De MilieuKlachtenCentrale wordt uitgevoerd door de Brabantse Omgevingsdiensten namens de Brabantse gemeenten en de provincie.