1 Statendag 27 november 2020

2 09:00 UUR - 10:30 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

2.1 Bespreking uitvoeringsagenda Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS)

Bijlagen

2.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde Ronnes om een themabijeenkomst over `bespreking hoofdlijnen uitvoeringsagenda Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof BOS` ten behoeve van de Agendavergadering 26 oktober 2020

2.3 Statenmededeling Actualiteiten stikstof en vooruitblik Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof

3 09:15 UUR - 10:45 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

3.1 Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport

Bijlagen

3.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde van Pinxteren om een themabijeenkomst over Proces om te komen tot nieuw beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport tbv Agendavergadering 31 augustus 2020

4 10:45 UUR - 12:45 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

4.1 Implementatie Omgevingsverordening

Bijlagen

4.2 Memo Griffie aan Agendavergadering met voorstel over Themabijeenkomsten Implementatie Omgevingsverordening

5 11:00 UUR - 12:15 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

5.1 Aanbieden ZRK rapport VTH bij risicobedrijven in Moerdijk

Bijlagen

5.2 Verzoek aan de Agendavergadering van de Griffie tot het houden van een themabijeenkomst over `Aanbieden aan Provinciale Staten van rapport Zuidelijke Rekenkamer over Vergunningverlening, Toezicht en handhaving (VTH) in Noord-Brabant op de Statendag van 27 november as` ten behoeve van de Agendavergadering 16 november 2020

6 11:15 UUR - 11:45 UUR RONDVRAAGMOMENT

7 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 27 NOVEMBER 2020

Bijlagen

7.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

7.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

7.2.1 Vraag Provinciale Staten 27 november 2020 ongewenste ontwikkeling zonne-akkers, ingediend door PVV Noord-Brabant

7.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

7.3.1 Statenvoorstel 79/20 Vaststelling Interim omgevingsverordening- regelwijziging 2

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 79/20 Vaststelling Interim omgevingsverordening- regelwijziging 2 151 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 79/20 Vaststelling Interim omgevingsverordening- regelwijziging 2 53 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 79/20 : Wijziging Interim omgevingsverordening - regelwijziging 2 1,5 MB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 79/20 : Nota van inspraak en wijziging 347 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 79/20 : “Verwachte effecten van de voorgestelde aanpassing van de Interim Omgevingsverordening op structuur en omvang van de veehouderij in Noord-Brabant”, Connecting Agri&Food, d.d. 23 juli 2020 941 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 4a Statenvoorstel 79/20 : “Effecten voorgenomen wijziging staleisen op de uitstoot en neerslag van stikstof uit de veehouderij”, Pouderoyen Compagnons, d.d. 9 juli 2020 1 MB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 4b Statenvoorstel 79/20 : Bijlage 1 emissie-eisen 312 KB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 5 Statenvoorstel 79/20 : Infographic 2,3 MB Ga naar het dossier
 9. Amendement A40-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Eisen huisvestingssysteem op stalniveau, ingediend door D66, Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks en SP (VERWORPEN) 136 KB
 10. Amendement A41-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Invoeren datum ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning, ingediend door GroenLinks, D66, PvdA en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 117 KB
 11. Amendement A42-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 "terug naar 2028", ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 148 KB
 12. Motie M240-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Green Deal Kalverhouderij, ingediend door D66 en ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN) 326 KB
 13. Motie M240A-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Green Deal Kalverhouderij, ingediend door D66 en ChristenUnie-SGP (AANGENOMEN) 230 KB Ga naar het dossier
 14. Motie M241-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Luchtige stikstofruimte, ingediend door D66, Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks en SP (VERWORPEN) 115 KB
 15. Motie M242-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Biologisch is van nature natuurinclusief, ingediend door GroenLinks, PvdA, D66 en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 125 KB
 16. Motie M243-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Resterende ondersteunende maatregelen transitie veehouderij schrappen, ingediend door Partij voor de Dieren en PvdA (VERWORPEN) 102 KB
 17. Motie M244-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Voorkom slachtoffers van brand en verstikking in nieuwe stalsystemen, ingediend door Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA (VERWORPEN) 134 KB
 18. Motie M245-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Toekomstperspectief voor boeren en natuur, ingediend door ChristenUnie-SGP en 50PLUS (AANGENOMEN) 109 KB Ga naar het dossier
 19. Motie M246-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Aan emissiereductienormen voldoen met minder dieren, ingediend door Partij voor de Dieren (UNANIEM AANGENOMEN) 75 KB Ga naar het dossier
 20. Vastgesteld besluit 79/20 Vaststelling Interim omgevingsverordening- regelwijziging 2 52 KB Ga naar het dossier

7.3.2 Statenvoorstel 77/20 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

7.3.3 Statenvoorstel 75/20 Actualisatie omvang provinciale EVZ's en EVZ-opgave voor het GOB

7.3.4 Statenvoorstel 90/20 Herbenoeming bestuurslid Zuidelijke Rekenkamer

7.4 STEMMING

Bijlagen

7.4.1 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 79/20 Vaststelling Interim omgevingsverordening- regelwijziging 2

7.4.2 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 77/20 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

7.4.3 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 75/20 Actualisatie omvang provinciale EVZ's en EVZ-opgave voor het GOB

7.4.4 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 90/20 Herbenoeming bestuurslid Zuidelijke Rekenkamer

7.4.5 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 85/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 2 oktober 2020

7.4.6 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 81/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 11 september 2020

7.4.7 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 86/20 Addendum notulen PS vergadering 11 september 2020

7.4.8 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 93/20 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 27 november 2020

8 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 27 november 2020