1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

B Naar boven

 1. Begroting, subsidie
 2. Bijdrageregeling beeklandschappen, subsidie
 3. Bijdrageregeling interbestuurlijk programma Zuidoostelijke zandgronden Limburg Noord-Brabant, subsidie ( Van 8 oktober 2021 tot en met 20 december 2021 kunt u hiervoor een bijdrage aanvragen.)
 4. Bijdrageregeling Klimaatadaptatieprojecten Noord - Brabant, subsidie
 5. Bijdrageregeling Regionale mobiliteitsprogramma's, subsidie
 6. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Deltaprogramma Maas, subsidie
 7. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Hoogwaterveiligheid 's-Hertogenbosch, Crèvecoeur, subsidie
 8. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Lob van Gennep, subsidie
 9. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Meanderende Maas, subsidie
 10. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Rivierverruimingsproject Verlengde brug Veerweg Alphen, subsidie
 11. Bijdrageregeling SmartwayZ.NL - Gebiedsgerichte realisatie van de smart mobility deelopgave, subsidie
 12. Bijdrageregeling SmartwayZ.NL - Infrastructuele deelopgaven, subsidie
 13. Bijdrageregeling verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid, subsidie
 14. Bodemsanering bedrijventerreinen, subsidie (U kunt voor dit product alleen nog subsidie aanvragen als het bedrijventerrein vóór 1 januari 2008 is aangemeld voor de bedrijvenregeling.)
 15. Buurtfonds - Buurtcultuur, subsidie
 16. Buurtfonds - Buurtnatuur en buurtwater, subsidie
 17. Buurtfonds - Schoolpleinen van de toekomst, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat het subsidieplafond is bereikt. Wellicht krijgt de regeling een vervolg. We hopen hierover in het tweede kwartaal van 2021 meer duidelijkheid te hebben. Houd voor het laatste nieuws de site van het Cultuurfonds Noord-Brabant in de gaten.)

N Naar boven

 1. Natuur - Aanleg faunavoorzieningen gemeentewegen, subsidie
 2. Natuur - Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch landschapselement, subsidie (Wij adviseren u voorafgaande aan het indienen van een aanvraag contact op te nemen met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer.)
 3. Natuur - Bestrijding invasieve exoten Natura 2000, subsidie
 4. Natuur - Herstel en behoud vennen: uitvoering en onderzoek, subsidie
 5. Natuur - Natura 2000/PAS, subsidie
 6. Natuur - Samenwerking en bestrijding invasieve exoten, subsidie
 7. Natuur- en landschapsbeheer - Agrarisch natuur- en landschapsbeheer, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat de aanvraagtermijn is verstreken. Subsidie is verleend aan 4 agrarische collectieven: Agrarisch Natuurbeheer Midden-Brabant Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant Collectief Deltaplan Landschap )
 8. Natuur- en landschapsbeheer, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u aanvragen tussen 15 november 2021 en 31 december 2021 volgens de dan geldende Subsidieregeling. Wij adviseren u om een half jaar voorafgaand aan de openstelling te beginnen met de voorbereidingen en contact op te nemen met een natuurcollectief.)
 9. Natuurnetwerk - Europese subsidieaanvraag, subsidie (Voor het indienen van een aanvraag wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. Zij kunnen u helpen bij het opstellen van een aanvraag. Zie hieronder voor de contactgegevens.)
 10. Natuurnetwerk - Kavelruil, subsidie (Voor het indienen van een aanvraag wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. Zij kunnen u helpen bij het opstellen van een aanvraag. Zie hieronder voor de contactgegevens.)
 11. Natuurnetwerk - verwerving, functiewijziging en inrichting EVZ's en stapstenen, subsidie (Voor het indienen van een aanvraag wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. Zij kunnen u helpen bij het opstellen van een aanvraag. Zie hieronder voor de contactgegevens.)
 12. Natuurnetwerk - verwerving, functiewijziging en inrichting NNB (niet zijnde EVZ), subsidie (Voor het indienen van een aanvraag wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. Zij kunnen u helpen bij het opstellen van een aanvraag. Zie hieronder voor de contactgegevens.)