De provincie stelt beheerplannen op voor 17 van de 20 Natura 2000-gebieden in Brabant. In deze plannen staan afspraken ter bescherming van de natuur. Op het overzichtskaartje kunt u zien waar de verschillende gebieden liggen.

Wat deze natuurgebieden zo bijzonder maakt en welke beschermende maatregelen verschillende partijen hier uitvoeren leest u in de brochure Beheerplannen Natura 2000-gebieden

Zie ook de veelgestelde vragen onder: Natura 2000 beheerplannen

Zie ook