1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

B Naar boven

 1. Begroting, subsidie
 2. Bijdrageregeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant, subsidie (Een aanvraag voor een bijdrage kan worden ingediend van 10 mei 2021 tot en met 15 september 2021.)
 3. Bijdrageregeling beeklandschappen, subsidie
 4. Bijdrageregeling Klimaatadaptatieprojecten Noord - Brabant, subsidie (Vanaf 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022 kunt u hiervoor een bijdrage aanvragen. Eerder ingediende aanvragen nemen wij niet in behandeling!)
 5. Bijdrageregeling Regionale mobiliteitsprogramma's, subsidie
 6. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Deltaprogramma Maas, subsidie ( )
 7. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Hoogwaterveiligheid 's-Hertogenbosch, Crèvecoeur, subsidie ( )
 8. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Lob van Gennep, subsidie ( )
 9. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Meanderende Maas, subsidie ( )
 10. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Rivierverruimingsproject Verlengde brug Veerweg Alphen, subsidie ( )
 11. Bijdrageregeling SmartwayZ.NL - Gebiedsgerichte realisatie van de smart mobility deelopgave, subsidie
 12. Bijdrageregeling SmartwayZ.NL - Infrastructuele deelopgaven, subsidie
 13. Bijdrageregeling verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid, subsidie
 14. Bodemsanering bedrijventerreinen, subsidie (U kunt voor dit product alleen nog subsidie aanvragen als het bedrijventerrein vóór 1 januari 2008 is aangemeld voor de bedrijvenregeling.)
 15. Buurtfonds - Buurtcultuur, subsidie (     )
 16. Buurtfonds - Buurtnatuur en buurtwater, subsidie
 17. Buurtfonds - Schoolpleinen van de toekomst, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat het subsidieplafond is bereikt. Wellicht krijgt de regeling een vervolg. We hopen hierover in het tweede kwartaal van 2021 meer duidelijkheid te hebben. Houd voor het laatste nieuws de site van het Cultuurfonds Noord-Brabant in de gaten.)

N Naar boven

 1. Natuur - Aanleg faunavoorzieningen gemeentewegen, subsidie
 2. Natuur - Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch landschapselement, subsidie (Wij adviseren u voorafgaande aan het indienen van een aanvraag contact op te nemen met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer.)
 3. Natuur - Bestrijding invasieve exoten Natura 2000, subsidie (Vanaf 1 juni 2021 kunt u hiervoor subsidie aanvragen.)
 4. Natuur - Herstel en behoud vennen: uitvoering en onderzoek, subsidie
 5. Natuur - Natura 2000/PAS, subsidie (   )
 6. Natuur - Samenwerking en bestrijding invasieve exoten, subsidie (Vanaf 1 juni 2021 kunt u subsidie aanvragen. )
 7. Natuur- en landschapsbeheer, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u aanvragen tussen 15 november 2021 en 31 december 2021 volgens de dan geldende Subsidieregeling. Wij adviseren u om een half jaar voorafgaand aan de openstelling te beginnen met de voorbereidingen en contact op te nemen met een natuurcollectief.)
 8. Natuurnetwerk - Europese subsidieaanvraag, subsidie (Voor het indienen van een aanvraag wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. Zij kunnen u helpen bij het opstellen van een aanvraag. Zie hieronder voor de contactgegevens.)
 9. Natuurnetwerk - Kavelruil, subsidie (Voor het indienen van een aanvraag wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. Zij kunnen u helpen bij het opstellen van een aanvraag. Zie hieronder voor de contactgegevens.)
 10. Natuurnetwerk - verwerving, functiewijziging en inrichting EVZ's en stapstenen, subsidie (Voor het indienen van een aanvraag wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. Zij kunnen u helpen bij het opstellen van een aanvraag. Zie hieronder voor de contactgegevens.)
 11. Natuurnetwerk - verwerving, functiewijziging en inrichting NNB (niet zijnde EVZ), subsidie (Voor het indienen van een aanvraag wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. Zij kunnen u helpen bij het opstellen van een aanvraag. Zie hieronder voor de contactgegevens.)