1 Statendag 19 juni 2020

2 10:00 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 19 JUNI 2020

Bijlagen

2.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

2.2 Benoeming en beëdiging van burgerlid de heer J.A.A. van Huijgevoort

Bijlagen

2.3 ACTUALITEIT

Bijlagen

2.3.1 Actuele motie M87-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 `COMPLEX` ingediend door D66, GroenLinks en PvdA

2.4 BESPREEKSTUKKEN INCLUSIEF STEMMING

Bijlagen

2.4.1 Statenvoorstel 37/20 Procedure wensen en bedenkingen en instemming Aandeelhouderslening Enexis

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 37/20 Procedure wensen en bedenkingen en instemming Aandeelhouderslening Enexis 191 KB
 2. Herzien ontwerpbesluit Statenvoorstel 37/20 Procedure wensen & bedenkingen en instemming aandeelhouderslening Enexis 59 KB
 3. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 37/20 Procedure wensen en bedenkingen en instemming Aandeelhouderslening Enexis 58 KB
 4. Bijlage 1 Statenvoorstel 37/20 : Achtergrondinformatie, aangeleverd door Enexis 3.3 MB
 5. Bijlage 2 Statenvoorstel 37/20 : 20AHL168 – Verzoek van Enexis aan provincie Noord-Brabant 239 KB
 6. Bijlage 3 Statenvoorstel 37/20 : Engelstalige Term Sheet + bijbehorende leningsdocumentatie (Enexis-convertible shareholder loan - 140420) 923 KB
 7. Bijlage 4 Statenvoorstel 37/20 : Nederlandstalige samenvatting Term Sheet (Enexis shareholder loan – uitleg 150420) 122 KB
 8. Bijlage 5 Statenvoorstel 37/20 : 20200422 Letter of Comfort Zanders – Proces Beschrijving 244 KB
 9. Bijlage 6 Statenvoorstel 37/20 : 20200422 concept Letter of Comfort Zanders - Bevindingen 220 KB
 10. Bijlage 7 Statenvoorstel 37/20 : Format mededeling voorgenomen collegebesluit 59 KB
 11. Beantwoording technische vragen Statenfractie Forum voor Democratie over Statenvoorstel 37/20 Procedure wensen en bedenkingen en instemming Aandeelhouderslening Enexis 130 KB
 12. Beantwoording technische vragen Statenfractie PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 37/20 Procedure wensen en bedenkingen en instemming Aandeelhouderslening Enexis 102 KB
 13. Beantwoording technische vragen Statenfractie Forum voor Democratie over hybride converteerbare aandeelhouderslening Enexis 109 KB
 14. Beantwoording technische vragen Statenfractie PVV over aandeelhouderslening Enexis 271 KB
 15. Beantwoording aanvullende technische vragen Statenfractie PVV over Aandeelhouderslening Enexis 88 KB
 16. Amendement A20-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 37/20 : geen titel, ingediend door Forum voor Democratie (INGETROKKEN) 116 KB
 17. Amendement A21-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 37/20 : Energieopslag, ingediend door SP (VERWORPEN) 80 KB
 18. Amendement A22-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 37/20 : Aandacht voor energiecoöperaties, ingediend door SP (VERWORPEN) 84 KB
 19. Amendement A23-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 37/20 : referendum over RES'sen, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 130 KB
 20. Vastgesteld besluit 37/20 Procedure wensen & bedenkingen en instemming aandeelhouderslening Enexis 59 KB

2.4.2 Statenvoorstel 14/20 Vaststelling bestuursopdracht `Veilig en weerbaar Brabant` : Vaststelling begrotingswijziging bestuursakkoordmiddelen `Bestuur en Veiligheid`

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 14/20 Vaststelling bestuursopdracht `Veilig en weerbaar Brabant` : Vaststelling begrotingswijziging bestuursakkoordmiddelen `Bestuur en Veiligheid` 110 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 14/20 Vaststelling bestuursopdracht `Veilig en weerbaar Brabant` : Vaststelling begrotingswijziging bestuursakkoordmiddelen `Bestuur en Veiligheid` 52 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 14/20 : Bestuursopdracht `Veilig en weerbaar Brabant` 2.5 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 14/20 : Extra ambities Verkeersveiligheid 2020-2024 41 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 14/20 : Schematische weergave begrotingswijziging 25 KB
 6. Beantwoording technische vragen Statenfractie PVV over Bestuursopdracht Veiligheid 8.6 MB
 7. Achtergrondinformatie: Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Pinxteren over afhandeling moties en toezeggingen Samen Sterk in Brabant (SSiB) 148 KB
 8. Motie M88-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 14/20 : CvK kan zelf een onderzoek starten, ingediend door de VVD (VERWORPEN) 93 KB
 9. Motie M89-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 14/20 : Omvang, uitrusting en bevoegdheden groene BOA's in het buitengebied, ingediend door de VVD (INGETROKKEN) 104 KB
 10. Motie M89a-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 14/20 : Omvang, uitrusting en bevoegdheden groene BOA's in het buitengebied, ingediend door de VVD (AANGENOMEN) 113 KB
 11. Motie M90-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 14/20 : Onveiligheid bij asielzoekerscentra, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 114 KB
 12. Motie M91-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 14/20 : Veilige, brede en goed verlichte fietspaden, ingediend door de PVV (INGETROKKEN) 96 KB
 13. Motie M92-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 14/20 : Ondermijning door radicale dierenactivisten, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 93 KB
 14. Motie M93-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 14/20 : Steun aan politie en rechtsstaat, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 84 KB
 15. Motie M94-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 14/20 : Gezamenlijk platform een Veilig Ondernemen (PVO), ingediend door de PVV (VERWORPEN) 82 KB
 16. Motie M95-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 14/20 : Blijvende aandacht tegengaan uitbuiting arbeidsmigranten, ingediend door de ChristenUnie-SGP (AANGENOMEN) 98 KB
 17. Motie M96-2020 Motie M96-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 14/20 : concretiseren taken en rollen, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 87 KB
 18. Motie M97-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 14/20 : oliemannetje tegen radicale dierenactivisten, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 90 KB
 19. Motie M98-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 14/20 : Meer geld voor veiligheid, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 76 KB
 20. Motie M99-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 14/20 : 1 PVO, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 83 KB
 21. Vastgesteld besluit 14/20 Vaststelling bestuursopdracht `Veilig en weerbaar Brabant` : Vaststelling begrotingswijziging bestuursakkoordmiddelen `Bestuur en Veiligheid` 56 KB

2.4.3 Statenvoorstel 31/20 Visie klimaatadaptatie, inclusief uitwerking bestuursopdracht `Stoppen van de verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant`.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 31/20 Visie klimaatadaptatie, inclusief uitwerking bestuursopdracht `Stoppen van de verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant`. 161 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 31/20 Visie klimaatadaptatie, inclusief uitwerking bestuursopdracht `Stoppen van de verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant`. 74 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 31/20 : Visie Klimaatadaptatie 5.2 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 31/20 : `Naar een klimaatproof Brabant` – bijlage 1 bij Visie klimaatadaptatie 1 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 31/20 : Prioritering Natte Natuurparels – bijlage 2 bij de Visie klimaatadaptatie 224 KB
 6. Motie M100-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 31/20 : Inzet cultuurhistorische methodes bij verdrogingsaanpak, ingediend door de PVV (INGETROKKEN) 116 KB
 7. Motie M100a-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 31/20 : Inzet cultuurhistorische methodes bij verdrogingsaanpak, ingediend door de PVV (STEMMEN STAKEN) 111 KB
 8. Motie M101-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 31/20 : voorkomen agrarische schade door hermeanderen, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 142 KB
 9. Motie M102-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 31/20 : Wegingsfactor water bij infraproject, ingediend door de Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 94 KB
 10. Vastgesteld besluit 31/20 Visie klimaatadaptatie, inclusief uitwerking bestuursopdracht `Stoppen van de verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant`. 73 KB

2.4.4 Statenvoorstel 15/20 Procedure wensen en bedenkingen inzake deelname aan EGTS Rhine Alpine

2.4.5 Statenvoorstel 59/20 Het Actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 `Talent voor de kenniseconomie van morgen`

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 59/20 Het Actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 `Talent voor de kenniseconomie van morgen` 143 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 59/20 Actieplan arbeidsmarkt 2019-2023 `Talent voor de kenniseconomie van morgen` 52 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 59/20 : Het Actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 ‘Talent voor de kenniseconomie van morgen’ 4.4 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 59/20 : Begrotingswijziging Het Actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 ‘Talent voor de kenniseconomie van morgen’ 21 KB
 5. Amendement A24-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 59/20 : , ingediend door het PVV (VERWORPEN) 126 KB
 6. Amendement A25-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 59/20 : Evenwichtige aandacht, inspanning en toedeling middelen, ingediend door de SP (VERWORPEN) 149 KB
 7. Motie M104-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 59/20 : Arbeidsmarkt in crisistijd, ingediend door het CDA en de ChristenUnie-SGP (AANGENOMEN) 118 KB
 8. Motie M105-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 59/20 : Meewegen recente arbeidsmarktstudies , ingediend door het CDA en de ChristenUnie-SGP (AANGENOMEN) 139 KB
 9. Motie M106-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 59/20 : Aanpak laaggeletterdheid, ingediend door de SP (INGETROKKEN) 115 KB
 10. Motie M106a-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 59/20 : Aanpak laaggeletterdheid, ingediend door de SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 119 KB
 11. Motie M107-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 59/20 : Aanpak Discriminatie Arbeidsmarkt, ingediend door de SP, D66 en Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 195 KB
 12. Motie M107a-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 59/20 : Aanpak Discriminatie Arbeidsmarkt, ingediend door de SP, D66 en Partij voor de Dieren en GroenLinks (AANGENOMEN) 217 KB
 13. Motie M108-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 59/20 : Arbeidsmigranten, ingediend door de SP, ChristenUnie-SGP, GroenLinks en D66 (AANGENOMEN) 120 KB
 14. Motie M109-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 59/20 : Aanpak werkgelegenheid essentiële beroepen en de werkeloosheid van Laag- en niet opgeleiden, ingediend door de SP (VERWORPEN) 111 KB
 15. Motie M110-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 59/20 : Brabants Noord-Brabant, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 89 KB
 16. Motie M111-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 59/20 : Aanpak laaggeletterdheid, ingediend door 50PLUS en GroenLinks (VERWORPEN) 120 KB
 17. Motie M112-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 59/20 : Aandacht voor groepen met afstand tot de arbeidsmarkt , ingediend door GroenLinks (VERWORPEN) 77 KB
 18. Motie M113-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 59/20 : Traineeships hoogopgeleide Statushouders, ingediend door GroenLinks (INGETROKKEN) 65 KB
 19. Vastgesteld besluit 59/20 Actieplan arbeidsmarkt 2019-2023 `Talent voor de kenniseconomie van morgen` 56 KB

2.4.6 Statenvoorstel 43/20 Wijzigen besluiten Provinciale coördinatieregeling voor project windenergie A16

2.4.7 Statenvoorstel 35/20 Onteigening tbv realisatie van het provinciaal inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat`

2.4.8 Statenvoorstel 39/20 Oprichting `Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies`

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 39/20 Oprichting `Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies` 98 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 39/20 Oprichting `Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies` 46 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 39/20 : Concept Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies 417 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 39/20 : Concept Besluit mandaat aan Gemeenschappelijk orgaan werelderfgoed Hollandse Waterlinies 76 KB
 5. Motie M114-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 39/20 : voorkomen aantasting erfgoed Waterlinies door wind- en zonneparken, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 84 KB
 6. Motie M115-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 39/20 : Geen Unesco klimaat- en duurzaamheidsagenda bij de Waterlinies, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 83 KB
 7. Vastgesteld besluit 39/20 Oprichting `Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies` 45 KB

2.5 STEMMING

Bijlagen

2.6 SLUITING

Bijlagen

3 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 19 juni 2020