1 Statendag 6 maart 2020

2 09:45 UUR - 10:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 22/20 Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant

2.2 Statenvoorstel 15/20 Procedure wensen en bedenkingen inzake deelname aan EGTS Rhine Alpine

2.3 Statenvoorstel 14/20 Vaststelling bestuursopdracht `Veilig en weerbaar Brabant` : Vaststelling begrotingswijziging bestuursakkoordmiddelen `Bestuur en Veiligheid`

3 (GEEN INSPREKERS)

Bijlagen

4 10:00 UUR - 11:30 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN

Bijlagen

4.1 Datavisie

Bijlagen

4.2 Verzoek aan Procedurevergadering van Gedeputeerden Van der Maat en Van Gruijthuijsen om een themabijeenkomst over `Statenvoorstel Vaststelling Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025, Waardengedreven digitaal transformeren` ten behoeve van de Procedurevergadering 3 februari 2020

4.3 Statenvoorstel 09/20 Vaststelling Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025

4.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerden Van der Maat en Van Gruijthuijsen over themabijeenkomst Datavisie

5 10:30 UUR - 11:00 UUR RONDVRAAGMOMENT

6 11:30 UUR - 12:45 UUR THEMA MOBILITEIT

Bijlagen

6.1 Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024

Bijlagen

6.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Partij voor de Dieren om een themabijeenkomst over Statenmededeling Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024

6.3 Statenmededeling Verkeersveiligheidsplan 2020-2024 en evaluatie van Brabants Verkeersveiligheidsplan 2016-2020

7 11:00 UUR - 12:30 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

7.1 Inhoud en kaders Omgevingsverordening

Bijlagen

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van Merrienboer om een themabijeenkomst over `bespreken van opties voor het wel of niet opnemen van regels over diverse thema's in de Omgevingsverordening` ten behoeve van de Procedurevergadering 3 februari 2020

7.3 Statenmededeling Oriënterende bespreking input voor Omgevingsverordening

8 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

8.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

8.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

8.2.1 Actuele motie M16-2020 Provinciale Staten 6 maart 2020 Betrokken Brabant betrekken door Statenfractie van D66

8.3 BESPREEKSTUKKEN (INCL. STEMMING)

Bijlagen

8.3.1 Statenvoorstel 68/19 Inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat`.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 68/19 Inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat`. 109 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 68/19 Inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat`. 57 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 68/19 : Nota van beantwoording zienswijzen 2,1 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 68/19 : Nota van wijzigingen Natuurgebied Westelijke Langstraat 214 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 68/19 : Reactie van de Provinciale raad voor de leefomgeving (Brabant Advies) 234 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 68/19 : Advies over het milieueffectrapport van de Commissie voor de m.e.r 691 KB
 7. Beantwoording technische vragen Partij voor de Dieren over Statenvoorstel 68/19 Inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat`. 1,1 MB
 8. Beantwoording technische vragen Statenfractie GroenLinks over Statenvoorstel 68/19 inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat` 139 KB
 9. Beantwoording technische vragen Statenfractie PvdA over Statenvoorstel 68/19 inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat` 125 KB
 10. Beantwoording technische vragen Statenfractie VVD over Statenvoorstel 68/19 inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat` 115 KB
 11. Beantwoording technische vragen Statenfractie VVD over Statenvoorstel 68/19 inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat` 61 KB
 12. Motie M17-2020 Provinciale Staten 6 maart 2020 Statenvoorstel 68/19 Geen belemmeringen eventuele uitbreiding A59, ingediend door PVV Noord-Brabant (AANGENOMEN) 77 KB
 13. Motie M18-2020 Provinciale Staten 6 maart 2020 Statenvoorstel 68/19 Voortvarend Westelijke Langstraat, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 109 KB
 14. Motie M18a-2020 Provinciale Staten 6 maart 2020 Statenvoorstel 68/19 Voortvarend Westelijke Langstraat, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 125 KB
 15. Motie M19-2020 Provinciale Staten 6 maart 2020 Statenvoorstel 68/19 Loket, ingediend door ChristenUnie-SGP (AANGENOMEN) 100 KB
 16. Vastgesteld besluit 68/19 Inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat` 51 KB

8.3.2 Statenvoorstel 11/20 Reglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant en Eerste wijzigingsregeling Ambtsinstructie griffier Provincie Noord-Brabant

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 11/20 Reglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant en Eerste wijzigingsregeling Ambtsinstructie griffier Provincie Noord-Brabant 48 KB
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 11/20 Reglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant en Eerste wijzigingsregeling Ambtsinstructie griffier Provincie Noord-Brabant 75 KB
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 11/20 Reglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant en Eerste wijzigingsregeling Ambtsinstructie griffier Provincie Noord-Brabant 49 KB
 4. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 11/20 Reglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant en Eerste wijzigingsregeling Ambtsinstructie griffier Provincie Noord-Brabant 56 KB
 5. Amendement A7-2020 Provinciale Staten 6 maart 2020 Statenvoorstel 11/20 B I Advisering verzoeken van de accountant, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 170 KB
 6. Amendement A8-2020 Provinciale Staten 6 maart 2020 Statenvoorstel 11/20 B I Niet treden in bevoegdheid PS, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 155 KB
 7. Vastgesteld besluit I 11/20 Reglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant en Eerste wijzigingsregeling Ambtsinstructie griffier Provincie Noord-Brabant 61 KB
 8. Vastgesteld besluit II 11/20 Reglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant en Eerste wijzigingsregeling Ambtsinstructie griffier Provincie Noord-Brabant 49 KB
 9. Vastgesteld besluit III 11/20 Reglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant en Eerste wijzigingsregeling Ambtsinstructie griffier Provincie Noord-Braban 50 KB

8.3.3 Statenvoorstel 17/20 Aanwijzing accountant controle fractieverantwoordingen

8.3.4 Statenvoorstel 21/20 Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 21/20 Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020 60 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 21/20 Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020 184 KB
 3. Amendement A9-2020 Provinciale Staten 6 maart 2020 Statenvoorstel 21/20 Aantal spreektermijnen, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 77 KB
 4. Amendement A10-2020 Provinciale Staten 6 maart 2020 Statenvoorstel 21/20 Alle ingekomen stukken op de provinciale website, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 96 KB
 5. Amendement A11-2020 Provinciale Staten 6 maart 2020 Statenvoorstel 21/20 Gebruik mobiele apparatuur, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 92 KB
 6. Amendement A12-2020 Provinciale Staten 6 maart 2020 Statenvoorstel 21/20 Volgorde sprekers en woordvoering, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 85 KB
 7. Amendement A13-2020 Provinciale Staten 6 maart 2020 Statenvoorstel 21/20 Uitingen in vergaderruimten, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 74 KB
 8. Amendement A14-2020 Provinciale Staten 6 maart 2020 Statenvoorstel 21/20 Moties en amendementen schriftelijk verspreiden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 99 KB
 9. Vastgesteld besluit 21/20 Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020 167 KB

8.4 STEMMING

Bijlagen

8.4.1 Statenvoorstel 16/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 17 januari 2020

9 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 6 maart 2020