1 Statendag 12 maart 2021

2 11:15 UUR - 12:45 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN

Bijlagen

2.1 Uitgangspunten aanpassing Verordening Treasury Noord-Brabant

Bijlagen

2.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde Van der Maat om een themabijeenkomst over `Uitgangspunten aanpassing Verordening Treasury Noord-Brabant` ten behoeve van de Agendavergadering 18 januari 2020

2.3 Statenmededeling Verordening Treasury Noord-Brabant 2021 en inzet van de Immunisatieportefeuille

Bijlagen

 1. Statenmededeling Verordening Treasury Noord=Brabant 2021 en inzet van de Immunisatieportefeuille 90 KB
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Verordening Treasury Noord-Brabant 2021 en inzet van de Immunisatieportefeuille : Notitie uitgangspunten Verordening Treasury Noord-Brabant 2021 107 KB
 3. Beantwoording technische vragen GroenLinks over Statenmededeling "Verordening treasury Noord-Brabant 2021 en inzet van de Immunisatieportefeuille" 127 KB
 4. Beantwoording technische vragen Statenfractie ChristenUnie-SGP over Statenmededeling Verordening treasury Noord-Brabant 2021 en inzet van de Immunisatieportefeuille 168 KB
 5. Beantwoording technische vragen Statenfractie Partij voor de Dieren over Uitgangspunten aanpassing Verordening Treasury Noord-Brabant 2021 131 KB
 6. Beantwoording technische vragen Statenfractie PVV Noord-Brabant over Uitgangspunten aanpassing Verordening Treasury Noord-Brabant 2021 281 KB

3 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

3.1 Ontwikkelingen Eindhoven Internationale Knoop XL

Bijlagen

3.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerden Van der Maat en Ronnes om een themabijeenkomst over `Ontwikkelingen Eindhoven Internationale Knoop XL` ten behoeve van de Agendavergadering 8 februari 2021

3.3 Statenmededeling Eindhoven Internationale Knoop XL: ontwikkelvisie Fellenoord met bijbehorend ontwikkelkader

Bijlagen

 1. Statenmededeling Eindhoven Internationale Knoop XL: ontwikkelvisie Fellenoord met bijbehorend ontwikkelkader 91 KB
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Eindhoven Internationale Knoop XL: ontwikkelvisie Fellenoord met bijbehorend ontwikkelkader : Ontwikkelvisie met bijbehorend ontwikkelkader 40,3 MB
 3. Bijlage 2 Statenmededeling Eindhoven Internationale Knoop XL: ontwikkelvisie Fellenoord met bijbehorend ontwikkelkader : Publieksversie 20,2 MB
 4. Bijlage 3 Statenmededeling Eindhoven Internationale Knoop XL: ontwikkelvisie Fellenoord met bijbehorend ontwikkelkader : Uitgaande brief van GS aan college van B&W van de gemeente Eindhoven 47 KB
 5. Beantwoording technische vragen Partij voor de Dieren over Eindhoven Internationale Knoop XL: ontwikkelvisie Fellenoord 195 KB

3.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Ronnes over Raadsstukken Eindhoven Internationale Knoop XL: ontwikkelvisie Fellenoord met bijbehorend ontwikkelkader

4 09:30 UUR - 10:30 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

4.1 Beleidskader vrije tijd, cultuur en sport

Bijlagen

4.2 Statenvoorstel 03/21 Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022

4.3 Statenmededeling Evaluatie Impulsgelden / Impulsgelden 2021

5 09:30 UUR - 11:00 UUR COMMISSIE STUREN EN VERANTWOORDEN

Bijlagen

5.1 Vergadering Commissie sturen en verantwoorden 12 maart 2021

6 11:15 UUR - 12:45 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING

Bijlagen

6.1 Uitvoeringsagenda Data-economie

Bijlagen

6.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde Van Gruijthuijsen om een themabijeenkomst over `Uitvoeringsagenda data-economie` te behoeve van de Agendavergadering 8 februari 2021

6.3 Statenmededeling Uitvoeringsagenda Data-economie 2021-2023

7 10:45 UUR - 11:15 UUR RONDVRAAGMOMENT

8 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 12 MAART 2021

Bijlagen

8.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

8.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

8.2.1 Actuele motie M9-2021 Provinciale Staten 12 maart 2021 voorkom nieuwe grootschalige veehouderij bij Kampina om verergering stikstofproblemen te voorkomen, ingediend door GroenLinks, D66, SP en PvdA

8.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

8.3.1 Statenvoorstel 75/20 Actualisatie omvang provinciale EVZ's en EVZ-opgave voor het GOB

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 75/20 Actualisatie omvang provinciale EVZ's en EVZ-opgave voor het GOB 105 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 75/20 Actualisatie omvang provinciale EVZ's en EVZ-opgave voor het GOB 42 KB
 3. Amendement A2-2021 Provinciale Staten 12 maart 2021 Statenvoorstel 75/20 Behoud planologische status 13 EVZ-trajecten totdat tegendeel van behoud is onderbouwd, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en D66 (VERWORPEN) 163 KB
 4. Motie M10-2021 Provinciale Staten 12 maart 2021 Statenvoorstel 75/20 Bloemrijke dijken, ingediend door GroenLinks, PvdA, ChristenUnie-SGP, D66, Groep Rutjens en VVD (INGETROKKEN) 107 KB
 5. Motie M10A-2021 Provinciale Staten 12 maart 2021 Statenvoorstel 75/20 titel, ingediend door GroenLinks, PvdA, ChristenUnie-SGP, D66, Groep Rutjens, VVD, CDA, 50PLUS, Partij voor de Dieren (UNANIEM AANGENOMEN) 125 KB
 6. Motie M11-2021 Provinciale Staten 12 maart 2021 Statenvoorstel 75/20 "Geen windturbines nabij EZV's", ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 78 KB
 7. Motie M12-2021 Provinciale Staten 12 maart 2021 Statenvoorstel 75/20 "Onderzoek naar EVZ's" ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 105 KB
 8. Motie M13-2021 Provinciale Staten 12 maart 2021 Statenvoorstel 75/20 Houd EVZ's in het oog, ingediend door Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 114 KB
 9. Vastgesteld besluit 75/20 Actualisatie omvang provinciale EVZ's en EVZ-opgave voor het GOB 48 KB

8.3.2 Debat over stikstofaanpak

Bijlagen

8.3.21 Verzoek van de Statenfracties GroenLinks, ChristenUnie-SGP, SP, D66, en Partij voor de Dieren om een plenair debat over Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof

Bijlagen

 1. Verzoek van de Statenfracties GroenLinks, ChristenUnie-SGP, SP, D66, en Partij voor de Dieren om een plenair debat over Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof 41 KB
 2. Behandeladvies Agendavergadering 8 februari 2021 op verzoek van de fracties GroenLinks, ChristenUnie-SGP, SP, D66 en Partij voor de Dieren om een plenair debat over de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) 31 KB
 3. Beantwoording technische vragen Partij voor de Dieren over het debat over de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof 131 KB
 4. Motie M14-2021 Provinciale Staten 12 maart 2021 Debat over stikstofaanpak, inspanningsverplichting naar resultaatsverplichting, ingediend door GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA en D66 (VERWORPEN) 112 KB
 5. Motie M15-2021 Provinciale Staten 12 maart 2021 Debat over stikstofaanpak, onderzoek stikstofwinst snelheidsverlaging provinciale wegen, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP, 50PLUS en PvdA (AANGEHOUDEN) 94 KB
 6. Motie M16-2021 Provinciale Staten 12 maart 2021 Debat over stikstofaanpak, monitor de daadwerkelijke winst voor de natuur, ingediend door GroenLinks (VERWORPEN) 96 KB
 7. Motie M17-2021 Provinciale Staten 12 maart 2021 Debat over stikstofaanpak, "Geen rem op verkeer", ingediend door VVD (AANGENOMEN) 99 KB
 8. Motie M18-2021 Provinciale Staten 12 maart 2021 Debat over stikstofaanpak, Monitoring, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 95 KB
 9. Motie M19-2021 Provinciale Staten 12 maart 2021 Debat over stikstofaanpak, Afromingspercentage 50% bij uitkoop piekbelasters, ingediend door SP (INGETROKKEN) 105 KB
 10. Motie M20-2021 Provinciale Staten 12 maart 2021 Debat over stikstofaanpak, Samen stikstof - en CO2-uitstoot uit industrie omlaag brengen, ingediend door D66 (INGETROKKEN) 86 KB
 11. Motie M20A-2021 Provinciale Staten 12 maart 2021 Debat over stikstofaanpak, Samen stikstof- en CO2-uitstoot uit industrie omlaag brengen, ingediend door D66 en 50PLUS (VERWORPEN) 93 KB
 12. Motie M21-2021 Provinciale Staten 12 maart 2021 Debat over stikstofaanpak, Daag Brabant uit om slim stikstofuitstoot te verlagen, ingediend door D66 (INGETROKKEN) 80 KB
 13. Motie M21A-2021 Provinciale Staten 12 maart 2021 Debat over stikstofaanpak, Daag Brabant uit om slim stikstofuitstoot te verlagen, ingediend door D66 en 50PLUS (AANGENOMEN) 110 KB
 14. Motie M22-2021 Provinciale Staten 12 maart 2021 Debat over stikstofaanpak, Berekening werkelijke bijdrage van wegverkeer, ingediend door ChristenUnie-SGP, GroenLinks, D66 en 50PLUS(VERWORPEN) 98 KB
 15. Motie M23-2021 Provinciale Staten 12 maart 2021 Debat over stikstofaanpak, "terug naar 2028", ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 106 KB
 16. Motie M24-2021 Provinciale Staten 12 maart 2021 Debat over stikstofaanpak, "geen extra regelgeving uit Brabant", ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 111 KB
 17. Motie M25-2021 Provinciale Staten 12 maart 2021 Debat over stikstofaanpak, Verkoop stikstofruimte, ingediend door SP (VERWORPEN) 82 KB

8.3.22 Statenmededeling bij uitvoeringsagenda Brabantse Ontwikkelagenda Stikstof 1.0

8.3.23 Statenmededeling Gerichte aankoop piekbelasters stikstof rondom Natura 2000-gebieden

8.3.24 Statenmededeling Wijziging Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

8.3.25 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Ronnes over aanvragen extern salderen

8.4 STEMMING

Bijlagen

8.4.1 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 75/20 Actualisatie omvang provinciale EVZ's en EVZ-opgave voor het GOB