensen recreëren graag in de natuur. Recreatiebedrijven en andere ondernemers weten steeds vaker natuur en hun bedrijf succesvol te combineren. Natuur helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering. Bomen en planten nemen CO2 op uit de lucht en de natuur vangt overtollig water op tijdens hevige regenbuien.

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Provincie Noord-Brabant werkt daarom samen met verschillende Brabantse partners aan het Natuurnetwerk Brabant. Door natuurprojecten te financieren en soms ook zelf uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld het project Peelvenen, gericht op hoogveenherstel in de Peel. Daarnaast steunt de provincie Noord-Brabant via het eigen Groen Ontwikkelfonds Brabant initiatiefnemers die zelf natuur willen maken en beheren.

Meedoen?

Om het Natuurnetwerk Brabant in zijn geheel te realiseren, zijn nieuwe initiatieven welkom. De provincie nodigt bedrijven, particulieren, gemeenten en organisaties uit om zelf nieuwe natuur te maken en toe te voegen aan het Natuurnetwerk Brabant. Daarvan zijn overal in Brabant al goede voorbeelden te vinden. Bekijk video’s, factsheets van Brabantse initiatieven op groenontwikkelfondsbrabant.nl Heeft u een goed idee voor natuurontwikkeling? Word dan Brabantse natuurpartner! En kijk voor de mogelijkheden op: groenontwikkelfondsbrabant.nl

Natuurnetwerk Brabant

Meer weten over het Natuurnetwerk Brabant of het natuurbeheerplan? Zie: Natuurnetwerk Brabant (NNB) of bekijk de factsheet

Contact

Natuurnetwerk voor planten, dieren en mensen

Zie ook

  • 1. Mag na wijziging van begrenzing Natuur Netwerk Brabant, compensatie plaatsvinden?

    Vraag

    Mag als gevolg van de wijziging van de begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant, compensatie plaatsvinden buiten de nog niet gerealiseerde NNB?

    Antwoord

    Nee. Compensatie is in beginsel alleen mogelijk binnen de niet gerealiseerde delen van Natuur Netwerk Brabant (nnb) en de niet gerealiseerde delen van de Ecologische verbindingszones (Evz). Enkel in geval van toepassing van saldobenadering (artikel 5.4, van de Verordening ruimte 2014), kan buiten de niet gerealiseerde delen van Natuur Netwerk Brabant en Evz’s gecompenseerd worden. Naast fysieke compensatie is het ook mogelijk financieel te compenseren conform de voorwaarden opgenomen in artikel 5.8 Verordening ruimte 2014.