1 Statendag 8 november 2019

1.5 09.15 UUR - 09.30 UUR INSPREEKMOMENT

Bijlagen

2 09:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

2.1 Vergadering Provinciale Staten 8 november 2019

2.2 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

2.2.1 Statenvoorstel 56/19 Voorstel voor een Klimaatakkoord

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 56/19 Voorstel voor een Klimaatakkoord 107 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 56/19 Voorstel voor een Klimaatakkoord 46 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 56/19 : Toelichting bij het Voorstel voor een Klimaatakkoord (Statenvoorstel 56/19): IPO-format eensluidend t.b.v. 12 x Provinciale Staten, aangevuld vanuit de provincie Noord-Brabant (in blauw) 284 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 56/19 : Klimaatakkoord 6 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 56/19 : Kamerbrief Voorstel voor een Klimaatakkoord 490 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 56/19 : Integrale set van afspraken uit het Klimaatakkoord die de bevoegdheden van provincie raken 238 KB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 56/19 : Brief – afspraken tussen gezamenlijke provincies en Rijk 502 KB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 56/19 : IPO-Bestuur Appreciatie Voorstel voor een Klimaatakkoord 265 KB
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 56/19 : Lijst van afkortingen bij Statenvoorstel 56/19 44 KB
 10. Beantwoording technische vragen Statenfracties 50PLUS en CDA over Statenvoorstel 56/19 Voorstel voor Klimaatakkoord 315 KB
 11. Motie M62-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 56/19 : Werk maken van de mogelijkheden van Thorium Molten Salt Reactor (ThoriumMSR), ingediend PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 127 KB
 12. Motie M63-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 56/19 : Biomassa is niet duurzaam, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 125 KB
 13. Motie M64-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 56/19 : Klimaat is geen argument, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 127 KB
 14. Motie M65-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 56/19 : Meting investeringen en effecten van klimaatakkoord, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 94 KB
 15. Motie M66-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 56/19 : Zon- en wind- energie met draagvlak, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 107 KB
 16. Motie M67-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 56/19 : Capaciteit stroomnet aan zijn grenzen, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 90 KB
 17. Motie M68-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 56/19 : Stoppen met nieuwe Biomassacentrales, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 94 KB
 18. Motie M69-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 56/19 : Geen energieverslindende mestverwerkers in het Klimaatakkoord, ingediend door Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 178 KB
 19. Motie M70-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 56/19 : Water als beleidsveld, ingediend door 50PLUS (VERWORPEN) 98 KB
 20. Vastgesteld besluit 56/19 Voorstel voor een Klimaatakkoord 435 KB

2.2.2 Statenvoorstel 49/19 Procedure wensen en bedenkingen provinciale deelname aan Stichting La Vuelta Holanda

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 49/19 Procedure wensen en bedenkingen provinciale deelname aan Stichting La Vuelta Holanda 106 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 49/19 Procedure wensen en bedenkingen provinciale deelname aan Stichting La Vuelta Holanda 56 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 49/19 : Akte van oprichting `Stichting La Vuelta Holanda` 130 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 49/19 : Overeenkomst van opdracht `Stichting La Vuelta Holanda` 171 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 49/19 : Samenwerkingsovereenkomst La Vuelta Holanda 2019-2020 160 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 49/19 : Projectplan La Vuelta Holanda 2020 4,7 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 49/19 : Memo Inkoopbeleid stichting 140 KB
 8. Amendement A7a-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 49/19: afzien van deelname Vuelta, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 86 KB
 9. Motie M71-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 49/19 : Consequent woordgebruik `Nederland`, ingediend door GroenLinks, Forum voor Democratie, Lokaal Brabant, 50PLUS, PVV Noord-Brabant en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 138 KB
 10. Vastgesteld besluit 49/19 Procedure wensen en bedenkingen provinciale deelname aan Stichting La Vuelta Holanda 56 KB

2.2.3 Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020 137 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020 : Financiële verordening Noord-Brabant 2020 78 KB Ga naar het dossier
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020 47 KB Ga naar het dossier
 4. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020 : (Financiële) uitwerking van het bestuursakkoord 50 KB Ga naar het dossier
 5. Ontwerpbesluit IV Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020 : Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2020 46 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 1 Statenvoorstel 54/19 : Begroting 2020 1,4 MB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 2 Statenvoorstel 54/19 : Bijlagenbundel begroting 2020 2,5 MB Ga naar het dossier
 8. Nota van Wijziging Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020 66 KB Ga naar het dossier
 9. Bijlage 1 Nota van Wijziging Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020 : 2e Meerjarenperspectief 2019 Ontwikkelbedrijf, Werklocaties en MIPP-projecten 28,9 MB Ga naar het dossier
 10. Herzien Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020 44 KB Ga naar het dossier
 11. Beantwoording technische vragen Statenfracties ChristenUnie-SGP, PVV, GroenLinks en CDA over begroting 2020 1,8 MB Ga naar het dossier
 12. Beantwoording aanvullende technische vragen Statenfractie PVV over begroting 2020 192 KB Ga naar het dossier
 13. Amendement A8-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Begroting op het juiste autorisatieniveau, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 119 KB
 14. Amendement A9-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Bestuursopdrachten, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 102 KB
 15. Amendement A10-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Houd de vrije begrotingsruimte vrij, want: Eerst beleid en dan geld, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 98 KB
 16. Amendement A11-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Geen verhoging opcenten, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 101 KB
 17. Amendement A12-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Verhoging motorrijtuigenbelasting, ingediend door ChristenUnie-SGP, 50PLUS en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 205 KB
 18. Motie M72-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Geen onnodig vrachtverkeer in dorpen en steden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 87 KB
 19. Motie M73-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Filedetectie en dynamisch inhaalverbod vrachtwagens A67, ingediend door PVV Noord-Brabant (UNANIEM AANGENOMEN) 109 KB Ga naar het dossier
 20. Motie M74-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Inhaalverbod vrachtwagens, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 100 KB
 21. Motie M75-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Veiligheid voor alles, ook stikstof, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 105 KB
 22. Motie M76-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Proeftuinen verkeer en vervuiling tijdelijke spitsstroken A50 en A58, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 107 KB
 23. Motie M77-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Spoedmaatregelen verkeer ter hoogte Strabrechtse- en Leenderheide, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 104 KB
 24. Motie M78-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : N2, nieuwe N69 en N279 naar 100 kilometer per uur, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 88 KB
 25. Motie M79-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Eerlijke deadlines voor de boeren, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 110 KB
 26. Motie M80-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Afblijven van latente ruimte, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 105 KB
 27. Motie M81-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Dierenwelzijn boven ammoniakreductie, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 190 KB
 28. Motie M82-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Onafhankelijke en onbevooroordeelde wetenschappelijke commissie rekenmethodiek voor stikstofdepositie, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 229 KB
 29. Motie M83-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Geen bomenkap voor schraalgronden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 122 KB
 30. Motie M84-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Geen onomkeerbare ingrepen op de Peel, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 123 KB
 31. Motie M85-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Onderzoek technologische innovaties buitengebied, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 108 KB
 32. Motie M85a-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Onderzoek technologische innovaties buitengebied, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 106 KB
 33. Motie M86-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Geen taboes m.b.t. veilig fietsen, ingediend door D66, PvdA en GroenLinks (UNANIEM AANGENOMEN) 126 KB Ga naar het dossier
 34. Motie M87-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Lekker Slim Gezond Duurzaam, ingediend door D66 (VERWORPEN) 87 KB
 35. Motie M88-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Versnellen actieplan arbeidsmarkt, ingediend door D66 (AANGENOMEN) 97 KB Ga naar het dossier
 36. Motie M89-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Brabant betrokken bij natuurontwikkeling, ingediend door D66 en PvdA (AANGENOMEN) 94 KB Ga naar het dossier
 37. Motie M90-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Bewustwording door voedselonderwijs, ingediend door GroenLinks, CDA, D66, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP (AANGENOMEN) 127 KB Ga naar het dossier
 38. Motie M91-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Stadsvogels, ingediend door GroenLinks, D66, PvdA, Lokaal Brabant en SP (AANGENOMEN) 140 KB Ga naar het dossier
 39. Motie M92-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen, ingediend door GroenLinks, D66 en SP (VERWORPEN) 86 KB
 40. Motie M93-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Respect voor het behoud van een open Brabants landschap, ingediend door Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 126 KB
 41. Motie M93a-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Respect voor het behoud van een open Brabants landschap, ingediend door Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 203 KB
 42. Motie M94-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Naleving energiebesparingsplicht stimuleren, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 99 KB
 43. Motie M95-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Nedersoja als toekomstperspectief voor veehouders in het nauw, ingediend door Partij voor de Dieren, D66 en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 120 KB
 44. Motie M96-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : ook de achterdeuren van de kringlopen sluiten, ingediend door Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 94 KB
 45. Motie M97-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Bomenmonitor, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 88 KB
 46. Motie M98-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Faunafonds voor faunaopvang, ingediend door Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN) 122 KB
 47. Motie M99-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Einde aan dierproeven, ingediend door Partij voor de Dieren (AANGEHOUDEN) 105 KB
 48. Motie M100-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Aandacht dierenmishandeling en (zware) criminaliteit, ingediend door Partij voor de Dieren, PVV Noord-Brabant, PvdA en VVD (INGETROKKEN) 133 KB
 49. Motie M100a-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Aandacht dierenmishandeling en (zware) criminaliteit, ingediend door Partij voor de Dieren, PVV Noord-Brabant, PvdA, VVD, D66, GroenLinks, 50PLUS, ChristenUnie-SGP, SP en CDA (AANGENOMEN) 274 KB Ga naar het dossier
 50. Motie M101-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Voet van het gas, ingediend door Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 111 KB
 51. Motie M102-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Actie voor een veiliger Brabant, ingediend door VVD, D66, PvdA en GroenLinks (UNANIEM AANGENOMEN) 172 KB Ga naar het dossier
 52. Motie M103-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Blijfklimaat versterken in Brabant, ingediend door VVD en D66 (VERWORPEN) 143 KB
 53. Motie M104-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Weg met de eikenprocessierups, ingediend door VVD en PvdA (AANGENOMEN) 113 KB Ga naar het dossier
 54. Motie M105-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Onderzoek milieueffecten nascheiding t.o.v. voorscheiding, ingediend door VVD en PvdA (AANGENOMEN) 125 KB Ga naar het dossier
 55. Motie M106-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Behoud latente ruimte, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 88 KB
 56. Motie M107-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Gelijk speelveld voor Brabantse boeren, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 113 KB
 57. Motie M108-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Nog dit jaar afzien van de deadline van 1 april 2020, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 81 KB
 58. Motie M109-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Opcenten alleen gebruiken voor investeringen Brabantse infrastructuur, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 97 KB
 59. Motie M110-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Pas op de plaats, ingediend door CDA (VERWORPEN) 97 KB
 60. Motie M111-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Voldoende politiecapaciteit in Brabant, ingediend door CDA (AANGENOMEN) 122 KB Ga naar het dossier
 61. Motie M112-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Aanpak drugsprobleem, ingediend door CDA (AANGENOMEN) 112 KB Ga naar het dossier
 62. Motie M113-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Corso`s Erfgoed, ingediend door CDA (INGETROKKEN) 119 KB
 63. Motie M113a-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Corso`s Erfgoed, ingediend door CDA (VERWORPEN) 172 KB
 64. Motie M114-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : In gebiedsgerichte aanpak stikstofbeleid ook een leefbaarheidsplan, ingediend door CDA (AANGEHOUDEN) 107 KB
 65. Motie M115-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Realisatie van lokale logistieke/mobiliteitshubs, ingediend door Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 102 KB
 66. Motie M116-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Onderzoek transitie jeugdzorg, ingediend door Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 107 KB
 67. Motie M117-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Intrekken van niet meer in exploitatie zijnde omgevingsvergunningen, ingediend door Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 87 KB
 68. Motie M118-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Maximumsnelheid op A58 naar 100 kilometer per uur, ingediend door Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 103 KB
 69. Motie M119-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Brabantse kinderen voedselwijs maken, ingediend door Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN) 107 KB
 70. Motie M120-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Uitvoering motie verbetering sponswerking van onze Brabantse landbouwgronden, ingediend door Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 101 KB
 71. Motie M121-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Stimuleren gebruik en inzet van inlands hout bij bouwactiviteiten, ingediend door Lokaal Brabant (VERWORPEN) 84 KB
 72. Motie M122-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Oproep aan minister voor nieuw procesvoorstel voor verbreding A58, ingediend door Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 92 KB
 73. Motie M123-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : CETA bedreiging voor Brabant, ingediend door SP, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 144 KB Ga naar het dossier
 74. Motie M124-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Onderzoek aanpak kennisongelijkheid, ingediend door SP (AANGENOMEN) 81 KB Ga naar het dossier
 75. Motie M125-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Jeugdzorg ook onze zorg, ingediend door SP (VERWORPEN) 86 KB
 76. Motie M126-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Sinterklaasfeest voor al het personeel, ingediend door SP (INGETROKKEN) 74 KB
 77. Motie M127-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Draagvlak voor het bestuursakkoord, ingediend door SP (AANGENOMEN) 90 KB Ga naar het dossier
 78. Motie M128-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Verbeterde bereikbaarheid in de dorpen, ingediend door ChristenUnie-SGP, 50PLUS, Lokaal Brabant en Forum voor Democratie (VERWORPEN) 113 KB
 79. Motie M129-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Verhoging motorrijtuigenbelasting, ingediend door ChristenUnie-SGP, 50PLUS en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 115 KB
 80. Motie M130-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Drugs is niet normaal, ingediend door ChristenUnie-SGP, 50PLUS en Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN) 99 KB
 81. Motie M131-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Arbeidsmigranten, ingediend door ChristenUnie-SGP en 50PLUS (VERWORPEN) 98 KB
 82. Motie M132-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Duidelijkheid aantal bedrijven zonder natuurvergunning, ingediend door ChristenUnie-SGP, 50PLUS en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 107 KB
 83. Motie M133-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Essentgelden terug naar de Brabanders, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 110 KB
 84. Motie M134-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Handhaven verbod gezichtsbedekkende kleding OV, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 115 KB
 85. Motie M135-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Veiligheidsmaatregelen rondom AZC`s, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 108 KB
 86. Motie M136-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Geen windturbines op cultuurhistorische gronden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 102 KB
 87. Motie M137-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Stop de energietransitiewaanzin, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 85 KB
 88. Motie M138-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Oormerken opcenten, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 102 KB
 89. Motie M139-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Houd Uniek Sporten in de lucht, ingediend door PvdA, D66, GroenLinks en SP (UNANIEM AANGENOMEN) 142 KB Ga naar het dossier
 90. Motie M140-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Ook de kwaliteit van de boom telt, ingediend door PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 152 KB Ga naar het dossier
 91. Motie M141-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Een beperking mag geen beperking zijn, ingediend door PvdA (AANGENOMEN) 144 KB Ga naar het dossier
 92. Motie M142-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Uitrol elektrische deelauto`s, ingediend door PvdA, D66 en GroenLinks (AANGENOMEN) 107 KB Ga naar het dossier
 93. Motie M143-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Snel minder files door het goede voorbeeld te geven, ingediend door PvdA, D66 en GroenLinks (VERWORPEN) 127 KB
 94. Motie M144-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Geen meter bedrijfsruimte erbij zonder zonnepanelen, ingediend door PvdA, D66, GroenLinks, CDA, SP, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP, 50PLUS en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 137 KB Ga naar het dossier
 95. Motie M145-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : 1 april moet van tafel, ingediend door ChristenUnie-SGP, 50PLUS en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 105 KB
 96. Motie M146-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : extra (spits-)strook A2 , ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 256 KB
 97. Motie M147-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Iedere stad een ziekenhuis, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 152 KB
 98. Motie M148-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Geen bomenkap voor schraalgronden, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 175 KB
 99. Motie M148a-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Geen bomenkap voor schraalgronden, ingediend door PVV Noord-Brabant (AANGENOMEN) 169 KB Ga naar het dossier
 100. Motie M149-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Ethisch toetsingskader op technologie, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren en CDA (AANGEHOUDEN) 155 KB
 101. Motie M150-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Brabant Outcomes Fund is (ook) economie, ingediend door SP (VERWORPEN) 108 KB
 102. Motie M151-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Ondernemen in Brabant, ingediend door CDA (VERWORPEN) 103 KB
 103. Vastgesteld besluit I 54/19 Begroting 2020 : Financiële verordening Noord-Brabant 2020 77 KB Ga naar het dossier
 104. Vastgesteld besluit II 54/19 Begroting 2020 48 KB Ga naar het dossier
 105. Vastgesteld besluit III 54/19 Begroting 2020 : (Financiële) uitwerking van het bestuursakkoord 50 KB Ga naar het dossier
 106. Vastgesteld besluit IV 54/19 Begroting 2020 : Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2020 45 KB Ga naar het dossier

2.3 STEMMING

Bijlagen

2.3.1 Statenvoorstel 62/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 8 november 2019

3 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 8 november 2019