Kaart met Vlaamse Leeuw

Bestuurlijke organisatie van België

België is een federaal land. De regio’s hebben eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het Vlaams Gewest, maar ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest, zijn bevoegd voor onder meer economie, landbouw, natuur, economie, werkgelegenheid, energie, ruimtelijk ordening en buitenlandse handel. Het Vlaams Gewest bestaat uit vijf provincies. De provincie Noord-Brabant onderhoudt goede relaties met de Vlaamse provincies Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

Samenwerking met de Vlaamse provincies

De samenwerking tussen Noord-Brabant en de Vlaamse provincies kenmerkt zich door persoonlijke en politiek-bestuurlijke contacten. Daarnaast staat de samenwerking in functie van Europese fondsen, Europees en grensoverschrijdend beleid. Zo werken de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland en Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen nauw samen in de  Vlaams Nederlandse Delta. Hierbij zijn ook steden, zeehavens, bedrijven en kennisinstellingen betrokken. Samen initiëren en ondersteunen partners projecten die noodzakelijk zijn voor de economisch-logistieke ontwikkeling van de regio.

Historie

Noord-Brabant heeft historisch een bijzondere band met Antwerpen, Leuven, Mechelen en Brussel. Het vroegere hertogdom Brabant bestond voornamelijk uit de drie hedendaagse Belgische provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Antwerpen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het merendeel van de huidige Nederlandse provincie Noord-Brabant. Met een verwijzing naar het oude hertogdom wordt gemiddeld elke drie jaar een zogenoemde Brabantdag gehouden. Een moment voor politici, bestuurders, ondernemers en vertegenwoordigers van kennisinstellingen om elkaar te ontmoeten en te leren kennen.

Samenwerking met het Vlaams Gewest

De provincie Noord-Brabant werkt op een beperkt aantal terreinen samen met het Vlaams Gewest, de hogere bestuurslaag. Voorbeelden van (Europese) programma’s en projecten waarin beide partijen vertegenwoordigd zijn:

  • Vanguard Initiative (gericht op industriebeleid)
  • Coral, een Europees netwerk gericht op gezond ouder worden. 
  • DC Netwerk, een samenwerkingsverband van 13 creatieve en innovatieve regio’s samen rond kennisuitwisseling, het stimuleren van creativiteit en innovatie in bedrijfsleven, culturele sector en onderwijs.

S3-strategie

Voor Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) is een (grensoverschrijdende) specialisatiestrategie opgesteld. Europa legt deze S3-strategie op aan regio’s die met gebruik van Europese middelen de economische structuur versterken. De S3 van Zuid-Nederland vertoont op het gebied van onder meer hightech systems, logistiek en chemie belangrijke raakvlakken met de S3 van Vlaanderen. Hier ontstaan weer nieuwe kansen voor grensoverschrijdende coalities en partnerschappen. Het Vlaams Gewest participeert onder andere in Holst, het centrum voor open innovatie op de High Tech Campus in Eindhoven.  In West-Brabant zijn er vormen van samenwerking met Vlaanderen op het gebied van chemie en de biobased economie.