De provincie zet zich in voor verbetering van de leefomgeving van bijen en vlinders. Naast het verbeteren van natuurgebieden en hun onderlinge verbindingen, stimuleert zij natuurvriendelijk bermbeheer en (agrarisch) natuurbeheer.

Verbetering leefgebied bijen

Noord-Brabant telt ongeveer 280 soorten bijen. Deze bijen zijn essentieel voor de natuur, de productie van groente en fruit en dragen voor meer dan een miljard euro per jaar bij aan de economie. Door aantasting van het leefgebied worden bijen met uitsterven bedreigd. Het Brabantse buitengebied bevat te weinig bloemen en ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen vormt een probleem. Daarom slaan de provincie en een groot aantal partners de handen ineen om het leefgebied van de bijen te verbeteren. Hiertoe is het Meerjarenprogramma Bijenimpuls voor Brabant 2015-2018 opgesteld, met als doel betere voorlichting, vermindering van bestrijdingsmiddelen en verbetering van het voedselaanbod. Ook lokale initiatieven, zoals die van Food4Bees, dragen hun steentje bij.

Groter leefgebied voor schaars Pimpernelblauwtje

In het gebied Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek bij ’s-Hertogenbosch wordt 170 hectare voormalige landbouwgrond tot nieuwe natuur ontwikkeld. Het zeer zeldzame Pimpernelblauwtje krijgt zo een groter leefgebied. Het project is een samenwerking van Waterschap Aa en Maas, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vlinderstichting, gemeente Heusden en de provincie met steun van de Europese Gemeenschap. Lees: Schaars Pimpernelblauwtje gebaat bij nieuwe natuur

Minder bestrijdingsmiddelen, meer bloemrijke bermen en akkers

Via onder meer het project Schoon Water worden gemeenten en agrariërs aangespoord om minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken. De bermen langs de provinciale wegen worden ecologisch beheerd, zonder bestrijdingsmiddelen. Waar voldoende ruimte is en geen risico’s zijn voor de verkeersveiligheid, worden bermen ingezaaid met bloemrijke kruidenmengsels. Waar mogelijk proberen ook biologische boeren te besparen op dure gewasbeschermingsmiddelen door met bloemrijke akkerranden de natuurlijke vijanden van de ziekteverwekkers te stimuleren.

Kennis over hoe gemeentelijk groen bijenvriendelijk ingericht en beheerd kan worden, is verzameld en samengevoegd in een toolbox door studenten van de HAS Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Deze toolbox wordt verder aangevuld door Food4Bees met inbreng van alle wegbeheerders in Brabant.

Contact

Vlinders en bijen

Zie ook