1 Statendag 13 december 2019

2 09:30 UUR - 10:00 UUR RONDVRAAGMOMENT

3 10:00 UUR - 11:00 UUR INSPREEKMOMENT

Bijlagen

4 11:00 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 13 DECEMBER 2019

Bijlagen

4.1 Vergadering Provinciale Staten 13 december 2019

4.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

4.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

4.3.1 Bespreken van de door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof

Bijlagen

 1. Statenmededeling Brabantse Aanpak Stikstof 82 KB
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Brabantse Aanpak Stikstof : Brabantse Aanpak Stikstof 1,6 MB
 3. Bijlage 2 Statenmededeling Brabantse Aanpak Stikstof : Ontwikkeling van het stikstofdossier in de tijd 47 KB
 4. Bijlage 3 Statenmededeling Brabantse Aanpak Stikstof : Visualisatie Brabantse Aanpak Stikstof 418 KB
 5. Bijlage 4 Statenmededeling Brabantse Aanpak Stikstof : Beleidsregel Natuurbescherming Noord-Brabant 349 KB
 6. Beantwoording technische vragen Statenfractie SP over Brabantse Aanpak Stikstof 74 KB
 7. Beantwoording technische vragen Statenfractie 50PLUS over Statenmededeling Brabantse Aanpak Stikstof 60 KB
 8. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff met verklaring van minister Schouten over het bestuurlijk overleg met de provincies over de beleidsregel Natuurbescherming 62 KB
 9. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over Brief van Minister Schouten aan de Tweede Kamer over nadere afspraken met provincies over beleidsregels 102 KB
 10. Beantwoording technische vervolgvragen Statenfractie SP over Brabantse Aanpak Stikstof 271 KB
 11. Beantwoording technische vragen CDA n.a.v. Statenmededeling Brabantse Aanpak Stikstof 45 KB Ga naar het dossier
 12. Motie M162-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof , ingediend door VVD, D66, GroenLinks en PvdA (VERWORPEN) 115 KB
 13. Motie M163-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Houd jongvee gezond` , ingediend door VVD en CDA (AANGENOMEN) 121 KB Ga naar het dossier
 14. Motie M164-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Het geheel is meer dan de som der delen` , ingediend door VVD en CDA (AANGENOMEN) 126 KB Ga naar het dossier
 15. Motie M165-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Prioriteiten stellen bij uitgave stikstofruimte` , ingediend door VVD (INGETROKKEN) 100 KB
 16. Motie M165a-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Prioriteiten stellen bij uitgave stikstofruimte` , ingediend door VVD en PvdA (AANGENOMEN) 121 KB Ga naar het dossier
 17. Motie M166-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Generieke Maatregelen` , ingediend door D66, GroenLinks, PvdA en VVD (AANGENOMEN) 119 KB Ga naar het dossier
 18. Motie M167-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Koppelkansen` , ingediend door D66 (AANGENOMEN) 109 KB Ga naar het dossier
 19. Motie M168-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `versnelling Circulaire Samenleving` , ingediend door GroenLinks, D66 en PvdA (AANGENOMEN) 102 KB Ga naar het dossier
 20. Motie M169-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `terug naar 2028` , ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 104 KB
 21. Motie M170-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `afblijven van latente ruimte` , ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 105 KB
 22. Motie M171-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `eerlijke deadlines voor de boeren` , ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 127 KB
 23. Motie M172-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Schrappen en herindelen Natura 2000 als oplossing` , ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 107 KB
 24. Motie M173-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Landelijk Beleid` , ingediend door CDA (INGETROKKEN) 80 KB
 25. Motie M173a-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Landelijk Beleid` , ingediend door CDA (VERWORPEN) 103 KB
 26. Motie M174-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Strostallen` , ingediend door CDA (INGETROKKEN) 90 KB
 27. Motie M174a-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `strostallen`, ingediend door CDA (AANGENOMEN) 106 KB Ga naar het dossier
 28. Motie M175-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Flexibele datum` , ingediend door CDA (INGETROKKEN) 87 KB
 29. Motie M175a-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Flexibele datum` , ingediend door CDA (VERWORPEN) 111 KB
 30. Motie M176-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `, ingediend door ChristenUnie-SGP, Forum voor Democratie, 50PLUS en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 113 KB
 31. Motie M177-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `drempelwaarde voor aanvraag natuurvergunning, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 92 KB
 32. Motie M178-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `afromingspercentage 50% bij uitkoop`, ingediend door SP (INGETROKKEN) 71 KB
 33. Motie M179-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Niet salderen voordat de Gebiedsgerichte Aanpak is uitgewerkt`, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 82 KB
 34. Motie M180-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Mogelijkheden onvrijwillige uitkoop uitwerken`, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 77 KB
 35. Motie M181-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `redelijke termijn voor use it or lose it`, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 107 KB
 36. Motie M182-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten `voorgestelde aanpak stikstof `, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 93 KB
 37. Motie M183-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `garantie reductiepad` , ingediend door SP (VERWORPEN) 70 KB
 38. Motie M184-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `strostallen` , ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 88 KB

4.3.2 Statenvoorstel 63/19 4e (slot) begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 63/19 4e (slot) begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 97 KB Ga naar het dossier
 2. Bijlage 3 Statenvoorstel 63/19 : Toelichting op de 4e (slot) begrotingswijziging 2019 en de 1e begrotingswijziging 2020 306 KB Ga naar het dossier
 3. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 63/19 4e (slot) begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 43 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 1 Ontwerpbesluit 63/19 : 4e (slot) wijziging begroting 2019 74 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 2 Ontwerpbesluit 63/19 : 1e begrotingswijziging 2020 87 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 3 Ontwerpbesluit 63/19 : Totaaloverzicht begrotingssubsidies 2019 331 KB Ga naar het dossier
 7. Nota van wijziging Statenvoorstel 63/19 4e (slot) begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 56 KB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 1 Nota van wijziging Statenvoorstel 63/19 : Bijlage 3 Ontwerpbesluit 63/19 : Gecorrigeerd totaaloverzicht begrotingssubsidies 2019 332 KB Ga naar het dossier
 9. Beantwoording technische vragen Statenfractie PVV over 4e (slot) begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 5,2 MB Ga naar het dossier
 10. Vastgesteld besluit 63/19 4e (slot) begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 408 KB Ga naar het dossier

4.3.3 Statenvoorstel 52/19 Negende wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012

4.3.4 Statenvoorstel 64/19 Vaststellen provinciaal inpassingsplan "Herinrichting Oude Strijper Aa

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 64/19 Vaststellen provinciaal inpassingsplan "Herinrichting Oude Strijper Aa 95 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 64/19 Vaststellen provinciaal inpassingsplan "Herinrichting Oude Strijper Aa 57 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 64/19 : Nota van beantwoording zienswijzen (Herinrichting Oude Strijper Aa) 87 KB
 4. Beantwoording technische vragen Statenfracties VVD en CDA over PIP Oude Strijper Aa 153 KB
 5. Beantwoording technische vragen Statenfractie 50PLUS over Statenvoorstel 64/19 Vaststellen provinciaal inpassingsplan `Herinrichting Oude Strijper Aa` 99 KB
 6. Vastgesteld besluit 64/19 Vaststellen provinciaal inpassingsplan "Herinrichting Oude Strijper Aa 56 KB
 7. Aangepast vastgesteld besluit 64/19 Vaststellen provinciaal inpassingsplan "Herinrichting Oude Strijper Aa 57 KB

4.3.5 Statenvoorstel 66/19 Aansluiting omgevingsdiensten bij werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 66/19 Aansluiting omgevingsdiensten bij werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen 77 KB
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 66/19 Aansluiting omgevingsdiensten bij werkgevers voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen 45 KB
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 66/19 Aansluiting omgevingsdiensten bij werkgevers voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen 45 KB
 4. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 66/19 Aansluiting omgevingsdiensten bij werkgevers voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen 45 KB
 5. Vastgesteld besluit I 66/19 Aansluiting omgevingsdiensten bij werkgevers voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen 50 KB
 6. Vastgesteld besluit II 66/19 Aansluiting omgevingsdiensten bij werkgevers voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen 50 KB
 7. Vastgesteld besluit III 66/19 Aansluiting omgevingsdiensten bij werkgevers voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen 50 KB

4.3.6 Statenvoorstel 39/19 Verantwoording fractiebudgetten 2018 en fractieverantwoording 2019 Groep Van Overveld

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 39/19 Verantwoording fractiebudgetten 2018 en fractieverantwoording 2019 Groep Van Overveld 69 KB
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 39/19 Verantwoording fractiebudgetten 2018 en fractieverantwoording 2019 Groep Van Overveld 57 KB
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 39/19 Verantwoording fractiebudgetten 2018 en fractieverantwoording 2019 Groep Van Overveld 59 KB
 4. Bijlage 1 Statenvoorstel 39/19 : Totaal overzicht vastgestelde fractievergoedingen 53 KB
 5. Bijlage 2 Statenvoorstel 39/19 : Controleverklaring EY, d.d. 11-06-2019 265 KB
 6. Bijlage 3 Statenvoorstel 39/19 : Managementletter EY ‘uitkomsten controle fractievergoedingen’, d.d. 11-06-2019 2,1 MB
 7. Nota van wijziging Statenvoorstel 39/19 Verantwoording fractiebudgetten 2018 en Verantwoording fractiebudget 2019 Groep van Overveld 43 KB
 8. Bijlage 1 Nota van wijziging Statenvoorstel 39/19 : Herziene Bijlage 1 Totaaloverzicht fractievergoedingen 42 KB
 9. Vastgesteld besluit I 39/19 Verantwoording fractiebudgetten 2018 en fractieverantwoording 2019 Groep Van Overveld 56 KB
 10. Vastgesteld besluit II 39/19 Verantwoording fractiebudgetten 2018 en fractieverantwoording 2019 Groep Van Overveld 58 KB

4.4 STEMMING

Bijlagen

4.4.1 Statenvoorstel 71/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 13 december 2019

5 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 13 december 2019