1 Statendag 29 januari 2021

2 13:00 UUR - 15:00 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

2.1 Brabantse Omgevingsverordening

Bijlagen

2.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde Ronnes om een themabijeenkomst over Brabantse Omgevingsverordening ten behoeve van de Agendavergadering 26 oktober 2020

2.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Lemkes over onderzoek samenvallen Wav-gebieden en gebieden Beperking veehouderij

3 13:00 UUR - 14:15 UUR COMMISSIE STUREN EN VERANTWOORDEN

Bijlagen

3.1 Agenda (incl. stukken) Commissie Sturen en Verantwoorden op Statendag 29 januari 2021

4 13:00 UUR - 13:30 UUR RONDVRAAGMOMENT

5 15:15 UUR - 16:45 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

5.1 Regionaal Water en Bodem Programma 2020 - 2027

Bijlagen

5.2 Verzoek aan Agendavergadering van Gedeputeerde Smit om een themabijeenkomst over `Regionaal programma Water & Bodem` ten behoeve van de Agendavergadering 31 augustus 2020

5.3 Aanvullend verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde Smit tot het houden van een themabijeenkomst over `Regionaal programma Water & Bodem` ten behoeve van de Agendavergadering van 31 augustus 2020

5.4 Statenmededeling Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027

6 14:30 UUR - 16:00 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

6.1 Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport

Bijlagen

6.3 Statenvoorstel 03/21 Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022

6.4 Statenmededeling Evaluatie Impulsgelden / Impulsgelden 2021

7 Deze themabijeenkomst komt te vervallen

Bijlagen

7.1 Correctief bindend referendum

Bijlagen

7.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde De Bie om drie themabijeenkomsten over `Uitwerking Samen, draagvlak en participatie` ten behoeve van de Agendavergadering 14 december 2020

7.3 Statenmededeling Uitwerking thema `samen` uit het bestuursakkoord

7.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde De Bie over Proces Samen : participatie en draagvlak