Met de beschikbare informatie over vragers en aanbieders van stikstof heeft de provincie mogelijkheden om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en kunnen onafhankelijke bemiddelaars u helpen bij het maken van de transactie. Voor elke transactie van stikstofruimte geldt dat we daarmee niet alleen de Brabantse economie vooruit helpen, maar óók onze natuur, omdat 30% van deze stikstofruimte ten goede komt van de natuur.

Ondersteuningsloket helpt

U neemt contact op met het ondersteuningsloket als u – om een natuurvergunning te kunnen krijgen – stikstofruimte nodig heeft. Of als u, omdat u bijvoorbeeld met uw bedrijf stopt, stikstofruimte wilt aanbieden. Het ondersteuningsloket stikstof kan u informeren over regelgeving en de toepassing ervan. Ook kan het ondersteuningsloket u in contact brengen met onafhankelijke procesbegeleiders in de Brabantse regio’s die vraag naar en aanbod van stikstofruimte ‘matchen’. Zodra het provinciale stikstofregistratiesysteem beschikbaar is, draagt het ondersteuningsloket bovendien zorg voor de registratie en uitgifte van stikstofruimte.

Hoe werkt het?

Wanneer u een project (bijvoorbeeld een bedrijfsuitbreiding) wilt uitvoeren waarbij stikstof vrijkomt, dan heeft u een natuurvergunning nodig Om een natuurvergunning te krijgen, mag u niet méér stikstof gaan uitstoten. Als het niet mogelijk is dit binnen uw bedrijf te regelen met bijvoorbeeld reducerende maatregelen (intern salderen), kunt u dit oplossen door bijvoorbeeld een bedrijf op te kopen van een ondernemer die stopt. U kunt de stikstofruimte van dat bedrijf overnemen en daar tot 70% van gebruiken. De overige 30% komt ten goede van de natuur. U lost het probleem buiten uw eigen bedrijf op: extern salderen Op de website van BIJ12 vindt u voorbeelden van de manier waarop extern salderen werkt.

Maar hoe vindt u stikstofruimte? En moet u dan een heel bedrijf opkopen, terwijl u misschien maar een heel kleine hoeveelheid stikstofruimte nodig heeft? En wat doet u als blijkt dat u in meerdere Natura 2000-gebieden stikstofruimte nodig heeft voor uw project?

En, in het geval u de stoppende ondernemer bent, hoe vindt u een of meerdere ondernemers die stikstofruimte nodig hebben? Hoe zit het met alle regelgeving: wat kan er, en wat (nog) niet?

Als vrager of aanbieder van stikstofruimte komt u mogelijk voor een ingewikkelde puzzel te staan. Via het ondersteuningsloket wil de provincie u helpen bij het leggen van die puzzel. Zodat vraag en aanbod van stikstof elkaar makkelijker kunnen vinden. En zodat ontwikkelingen in Brabant door kunnen gaan, terwijl tegelijk beschermde natuurgebieden er baat bij hebben.

Contact

Vraag en aanbod van Stikstofruimte