1 Statendag 26 juni 2020

2 09:00 UUR - 10:00 UUR CORONA BIJPRAATUUR

3 10:00 UUR - 11:30 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING

Bijlagen

3.1 Herstelaanpak Coronacrisis

Bijlagen

3.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde Van Gruijthuijsen om een themabijeenkomst over herstelaanpak Corona crisis ten behoeve van de Agendavergadering 15 juni 2020

3.3 Statenmededeling Corona herstelaanpak Brabant

4 12:00 UUR - 13:30 UUR WERKGROEP IMPLEMENTATIE OMGEVINGSWET

Bijlagen

5 14:00 UUR - 15:30 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

5.1 Opdracht omgevingsdiensten

Bijlagen

5.2 Memo aan de Agendavergadering van de Griffie over Themabijeenkomst Natuur en Milieu over opdracht aan de omgevingsdiensten

5.3 Statenmededeling VTH Indicatoren 2019

5.4 Statenmededeling Opdracht aan de drie Brabantse omgevingsdiensten voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2020

5.5 Statenmededeling Jaarverslag Brzo 2019 en Jaarprogramma Brzo 2020