1 Statendag 14 februari 2020

2 09:30 UUR - 10:00 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 10/20 Wijziging Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

3 09:30 UUR - 10:00 UUR RONDVRAAGMOMENT

4 10:00 UUR - 11:00 UUR INSPREEKMOMENT

Bijlagen

5 11:00 UUR - 12:30 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN

Bijlagen

5.1 Datavisie

Bijlagen

5.2 Verzoek aan Procedurevergadering van Gedeputeerden Van der Maat en Van Gruijthuijsen om een themabijeenkomst over `Statenvoorstel Vaststelling Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025, Waardengedreven digitaal transformeren` ten behoeve van de Procedurevergadering 3 februari 2020

5.3 Statenvoorstel 09/20 Vaststelling Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025

6 11:00 UUR - 12:30 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

6.1 Provinciaal inpassingsplan natuurgebied Westelijke Langstraat

Bijlagen

6.2 Verzoek aan Procedurevergadering van Gedeputeerden Grashoff om een themabijeenkomst over `Inpassingsplan Natuurgebied Westelijke Langstraat` ten behoeve van de Procedurevergadering 3 februari 2020

6.3 Statenvoorstel 68/19 Inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat`.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 68/19 Inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat`. 109 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 68/19 Inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat`. 57 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 68/19 : Nota van beantwoording zienswijzen 2,1 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 68/19 : Nota van wijzigingen Natuurgebied Westelijke Langstraat 214 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 68/19 : Reactie van de Provinciale raad voor de leefomgeving (Brabant Advies) 234 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 68/19 : Advies over het milieueffectrapport van de Commissie voor de m.e.r 691 KB
 7. Beantwoording technische vragen Partij voor de Dieren over Statenvoorstel 68/19 Inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat`. 1,1 MB
 8. Beantwoording technische vragen Statenfractie GroenLinks over Statenvoorstel 68/19 inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat` 139 KB
 9. Beantwoording technische vragen Statenfractie PvdA over Statenvoorstel 68/19 inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat` 125 KB
 10. Beantwoording technische vragen Statenfractie VVD over Statenvoorstel 68/19 inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat` 115 KB
 11. Beantwoording technische vragen Statenfractie VVD over Statenvoorstel 68/19 inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat` 61 KB

7 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

7.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

7.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

7.3 BESPREEKSTUKKEN (INCL STEMMING)

Bijlagen

7.3.1 Statenvoorstel 10/20 Wijziging Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 10/20 Wijziging Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 81 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 10/20 Wijziging Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 53 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 10/20 : Wijziging Interim omgevingsverordening - regelwijziging 1 742 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 10/20 : Nota van inspraak 100 KB Ga naar het dossier
 5. Amendement A5-2020 Provinciale Staten 14 februari 2020 Statenvoorstel 10/20 `terug naar 2028`, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 131 KB
 6. Amendement A6-2020 Provinciale Staten 14 februari 2020 Statenvoorstel 10/20 `Uitstel eisen stalaanpassingen tot 2028`, ingediend door ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 90 KB
 7. Motie M9-2020 Provinciale Staten 14 februari 2020 Statenvoorstel 10/20 `Voer- en managementmaatregelen tellen mee`, ingediend door VVD (INGETROKKEN) 111 KB
 8. Motie M10-2020 Provinciale Staten 14 februari 2020 Statenvoorstel 10/20 `Het gaat om het doel, niet om het middel`, ingediend door VVD (AANGEHOUDEN) 168 KB
 9. Moties M11-2020 Provinciale Staten 14 februari 2020 Statenvoorstel 10/20 `Jongvee in de wei`, ingediend door D66 en GroenLinks (VERWORPEN) 99 KB
 10. Moties M12-2020 Provinciale Staten 14 februari 2020 Statenvoorstel 10/20 `Green Deal Kalverhouderij`, ingediend door D66, SP, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 122 KB
 11. Moties M13-2020 Provinciale Staten 14 februari 2020 Statenvoorstel 10/20 `Opschorten provinciale stikstofregels`, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 123 KB
 12. Moties M14-2020 Provinciale Staten 14 februari 2020 Statenvoorstel 10/20 `Brabantse Aanpak Stikstof`, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 135 KB
 13. Moties M15-2020 Provinciale Staten 14 februari 2020 Statenvoorstel 10/20 `Luchtwassers geen gewenste oplossing`, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 103 KB
 14. Vastgesteld besluit 10/20 Wijziging Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 46 KB Ga naar het dossier

7.4 STEMMING

Bijlagen

7.4.1 Statenvoorstel 13/20 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 14 februari 2020

7.4.2 Statenvoorstel 03/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 13 december 2019

8 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 14 februari 2020