Regionale Energie Strategieën (RES)

Welke kansen zijn er voor het besparen en opwekken van duurzame energie en wat zijn de mogelijkheden voor het duurzaam verwarmen van onze huizen? Want het klimaat verandert. Fossiele brandstoffen raken op. De gevolgen hiervan op ons en onze leefomgeving beginnen steeds meer zichtbaar te worden. Nederland heeft de ambitie om de CO2-uitstoot terug te dringen. De eerste grote stap is een CO2-reductie van 49% in 2030 en de tweede stap 95% in 2050.

Impact

In Nederland maken 30 regio’s een eigen strategie om hieraan bij te dragen. In Brabant stellen provincie, gemeenten en waterschappen samen 4 regionale energiestrategieën (RES) op, samen met stakeholders en inwoners. Met elkaar komen we tot weloverwogen keuzes en werken we stap voor stap aan een duurzame regio, waarin het voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren is.
De maatregelen uit het nog te sluiten Klimaatakkoord zullen op deze manier landen in de regio. En hebben een grote impact op onze manier van leven en onze leefomgeving. Daarom werken decentrale overheden samen met alle partners in de regio om in kaart te brengen waar duurzame opwekking en het gebruik van warmte kan plaatsvinden op basis van mogelijkheden en kansen. De provincie faciliteert en ondersteunt de regio’s.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de RES of het klimaatakkoord:

Contact

Regionale Energie Strategieën (RES)