1 Statendag 16 oktober 2020

2 09:00 UUR - 09:30 UUR RONDVRAAGMOMENT

3 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

3.1 Rapportage project intensivering Toezicht Veehouderijen 2019

Bijlagen

3.2 Verzoek aan de Agendavergadering van Partij voor de Dieren en D66 om een themabijeenkomst over Statenmededeling Rapportage project intensivering Toezicht Veehouderijen 2019 tbv Agendavergadering 15 juni 2020

3.3 Statenmededeling Rapportage project intensivering Toezicht Veehouderijen 2019

3.4 Ambtelijke memo aan Stuurgroep ITV met rapport `Terugblik en kansen voor vervolg op het project Intensivering Toezicht Veehouderijen (ITV)` ten behoeve van themabijeenkomst Natuur en Milieu 16 oktober 2020

3.5 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Lemkes-Straver over Rapportage evaluatie ITV en Memo rapportage + vervolg ITV

4 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA MOBILITEIT

Bijlagen

4.1 MIRT onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid in de Brainportregio

Bijlagen

4.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde Van der Maat om een themabijeenkomst over resultaten van het MIRT onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid in de Brainportregio ten behoeve van de Agendavergadering 28 september 2020

4.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over MIRT onderzoek verstedelijking en bereikbaarheid Brainportregio

4.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Voortgangsbericht aan portefeuillehouders Ruimte en Mobiliteit in de Metropoolregio Eindhoven inzake het MIRT onderzoek verstedelijking en bereikbaarheid in de Brainportregio.

5 11:30 UUR - 12:00 UUR INSPREEKMOMENT (VERVALLEN)

Bijlagen

6 11:15 UUR - 12:45 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

6.1 Gezondheidsvisie en de rol van de provincie op het gebied van gezondheid

Bijlagen

6.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde Lemkes - Straver om een themabijeenkomst over de uitwerking van de rol die de provincie op het gebied van gezondheid heeft te presenteren ten behoeve van de Agendavergadering d.d. 28 september 2020

6.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over `Verkenning van het thema gezondheid`

6.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Lemkes-Straver over Achtergrondinformatie ten behoeve van de themabijeenkomst gezondheid op 16 oktober a.s.

7 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 16 OKTOBER 2020

Bijlagen

7.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

7.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

7.3 BESPREEKSTUKKEN (INCL. STEMMING)

Bijlagen

7.3.1 Statenvoorstel 72/20 Bestuursrapportage II-2020

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 72/20 Bestuursrapportage II-2020 132 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 72/20 Bestuursrapportage II-2020 53 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 72/20 : Bestuursrapportage II-2020 2,6 MB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 72/20 : Investeringsschema 128 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 72/20 : Het overzicht van incidentele en begrotingssubsidies 198 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 72/20 : Instellingsbesluit Reserve Ontwikkelbedrijf 27 KB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 72/20 : Instellingsbesluit Reserve Regionaal water programma 56 KB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 72/20 : 3e Begrotingswijziging 2020 51 KB Ga naar het dossier
 9. Beantwoording technische vragen Statenfracties CDA, GroenLinks, PVV, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP over de Bestuursrapportage II-2020 774 KB Ga naar het dossier
 10. Beantwoording aanvullende technische vragen Statenfractie PVV over Bestuursrapportage II-2020 276 KB Ga naar het dossier
 11. Amendement A34-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 72/20: Reservering middelen gedeelde mobiliteit , ingediend door GroenLinks, SP en ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 159 KB
 12. Amendement A35-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 72/20: Stoppen met Brabant Outcomes Fund, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 113 KB
 13. Amendement A36-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 72/20: Geen vingers branden aan branding, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 111 KB
 14. Amendement A36a-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 72/20: Geen vingers branden aan branding, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 107 KB
 15. Motie M140-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 72/20: Vangrails langs N65 , ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 105 KB
 16. Motie M141-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 72/20: Maak kosten en baten RES inzichtelijk in euro per vermeden graad opwarming , ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 116 KB
 17. Motie M142-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 72/20: Spitsstrook op huidige asfalt A50 en A58 , ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 118 KB
 18. Motie M143-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 72/20: Maak kosten RES inzichtelijk , ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 102 KB
 19. Motie M144-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 72/20: Maak subsidiekosten energietransitie openbaar , ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 136 KB
 20. Motie M145-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 72/20: N279 Zuid naar 2x2 rijbanen en betrekken Noord-Oostcorridor bij oplossingen bereikbaarheid Brainport , ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 108 KB
 21. Motie M146-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 72/20: Recreatieve natuur in gelijke tred met inwoners en behoefte, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 109 KB
 22. Motie M147-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 72/20: Openbaarheid adviesorganen, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 107 KB
 23. Motie M148-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 72/20: Stop de jacht op de Wilde eend, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 117 KB
 24. Motie M149-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 72/20: Onderzoek afwegingskader logistieke distributiecentra, ingediend door Partij voor de Dieren, 50PLUS en GroenLinks (VERWORPEN) 93 KB
 25. Motie M150-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 72/20: 6 meter en 60 kilometer op Rucphenseweg, ingediend door Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en 50PLUS (VERWORPEN) 114 KB
 26. Motie M151-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 72/20: Provinciale Staten aan zet voor Natuurnetwerk Brabant, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 131 KB
 27. Vastgesteld besluit 72/20 Bestuursrapportage II-2020 55 KB Ga naar het dossier

7.3.2 Statenvoorstel 73/20 Beleidskader Economie 2030

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 73/20 Beleidskader Economie 2030 116 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 73/20 Beleidskader Economie 2030 59 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 73/20 Beleidskader Economie 2030: Beleidskader Economie 2030 ‘Visie op een toekomstbehendige economie voor Brabant’ 6,9 MB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 73/20 Beleidskader Economie 2030: Instellingsbesluit Reserve Beleidskader Economie 2030 52 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 73/20 Beleidskader Economie 2030: Bijlage 1 bij begrotingswijziging reserve Beleidskader Economie 2030 23 KB Ga naar het dossier
 6. Beantwoording technische vragen Statenfractie CDA over Statenvoorstel 73/20 Beleidskader Economie 2030 139 KB Ga naar het dossier
 7. Motie M152-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 73/20: Slimme en meetbare KPI`s Economische Visie, ingediend door Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 112 KB Ga naar het dossier
 8. Motie M153-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 73/20: Basis op orde, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 78 KB
 9. Motie M154-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 73/20: Afrekenbare doelen, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 94 KB
 10. Motie M155-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 73/20: xxl-distributiecentra, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 92 KB
 11. Motie M156-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 73/20: geen inzet op innovatie, maar inzet van innovatie, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 85 KB
 12. Motie M157-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 73/20: inzet nieuw te vormen reserve van 69 miljoen, ingediend door SP (VERWORPEN) 96 KB
 13. Motie M158-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 73/20: Gouden Cirkel, ingediend door D66, ChristenUnie-SGP, SP en PvdA (AANGENOMEN) 105 KB Ga naar het dossier
 14. Motie M159-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 73/20: Nieuwe ambitie innovatiefonds, ingediend door SP (VERWORPEN) 102 KB
 15. Motie M160-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 73/20: Aparte statenvoorstellen begrotingswijzigingen Economische visie, ingediend door GroenLinks, 50PLUS en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 115 KB
 16. Vastgesteld besluit 73/20 Beleidskader Economie 2030 72 KB Ga naar het dossier

7.3.3 Statenvoorstel 66/20 "Kempenland-West-omgeving De Utrecht

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 66/20 Inpassingsplan "Kempenland-West-omgeving De Utrecht 99 KB
 2. Ambtshalve aangepast ontwerpbesluit Statenvoorstel 66/20 Inpassingsplan `Kempenland west, omgeving De Utrecht` 54 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 66/20 "Kempenland-West-omgeving De Utrecht : Nota van beantwoording zienswijzen (Kempenland-West, omgeving De Utrecht) 293 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 66/20 "Kempenland-West-omgeving De Utrecht : Kaart bij de Nota van zienswijzen 1 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 66/20 "Kempenland-West-omgeving De Utrecht : Reactie van de Provinciale raad voor de leefomgeving (Brabant Advies) 291 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 66/20 "Kempenland-West-omgeving De Utrecht : Advies over het milieueffectrapport van de Commissie m.e.r. 898 KB
 7. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 66/20 Inpassingsplan "Kempenland-West-omgeving De Utrecht 49 KB
 8. Motie M161-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 66/20: geen energielandschap in omgeving De Utrecht , ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 206 KB
 9. Motie M162-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 66/20: onderzoek beperking onttrekking grondwater, ingediend door GroenLinks, 50PLUS, SP, D66 en PvdA (INGETROKKEN) 109 KB
 10. Motie M162a-2020 Provinciale Staten 16 oktober 2020 Statenvoorstel 66/20: onderzoek beperking onttrekking grondwater, ingediend door GroenLinks, 50PLUS, SP, D66 en PvdA (AANGENOMEN) 120 KB
 11. Vastgesteld besluit 66/20 Inpassingsplan "Kempenland-West-omgeving De Utrecht" 54 KB

7.4 STEMMING

Bijlagen

7.4.1 Statenvoorstel 78/20 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 16 oktober 2020