Duurzaam stortbeheer

Op dit moment worden stortplaatsen afgedekt met een ondoordringbare bovenlaag. Hierdoor wordt het natuurlijke afbraakproces van het afval stilgelegd, waardoor er geen schadelijke stoffen vrijkomen. Deze bovenafdichting moet echter elke 50 tot 75 jaar vervangen worden, wat het beheer kostbaar maakt.

Nieuwe technieken onderzocht

Op één nog te sluiten locatie wordt een groot landelijk onderzoek naar nieuwe technieken voor het onderhoud uitgevoerd. Dat is het resultaat van de mede door de provincie ondertekende Green Deal. De nieuwe technieken kunnen effect hebben op het beheer, onderhoud en de nazorg van de locatie. De provincie kan ze mogelijk ook gaan toepassen op de overige 6 nog te sluiten locaties. De provincies, het Rijk en de Vereniging Afvalbedrijven voeren deze proeven uit onder de naam 'Introductie Duurzaam Stortbeheer' (iDS).

Afbraakproces op gang brengen

De stortplaats krijgt een waterdoorlatende bovenlaag. Door water en zuurstof (geforceerd) toe te laten, kunnen bacteriën in de afvalberg het afval versneld en op biologische wijze afbreken of verontreinigingen dusdanig vastleggen dat ze niet meer naar de omgeving kunnen verspreiden. De verwachting is dat het afval na 10 jaar dusdanig afgebroken of gefixeerd is dat de ondoordringbare bovenlaag op de stortplaats niet meer nodig is. De stortplaats is dan klaar voor een andere bestemming. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een industrieterrein of golfbaan. Meer informatie over de opzet van de proeven en een video vindt u op duurzaamstortbeheer.nl

Proefprojecten

In 2017 zijn in Nederland 3 van deze proefprojecten gestart waarvan één in Brabant: de stortplaats Kragge II te Bergen op Zoom. De proefprojecten gaan 10 jaar duren.