Het Ondersteuningsloket Stikstof van de provincie ondersteunt in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van stikstofruimte. Het ondersteuningsloket heeft in beeld waar in Brabant er aanbod is van stikstofruimte. U neemt contact op met het ondersteuningsloket als u – om een natuurvergunning te kunnen krijgen – stikstofruimte nodig heeft. Of als u stikstofruimte wilt aanbieden, omdat u bijvoorbeeld met uw bedrijf stopt.

Hoe werkt het?

Wie wil bouwen of zijn bedrijf wil uitbreiden, moet aantonen dat zijn ontwikkeling geen negatieve effecten heeft op beschermde natuur. Er mag niet meer stikstof vrijkomen dan er al is. De initiatiefnemer moet dus zelf zorgen voor voldoende ‘stikstofruimte’ om een natuurvergunning te kunnen krijgen. Wanneer het niet mogelijk is binnen het bedrijf of project stikstofruimte te creëren, bijvoorbeeld met innovatieve emissiearme technieken (intern salderen), dan kan de initiatiefnemer dit oplossen door een bedrijf op te kopen van een ondernemer die (deels) stopt: extern salderen Hij kan de stikstofemissie van dat bedrijf overnemen en daar tot 70% van gebruiken. De overige 30% mag niet ingezet worden voor ontwikkelingen en draagt daarmee bij aan het verlagen van de totale stikstofneerslag.

Ingewikkelde puzzel

Extern salderen is op dit moment een van de weinige wettelijke mogelijkheden om ontwikkeling mogelijk te maken. Maar het is geen eenvoudig instrument. Want hoe vindt u als initiatiefnemer stikstofruimte? Moet u een heel bedrijf opkopen, terwijl u misschien maar een kleine hoeveelheid ruimte nodig heeft? Wat te doen met de resterende stikstofruimte? Wat als u in meerdere Natura 2000-gebieden stikstofruimte nodig heeft voor uw project? En, in het geval u de stoppende ondernemer bent, hoe vindt u een of meerdere ondernemers die stikstofruimte nodig hebben? Hoe zit het met alle regelgeving: wat kan er, en wat (nog) niet? Als vrager of aanbieder van stikstofruimte komt u mogelijk voor een ingewikkelde puzzel te staan. De provincie wil helpen bij het leggen van die puzzel.

Op zoek naar mogelijkheden

Het Ondersteuningsloket Stikstof gaat niet, zoals een makelaar, voor iedere aanbieder van stikstofruimte afzonderlijk aan de slag om een koper te vinden. Wel kijkt het loket actief naar mogelijkheden om passende combinaties te maken. Daarvoor brengt het loket eerst vraag en aanbod in kaart. Zodra een mogelijke passende combinatie gevonden is neemt een medewerker contact op met vrager en aanbieder om ondersteuning te bieden bij het mogelijk maken van een transactie. Naast hulp bij het aanbieden of verkrijgen van stikstofruimte, kunt u ook bij het ondersteuningsloket terecht voor:

  • verkenning (wat is er in mijn situatie mogelijk?)
  • bemiddeling (aan wie kan ik mijn stikstofruimte aanbieden of verkopen?)
  • of doorverwijzing naar relevante regelingen of netwerken als VABIMPULS of het ondersteuningsnetwerk om u te helpen

Ook zijn er via het loket soms mogelijkheden een eventuele disbalans uit een transactie te halen. De provincie kan bijvoorbeeld gronden of opstallen overnemen, daar waar partijen alleen de stikstofruimte nodig hebben.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat het ondersteuningsloket kan betekenen bij uw vraag naar of aanbod van stikstofruimte? Neem dan contact op met de provincie. Meer weten over het beleid en regelgeving van de provincie Noord-Brabant? Of over hoe u een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming aanvraagt? Kijk dan op www.brabant.nl/aanpakstikstof 

Contact

Vraag en aanbod van Stikstofruimte

Zie ook