1 Statendag 2 oktober 2020

2 BIJEENKOMST PLATFORM INTEGRITEIT KOMT TE VERVALLEN

Bijlagen

2.1 Agenda (incl. stukken) Platform Integriteit op Statendag 2 oktober 2020

Bijlagen

3 09:00 UUR - 10:30 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

3.1 Logistieke distributiecentra

Bijlagen

3.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfracties Partij voor de Dieren, GroenLinks, Lokaal Brabant, SP en PVV Noord-Brabant om een themabijeenkomst over `de verdozing van het Brabantse landschap` ten behoeve van Procedurevergadering 9 maart 2020

3.3 Statenmededeling Aanpak werklocaties 2020-2023

4 (GEEN INSPREKERS)

Bijlagen

5 11:00 UUR - 12:30 UUR WERKGROEP IMPLEMENTATIE OMGEVINGSVERORDENING

Bijlagen

5.1 Agenda (incl. stukken) Werkgroep Inplementatie Omgevingswet op Statendag 2 oktober 2020

6 13:30 UUR BESLOTEN VERGADERING PROVINCIALE STATEN 2 OKTOBER 2020

Bijlagen

6.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

Bijlagen

6.2 Vaststellen notulen besloten vergadering Provinciale Staten 3 juli 2020

Bijlagen

6.3 Sluiting

Bijlagen

7 13:45 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 2 OKTOBER 2020

Bijlagen

7.1 Opening van de vergadering

7.2 Installatie commissaris van de Koning mr. I.R. Adema

Bijlagen

8 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 2 oktober 2020