Vlaggen Brabant NL en China

Jiangsu, China

Jiangsu is een provincie aan de Chinese oostkust. Met een oppervlakte van 100.000 km2 en bijna 80 miljoen inwoners is het een van de dichtstbevolkte provincies van China. Kenmerkend voor Jiangsu is de sterke economie,  de aanwezigheid van veel hoogtechnologische kennis en een breed gedragen innovatiestrategie. Er is dus een duidelijke parallel met Noord-Brabant. De afgelopen 20 jaar hebben beide provincies een goede relatie opgebouwd. Een relatie die deuren opent voor bedrijven, organisaties en kennis- en onderwijsinstellingen in zowel China als Nederland. 

Succesvolle handelsmissies

De provincies Noord-Brabant en Jiangsu werken intensief samen op 3 thema’s: agrofood, cleantech (milieutechnologie) en life sciences. Vrijwel elk jaar onderneemt de provincie Noord-Brabant missies naar Jiangsu. Vertegenwoordigers van overheden, bedrijven en instellingen bezoeken daar bijvoorbeeld beurzen. Maar er worden ook bedrijfsbezoeken en inhoudelijke seminars georganiseerd. Omgekeerd brengen de Chinezen regelmatig bezoeken aan Noord-Brabant. Alle missies staan in het teken van de uitwisseling van kennis en ervaring, het identificeren en verzilveren van business kansen, het aanboren van nieuwe contacten en het versterken van bestaande relaties.

Concrete opbrengsten samenwerking

Chinese bedrijven die een distributiekantoor openen in Brabant, Brabantse demonstratieprojecten rondom waterzuivering op Chinees grondgebied, studenten van de TU/e en HAS die stage gaan lopen in China: het zijn de concrete opbrengsten van een gezamenlijke inspanning van twee provincies. En er liggen nog veel meer kansen. In Jiangsu bijvoorbeeld, is sprake van een groeiende  behoefte aan expertise over medische technologie, voedselveiligheid en hernieuwbare energie. Sectoren waarin Brabant traditioneel sterk is. Tegelijkertijd is Jiangsu een zeer aantrekkelijke afzetmarkt voor Brabantse bedrijven.

Permanente vertegenwoordiging

De provincie is sinds 2011 permanent vertegenwoordigd op het Netherlands Business Support Office in Nanjing. De vertegenwoordiger werkt  aan de Brabantse belangen in China. Dankzij haar kennis van de taal en cultuur en haar uitgebreide netwerk kan de vertegenwoordiger zorgen voor verbindingen tussen beide provincies.