1 Statendag 8 november 2019

1.5 09.15 UUR - 09.30 UUR INSPREEKMOMENT

Bijlagen

2 09:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

2.1 Vergadering Provinciale Staten 8 november 2019

2.2 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

2.2.1 Statenvoorstel 56/19 Voorstel voor een Klimaatakkoord

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 56/19 Voorstel voor een Klimaatakkoord 107 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 56/19 Voorstel voor een Klimaatakkoord 46 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 56/19 : Toelichting bij het Voorstel voor een Klimaatakkoord (Statenvoorstel 56/19): IPO-format eensluidend t.b.v. 12 x Provinciale Staten, aangevuld vanuit de provincie Noord-Brabant (in blauw) 284 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 56/19 : Klimaatakkoord 6 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 56/19 : Kamerbrief Voorstel voor een Klimaatakkoord 490 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 56/19 : Integrale set van afspraken uit het Klimaatakkoord die de bevoegdheden van provincie raken 238 KB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 56/19 : Brief – afspraken tussen gezamenlijke provincies en Rijk 502 KB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 56/19 : IPO-Bestuur Appreciatie Voorstel voor een Klimaatakkoord 265 KB
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 56/19 : Lijst van afkortingen bij Statenvoorstel 56/19 44 KB
 10. Beantwoording technische vragen Statenfracties 50PLUS en CDA over Statenvoorstel 56/19 Voorstel voor Klimaatakkoord 315 KB
 11. Motie M62-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 56/19 : Werk maken van de mogelijkheden van Thorium Molten Salt Reactor (ThoriumMSR), ingediend PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 127 KB
 12. Motie M63-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 56/19 : Biomassa is niet duurzaam, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 125 KB
 13. Motie M64-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 56/19 : Klimaat is geen argument, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 127 KB
 14. Motie M65-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 56/19 : Meting investeringen en effecten van klimaatakkoord, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 94 KB
 15. Motie M66-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 56/19 : Zon- en wind- energie met draagvlak, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 107 KB
 16. Motie M67-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 56/19 : Capaciteit stroomnet aan zijn grenzen, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 90 KB
 17. Motie M68-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 56/19 : Stoppen met nieuwe Biomassacentrales, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 94 KB
 18. Motie M69-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 56/19 : Geen energieverslindende mestverwerkers in het Klimaatakkoord, ingediend door Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 178 KB
 19. Motie M70-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 56/19 : Water als beleidsveld, ingediend door 50PLUS (VERWORPEN) 98 KB
 20. Vastgesteld besluit 56/19 Voorstel voor een Klimaatakkoord 435 KB

2.2.2 Statenvoorstel 49/19 Procedure wensen en bedenkingen provinciale deelname aan Stichting La Vuelta Holanda

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 49/19 Procedure wensen en bedenkingen provinciale deelname aan Stichting La Vuelta Holanda 106 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 49/19 Procedure wensen en bedenkingen provinciale deelname aan Stichting La Vuelta Holanda 56 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 49/19 : Akte van oprichting `Stichting La Vuelta Holanda` 130 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 49/19 : Overeenkomst van opdracht `Stichting La Vuelta Holanda` 171 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 49/19 : Samenwerkingsovereenkomst La Vuelta Holanda 2019-2020 160 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 49/19 : Projectplan La Vuelta Holanda 2020 4,7 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 49/19 : Memo Inkoopbeleid stichting 140 KB
 8. Amendement A7a-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 49/19: afzien van deelname Vuelta, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 86 KB
 9. Motie M71-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 49/19 : Consequent woordgebruik `Nederland`, ingediend door GroenLinks, Forum voor Democratie, Lokaal Brabant, 50PLUS, PVV Noord-Brabant en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 138 KB
 10. Vastgesteld besluit 49/19 Procedure wensen en bedenkingen provinciale deelname aan Stichting La Vuelta Holanda 56 KB

2.2.3 Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020 137 KB
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020 : Financiële verordening Noord-Brabant 2020 78 KB
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020 47 KB
 4. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020 : (Financiële) uitwerking van het bestuursakkoord 50 KB
 5. Ontwerpbesluit IV Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020 : Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2020 46 KB
 6. Bijlage 1 Statenvoorstel 54/19 : Begroting 2020 1,4 MB
 7. Bijlage 2 Statenvoorstel 54/19 : Bijlagenbundel begroting 2020 2,5 MB
 8. Nota van Wijziging Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020 66 KB
 9. Bijlage 1 Nota van Wijziging Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020 : 2e Meerjarenperspectief 2019 Ontwikkelbedrijf, Werklocaties en MIPP-projecten 28,9 MB
 10. Herzien Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020 44 KB
 11. Beantwoording technische vragen Statenfracties ChristenUnie-SGP, PVV, GroenLinks en CDA over begroting 2020 1,8 MB
 12. Beantwoording aanvullende technische vragen Statenfractie PVV over begroting 2020 192 KB
 13. Amendement A8-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Begroting op het juiste autorisatieniveau, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 119 KB
 14. Amendement A9-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Bestuursopdrachten, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 102 KB
 15. Amendement A10-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Houd de vrije begrotingsruimte vrij, want: Eerst beleid en dan geld, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 98 KB
 16. Amendement A11-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Geen verhoging opcenten, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 101 KB
 17. Amendement A12-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Verhoging motorrijtuigenbelasting, ingediend door ChristenUnie-SGP, 50PLUS en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 205 KB
 18. Motie M72-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Geen onnodig vrachtverkeer in dorpen en steden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 87 KB
 19. Motie M73-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Filedetectie en dynamisch inhaalverbod vrachtwagens A67, ingediend door PVV Noord-Brabant (UNANIEM AANGENOMEN) 109 KB
 20. Motie M74-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Inhaalverbod vrachtwagens, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 100 KB
 21. Motie M75-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Veiligheid voor alles, ook stikstof, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 105 KB
 22. Motie M76-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Proeftuinen verkeer en vervuiling tijdelijke spitsstroken A50 en A58, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 107 KB
 23. Motie M77-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Spoedmaatregelen verkeer ter hoogte Strabrechtse- en Leenderheide, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 104 KB
 24. Motie M78-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : N2, nieuwe N69 en N279 naar 100 kilometer per uur, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 88 KB
 25. Motie M79-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Eerlijke deadlines voor de boeren, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 110 KB
 26. Motie M80-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Afblijven van latente ruimte, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 105 KB
 27. Motie M81-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Dierenwelzijn boven ammoniakreductie, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 190 KB
 28. Motie M82-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Onafhankelijke en onbevooroordeelde wetenschappelijke commissie rekenmethodiek voor stikstofdepositie, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 229 KB
 29. Motie M83-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Geen bomenkap voor schraalgronden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 122 KB
 30. Motie M84-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Geen onomkeerbare ingrepen op de Peel, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 123 KB
 31. Motie M85-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Onderzoek technologische innovaties buitengebied, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 108 KB
 32. Motie M85a-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Onderzoek technologische innovaties buitengebied, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 106 KB
 33. Motie M86-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Geen taboes m.b.t. veilig fietsen, ingediend door D66, PvdA en GroenLinks (UNANIEM AANGENOMEN) 126 KB
 34. Motie M87-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Lekker Slim Gezond Duurzaam, ingediend door D66 (VERWORPEN) 87 KB
 35. Motie M88-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Versnellen actieplan arbeidsmarkt, ingediend door D66 (AANGENOMEN) 97 KB
 36. Motie M89-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Brabant betrokken bij natuurontwikkeling, ingediend door D66 en PvdA (AANGENOMEN) 94 KB
 37. Motie M90-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Bewustwording door voedselonderwijs, ingediend door GroenLinks, CDA, D66, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP (AANGENOMEN) 127 KB
 38. Motie M91-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Stadsvogels, ingediend door GroenLinks, D66, PvdA, Lokaal Brabant en SP (AANGENOMEN) 140 KB
 39. Motie M92-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen, ingediend door GroenLinks, D66 en SP (VERWORPEN) 86 KB
 40. Motie M93-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Respect voor het behoud van een open Brabants landschap, ingediend door Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 126 KB
 41. Motie M93a-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Respect voor het behoud van een open Brabants landschap, ingediend door Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 203 KB
 42. Motie M94-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Naleving energiebesparingsplicht stimuleren, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 99 KB
 43. Motie M95-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Nedersoja als toekomstperspectief voor veehouders in het nauw, ingediend door Partij voor de Dieren, D66 en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 120 KB
 44. Motie M96-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : ook de achterdeuren van de kringlopen sluiten, ingediend door Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 94 KB
 45. Motie M97-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Bomenmonitor, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 88 KB
 46. Motie M98-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Faunafonds voor faunaopvang, ingediend door Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN) 122 KB
 47. Motie M99-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Einde aan dierproeven, ingediend door Partij voor de Dieren (AANGEHOUDEN) 105 KB
 48. Motie M100-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Aandacht dierenmishandeling en (zware) criminaliteit, ingediend door Partij voor de Dieren, PVV Noord-Brabant, PvdA en VVD (INGETROKKEN) 133 KB
 49. Motie M100a-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Aandacht dierenmishandeling en (zware) criminaliteit, ingediend door Partij voor de Dieren, PVV Noord-Brabant, PvdA, VVD, D66, GroenLinks, 50PLUS, ChristenUnie-SGP, SP en CDA (AANGENOMEN) 274 KB
 50. Motie M101-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Voet van het gas, ingediend door Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 111 KB
 51. Motie M102-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Actie voor een veiliger Brabant, ingediend door VVD, D66, PvdA en GroenLinks (UNANIEM AANGENOMEN) 172 KB
 52. Motie M103-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Blijfklimaat versterken in Brabant, ingediend door VVD en D66 (VERWORPEN) 143 KB
 53. Motie M104-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Weg met de eikenprocessierups, ingediend door VVD en PvdA (AANGENOMEN) 113 KB
 54. Motie M105-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Onderzoek milieueffecten nascheiding t.o.v. voorscheiding, ingediend door VVD en PvdA (AANGENOMEN) 125 KB
 55. Motie M106-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Behoud latente ruimte, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 88 KB
 56. Motie M107-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Gelijk speelveld voor Brabantse boeren, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 113 KB
 57. Motie M108-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Nog dit jaar afzien van de deadline van 1 april 2020, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 81 KB
 58. Motie M109-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Opcenten alleen gebruiken voor investeringen Brabantse infrastructuur, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 97 KB
 59. Motie M110-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Pas op de plaats, ingediend door CDA (VERWORPEN) 97 KB
 60. Motie M111-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Voldoende politiecapaciteit in Brabant, ingediend door CDA (AANGENOMEN) 122 KB
 61. Motie M112-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Aanpak drugsprobleem, ingediend door CDA (AANGENOMEN) 112 KB
 62. Motie M113-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Corso`s Erfgoed, ingediend door CDA (INGETROKKEN) 119 KB
 63. Motie M113a-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Corso`s Erfgoed, ingediend door CDA (VERWORPEN) 172 KB
 64. Motie M114-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : In gebiedsgerichte aanpak stikstofbeleid ook een leefbaarheidsplan, ingediend door CDA (AANGEHOUDEN) 107 KB
 65. Motie M115-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Realisatie van lokale logistieke/mobiliteitshubs, ingediend door Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 102 KB
 66. Motie M116-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Onderzoek transitie jeugdzorg, ingediend door Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 107 KB
 67. Motie M117-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Intrekken van niet meer in exploitatie zijnde omgevingsvergunningen, ingediend door Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 87 KB
 68. Motie M118-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Maximumsnelheid op A58 naar 100 kilometer per uur, ingediend door Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 103 KB
 69. Motie M119-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Brabantse kinderen voedselwijs maken, ingediend door Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN) 107 KB
 70. Motie M120-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Uitvoering motie verbetering sponswerking van onze Brabantse landbouwgronden, ingediend door Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 101 KB
 71. Motie M121-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Stimuleren gebruik en inzet van inlands hout bij bouwactiviteiten, ingediend door Lokaal Brabant (VERWORPEN) 84 KB
 72. Motie M122-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Oproep aan minister voor nieuw procesvoorstel voor verbreding A58, ingediend door Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 92 KB
 73. Motie M123-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : CETA bedreiging voor Brabant, ingediend door SP, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 144 KB
 74. Motie M124-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Onderzoek aanpak kennisongelijkheid, ingediend door SP (AANGENOMEN) 81 KB
 75. Motie M125-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Jeugdzorg ook onze zorg, ingediend door SP (VERWORPEN) 86 KB
 76. Motie M126-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Sinterklaasfeest voor al het personeel, ingediend door SP (INGETROKKEN) 74 KB
 77. Motie M127-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Draagvlak voor het bestuursakkoord, ingediend door SP (AANGENOMEN) 90 KB
 78. Motie M128-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Verbeterde bereikbaarheid in de dorpen, ingediend door ChristenUnie-SGP, 50PLUS, Lokaal Brabant en Forum voor Democratie (VERWORPEN) 113 KB
 79. Motie M129-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Verhoging motorrijtuigenbelasting, ingediend door ChristenUnie-SGP, 50PLUS en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 115 KB
 80. Motie M130-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Drugs is niet normaal, ingediend door ChristenUnie-SGP, 50PLUS en Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN) 99 KB
 81. Motie M131-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Arbeidsmigranten, ingediend door ChristenUnie-SGP en 50PLUS (VERWORPEN) 98 KB
 82. Motie M132-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Duidelijkheid aantal bedrijven zonder natuurvergunning, ingediend door ChristenUnie-SGP, 50PLUS en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 107 KB
 83. Motie M133-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Essentgelden terug naar de Brabanders, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 110 KB
 84. Motie M134-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Handhaven verbod gezichtsbedekkende kleding OV, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 115 KB
 85. Motie M135-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Veiligheidsmaatregelen rondom AZC`s, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 108 KB
 86. Motie M136-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Geen windturbines op cultuurhistorische gronden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 102 KB
 87. Motie M137-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Stop de energietransitiewaanzin, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 85 KB
 88. Motie M138-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Oormerken opcenten, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 102 KB
 89. Motie M139-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Houd Uniek Sporten in de lucht, ingediend door PvdA, D66, GroenLinks en SP (UNANIEM AANGENOMEN) 142 KB
 90. Motie M140-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Ook de kwaliteit van de boom telt, ingediend door PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 152 KB
 91. Motie M141-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Een beperking mag geen beperking zijn, ingediend door PvdA (AANGENOMEN) 144 KB
 92. Motie M142-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Uitrol elektrische deelauto`s, ingediend door PvdA, D66 en GroenLinks (AANGENOMEN) 107 KB
 93. Motie M143-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Snel minder files door het goede voorbeeld te geven, ingediend door PvdA, D66 en GroenLinks (VERWORPEN) 127 KB
 94. Motie M144-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Geen meter bedrijfsruimte erbij zonder zonnepanelen, ingediend door PvdA, D66, GroenLinks, CDA, SP, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP, 50PLUS en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 137 KB
 95. Motie M145-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : 1 april moet van tafel, ingediend door ChristenUnie-SGP, 50PLUS en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 105 KB
 96. Motie M146-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : extra (spits-)strook A2 , ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 256 KB
 97. Motie M147-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Iedere stad een ziekenhuis, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 152 KB
 98. Motie M148-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Geen bomenkap voor schraalgronden, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 175 KB
 99. Motie M148a-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Geen bomenkap voor schraalgronden, ingediend door PVV Noord-Brabant (AANGENOMEN) 169 KB
 100. Motie M149-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Ethisch toetsingskader op technologie, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren en CDA (AANGEHOUDEN) 155 KB
 101. Motie M150-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Brabant Outcomes Fund is (ook) economie, ingediend door SP (VERWORPEN) 108 KB
 102. Motie M151-2019 Provinciale Staten 8 november 2019 Statenvoorstel 54/19 : Ondernemen in Brabant, ingediend door CDA (VERWORPEN) 103 KB
 103. Vastgesteld besluit I 54/19 Begroting 2020 : Financiële verordening Noord-Brabant 2020 77 KB
 104. Vastgesteld besluit II 54/19 Begroting 2020 48 KB
 105. Vastgesteld besluit III 54/19 Begroting 2020 : (Financiële) uitwerking van het bestuursakkoord 50 KB
 106. Vastgesteld besluit IV 54/19 Begroting 2020 : Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2020 45 KB

2.3 STEMMING

Bijlagen

2.3.1 Statenvoorstel 62/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 8 november 2019

3 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 8 november 2019