Van mei tot en met oktober bestrijdt de provincie daarom de rups langs provinciale wegen op plaatsen waar de verwachte overlast het grootst is. Hiervoor worden biologische bestrijdingsmiddelen ingezet of de rupsen worden 'curatief' bestreden, door ze weg (of op) te zuigen en te verassen.

Bekijk de spuitlocaties provinciale wegen 2019. Er wordt niet bestreden op de wegvakken waar beschermde vlindersoorten voorkomen of in waterwingebieden.

Proeflocaties stimuleren natuurlijke vijanden

Met het jaarlijks bestrijden van de rups kan de plaagdruk niet voldoende onder controle worden gebracht. Daarom wordt onderzoek gedaan naar andere en duurzamere methoden voor het beheren van de rups. De provincie wil proeven gaan doen voor het stimuleren van de natuurlijke vijanden van de rups. De natuurlijke vijanden, zoals vogels, sluipwespen, sluipvliegen en kevers, zijn veel beter in staat snel te reageren op veranderingen in de populatiegrootte van de rups dan de mens. De natuur haar werk laten doen is goed voor de duurzaamheid en de biodiversiteit maar ook voor de gezondheid van mensen en de doorstroming op provinciale wegen.  Er is daarom gezocht naar proeflocaties waar geen directe overlast voor mens en dier is. Op de provinciale wegen N260, N269 en N277 worden in 2019 proeflocaties ingericht voor onderzoek naar de beste manier voor het stimuleren van rups etende vogels en van de natuurlijke vijanden van de rups. De proef duurt 4 jaar.

Tips bij het bestrijden

Heeft u op uw eigen perceel te maken met eikenprocessierupsen, bestrijdt de rupsen dan niet zelf, maar huur een deskundig bedrijf in of vraag advies bij uw gemeente. U bent zelf verantwoordelijk voor de overlastbestrijding en voor het waarschuwen van het publiek. Wilt u eikenprocessierupsen melden op een perceel niet in uw eigendom: maak de eigenaar attent op de aanwezigheid van de rupsen. De eigenaar is verantwoordelijk voor de overlastbestrijding en waarschuwing van het publiek.

Veel eikenbomen zijn eigendom van gemeenten (stedelijk groen), van Rijkswaterstaat of provincies (laanbomen langs rijkswegen en provinciale wegen). Ook deze beheerders schakelen deskundige bedrijven in voor de bestrijding.

De brandharen van de rups blijven ongeveer 8 jaar actief en zijn schadelijk voor de gezondheid. De provincie registreert daarom waar de rupsrestanten zich bevinden. Bent u een bedrijf dat rupsrestanten wil storten? Neem dan vooraf contact op met de provincie.

Meer weten?

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert overheden en kennisinstellingen over de beheersing van de eikenprocessierups om overlast voor inwoners zoveel mogelijk te voorkomen. Met gezondheidsvragen kunt u terecht bij team Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD’en in Brabant. Kijk voor meer info op www.oakie.info.

Contact

Bestrijding eikenprocessierups

Zie ook