Samenwerking met China

Jiangsu, China

Jiangsu is een provincie aan de Chinese oostkust. Met een oppervlakte van 100.000 km2 en bijna 80 miljoen inwoners is het een van de dichtstbevolkte provincies van China. Kenmerkend voor Jiangsu is de sterke economie, de aanwezigheid van veel hoogtechnologische kennis en een breed gedragen innovatiestrategie. Er is dus een duidelijke parallel met Noord-Brabant. De afgelopen 25 jaar hebben beide provincies een goede relatie opgebouwd. Een relatie die deuren opent voor bedrijven, organisaties en kennis- en onderwijsinstellingen in zowel China als Nederland. 

Succesvolle handelsmissies

De provincies Noord-Brabant en Jiangsu werken intensief samen op 3 thema’s: agrofood, cleantech (milieutechnologie) en life sciences. Vrijwel elk jaar onderneemt de provincie Noord-Brabant missies naar Jiangsu. Vertegenwoordigers van overheden, bedrijven en instellingen bezoeken daar bijvoorbeeld beurzen, seminars en bedrijven, al naar gelang de behoefte die daaraan is. Dat geldt ook voor speciaal gearrangeerde bezoeken. De missies worden altijd zeer gericht en op maat georganiseerd om het effect voor de deelnemers te maximaliseren. Omgekeerd brengen de Chinezen regelmatig bezoeken aan Noord-Brabant. Alle missies staan in het teken van de uitwisseling van kennis en ervaring, het identificeren en verzilveren van business kansen, het aanboren van nieuwe contacten en het versterken van bestaande relaties.

Concrete opbrengsten samenwerking

Chinese bedrijven die een distributiekantoor openen in Brabant, Brabantse demonstratieprojecten rondom waterzuivering op Chinees grondgebied, studenten van de TU/e, Koning Willem I College en HAS die stage gaan lopen in China: het zijn de concrete opbrengsten van een gezamenlijke inspanning van 2 provincies. En er liggen nog veel meer kansen. In Jiangsu bijvoorbeeld, is sprake van een groeiende behoefte aan expertise over medische technologie, voedselveiligheid en hernieuwbare energie. Sectoren waarin Brabant traditioneel sterk is. Tegelijkertijd is Jiangsu een zeer aantrekkelijke afzetmarkt voor Brabantse bedrijven.

Permanente vertegenwoordiging

De provincie is sinds 2011 permanent vertegenwoordigd op het Netherlands Business Support Office in Nanjing. De vertegenwoordiger werkt aan de Brabantse belangen in China. Dankzij zijn kennis van de taal en cultuur en zijn uitgebreide netwerk kan de vertegenwoordiger zorgen voor verbindingen tussen beide provincies.