Mediaspeler laden...

Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Zo wordt de biodiversiteit (het totaal aan planten en dieren) bevorderd.

Ontbrekende verbindingen

Ongeveer 90% van het Natuurnetwerk Brabant wordt gevormd door bestaande natuurgebieden zoals bijvoorbeeld de Biesbosch en de Maashorst. Maar het netwerk is nog niet compleet. Er ontbreken nog veel gebieden en verbindingen die belangrijk zijn dieren en planten. Vanwege de klimaatverandering veranderen hun leefomstandigheden en wordt dat nog urgenter. Zij moeten zich kunnen verplaatsen om genoeg voedsel te kunnen blijven vinden en zich voort te planten.

Maar het Natuurnetwerk is er niet alleen voor planten en dieren, maar ook voor mensen. Mensen genieten, recreëren en ontspannen in de natuur en voelen zich gelukkiger. Natuur schept kansen voor ondernemers die natuur en hun bedrijf willen combineren en helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Waar verbindingen in het netwerk ontbreken, nodigt de provincie andere partijen uit om nieuwe natuur aan te leggen. Om initiatiefnemers te helpen nieuwe natuur te maken is het Groen Ontwikkelfonds Brabant opgericht. Zowel particulieren en bedrijven als overheden en natuurorganisaties kunnen hier terecht voor geld, grond en advies voor hun initiatief. Zie: Groen Ontwikkelfonds Brabant. In sommige gebieden voert de provincie ook zelf natuurprojecten uit.

Uitvoering

Bij de realisering van het netwerk gaat het om bestaande natuurgebieden, gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden die worden ingericht en beheerd volgens agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden. De provincie werkt samen met verschillende Brabantse partners aan het Natuurnetwerk en ondersteunt partijen die natuurprojecten uitvoeren. Nieuw is dat ook gemeenten, organisaties, particulieren en (agrarisch) ondernemers steeds vaker zelf natuur ontwikkelen en beheren. Een voorbeeld hiervan is de Stichting Dommelbimd, die door middel van crowdfunding het Dommeldalgebied nabij het centrum van Boxtel hebben aangekocht en nu beheren en ontwikkelen. De provincie juicht dat toe. Meer voorbeelden zijn te vinden op de website van het Groen Ontwikkelfonds Brabant

Natuurbeheerplan (kaart en tekst)

Op de interactieve kaart van het natuurbeheerplan is het Natuurnetwerk Brabant (NNB) te zien. De provincie wil in 2027 alle ontbrekende verbindingen in het netwerk hebben gedicht met nieuwe natuur. De concrete ambities staan beschreven in het natuurbeheerplan. Hierin staan 2 kaarten: de beheertypekaart en de ambitiekaart. De beheertypekaart laat zien hoe natuur en landschap in Noord-Brabant er nu voor staan. En de ambitiekaart geeft aan hoe zij eruit moeten gaan zien. Het natuurbeheerplan vormt de basis voor subsidies die gaan over het beheer en de inrichting van het Natuurnetwerk. Het beleid voor het natuurbeheer, landschapsbeheer en agrarisch natuurbeheer leest u in: Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2016

Zie ook

Documenten en bestanden (6)

Open Links Sluit Links

Links naar (2)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links

Veelgestelde vragen (1)

Open Links Sluit Links
  • 1. Mag na de wijziging van de begrenzing van de EHS, compensatie plaatsvinden buiten de nog niet gerealiseerde EHS?

    Vraag

    Mag als gevolg van de wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur (ehs), compensatie plaatsvinden buiten de nog niet gerealiseerde ehs?

    Antwoord

    Nee. Compensatie is in beginsel alleen mogelijk binnen de niet gerealiseerde delen van de Ecologische Hoofdstructuur (ehs) en de niet gerealiseerde delen van de Ecologische verbindingszones (Evz). Enkel in geval van toepassing van saldobenadering (artikel 5.4, van de Verordening ruimte 2014), kan buiten de niet gerealiseerde delen van de ehs en Evz’s gecompenseerd worden. Naast fysieke compensatie is het ook mogelijk financieel te compenseren conform de voorwaarden opgenomen in artikel 5.8 Verordening ruimte 2014.