1 Statendag 25 oktober 2019

2 09:00 UUR - 09:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Begrotingswijziging 59/19 Uitvoeringsprogramma Energie 2020 - 2023

3 08:45 UUR - 09:45 UUR WERKGROEP GEDEELDE MOBILITEIT

Bijlagen

3.1 Agenda (incl. stukken) Werkgroep Gedeelde Mobiliteit op Statendag 25 oktober 2019

4 11:45 UUR - 12:30 UUR INSPREEKMOMENT

Bijlagen

5 09:45 UUR - 10:45 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN

Bijlagen

5.1 Begroting 2020

Bijlagen

5.3 Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020

6 09:30 UUR - 10:45 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

6.1 Glastuinbouw Deurne

Bijlagen

6.2 Verzoek aan Procedurevergadering van de Statenfractie van GroenLinks tot het houden van een themabijeenkomst over `Overname glastuinbouw Deurne en update onderzoek aardwarmte` ten behoeve van de Procedurevergadering 23 september 2019

6.3 Statenmededeling Overname glastuinbouwproject Deurne en update onderzoek aardwarmte

6.4 Statenmededeling Aanvulling op Statenmededeling “Overname glastuinbouwproject Deurne en update onderzoek aardwarmte”

7 10:45 UUR - 12:00 UUR THEMA ENERGIE

Bijlagen

7.1 Agenda Circulair Brabant 2020 - 2030

Bijlagen

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Spierings tot het houden van een themabijeenkomst rond de totstandkoming van de Agenda Circulaire Samenleving ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 23 september 2019

7.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings bij discussiestuk Agenda Circulair Brabant 2020-2030

8 10:45 UUR - 11:45 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

8.1 Meerjarenperspectief ontwikkelbedrijf

Bijlagen

8.2 Statenmededeling 2e Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2019

9 12:00 UUR - 12:30 UUR RONDVRAAGMOMENT

10 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

10.1 Vergadering Provinciale Staten 25 oktober 2019

10.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

10.2.1 Vraag Provinciale Staten 25 oktober 2019 `Ondermijnende criminaliteit`, ingediend door SP

10.2.2 Actuele motie Provinciale Staten 25 oktober 2019 `Intrekken beleidsregel natuurbescherming`, ingediend door de ChristenUnie-SGP

10.2.3 Actuele motie Provinciale Staten 25 oktober 2019 `Diervriendelijke aanpak Moeflons`, ingediend door de Partij voor de Dieren

10.2.4 Actuele motie Provinciale Staten 25 oktober 2019 `Afblijven van latente ruimte`, ingediend door de PVV Noord-Brabant

10.2.5 Actuele motie Provinciale Staten 25 oktober 2019 `Zorgvuldige keuzes maken als niet alles kan`, ingediend door de VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA

10.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

10.3.1 Statenvoorstel 50/19 Vaststellen Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 50/19 Vaststellen Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 101 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 50/19 Vaststellen Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 57 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 50/19 : Notitie Aanpassingsvoorstellen veehouderij 76 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 50/19 : Tekst Interim omgevingsverordening (regels en toelichting) 4,2 MB Ga naar het dossier
 5. Aangepaste versie bijlage 3 Statenvoorstel 50/19 : Regels bijlage 2 Technische eisen huisvestingssysteem 328 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 50/19 : Toelichting bijlage 2 Overzicht Nu ->Straks 228 KB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 50/19 : Nota van wijziging 112 KB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 50/19 : Nota van inspraak 462 KB Ga naar het dossier
 9. Vervallen Bijlage 3 Statenvoorstel 50/19 : Regels bijlage 2 Technische eisen huisvestingssysteem 297 KB
 10. Amendement A6-2019 Provinciale Staten 25 oktober 2019 Statenvoorstel 50/19: geen boswind in Brabant, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 95 KB
 11. Amendement A6a-2019 Provinciale Staten 25 oktober 2019 Statenvoorstel 50/19: geen boswind in Brabant, ingediend door PVV Noord-Brabant en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 123 KB
 12. Amendement A8-2019 Provinciale Staten 25 oktober 2019 Statenvoorstel 50/19: ruimte voor innovatie, ingediend door de VVD (AANGENOMEN) 244 KB Ga naar het dossier
 13. Amendement A9-2019 Provinciale Staten 25 oktober 2019 Statenvoorstel 50/19: Geen windmolens in de natuur, ingediend door de Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 120 KB
 14. Amendement A10-2019 Provinciale Staten 25 oktober 2019 Statenvoorstel 50/19: 1 april van tafel en uitstel stalaanpassing met 2 jaar, ingediend door ChristenUnie en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 101 KB
 15. Amendement A11-2019 Provinciale Staten 25 oktober 2019 Statenvoorstel 50/19: Schrappen versnelling transitie veehouderij, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 126 KB
 16. Amendement A12-2019 Provinciale Staten 25 oktober 2019 Statenvoorstel 50/19: geef stoppers de ruimte, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 157 KB
 17. Motie M47-2019 Provinciale Staten 25 oktober 2019 Statenvoorstel 50/19 (titel motie), ingediend door de VVD (INGETROKKEN) 100 KB
 18. Motie M47a-2019 Provinciale Staten 25 oktober 2019 Statenvoorstel 50/19 , ingediend door de VVD (AANGENOMEN) 103 KB Ga naar het dossier
 19. Motie M48-2019 Provinciale Staten 25 oktober 2019 Statenvoorstel 50/19 eisen voor Brabants landbouwbeleid, ingediend door Forum voor Democratie (INGETROKKEN) 103 KB
 20. Motie M49-2019 Provinciale Staten 25 oktober 2019 Statenvoorstel 50/19 geen krimp veestapel, ingediend door Forum voor Democratie (INGETROKKEN) 65 KB
 21. Motie M50-2019 Provinciale Staten 25 oktober 2019 Statenvoorstel 50/19 geen deadlines vergunningsaanvragen nieuwe stalsystemen, ingediend door Forum voor Democratie (INGETROKKEN) 56 KB
 22. Motie M51-2019 Provinciale Staten 25 oktober 2019 Statenvoorstel 50/19 uniform beleid qua tijdspad voor investeringen in emissiereductie, ingediend door Forum voor Democratie (INGETROKKEN) 93 KB
 23. Motie M52-2019 Provinciale Staten 25 oktober 2019 Statenvoorstel 50/19 behoud latente ruimte, ingediend door Forum voor Democratie (BUITEN DE ORDE VERKLAARD) 82 KB
 24. Motie M53-2019 Provinciale Staten 25 oktober 2019 Statenvoorstel 50/19 Brabantse stoppersregeling op laten gaan in landelijke stoppersregeling, ingediend door Forum voor Democratie (INGETROKKEN) 89 KB
 25. Motie M54-2019 Provinciale Staten 25 oktober 2019 Statenvoorstel 50/19 Schrappen versnelling transitie veehouderij, ingediend door PVV Noord Brabant (INGETROKKEN) 142 KB
 26. Motie M55-2019 Provinciale Staten 25 oktober 2019 Statenvoorstel 50/19 Motie van afkeuring, ingediend door PVV Noord Brabant (VERWORPEN) 203 KB
 27. Motie M56-2019 Provinciale Staten 25 oktober 2019 Statenvoorstel 50/19 Brabantse stoppersregeling op laten gaan in landelijke stoppersregeling , ingediend door de Forum voor Democratie (VERWORPEN) 78 KB
 28. Motie M57-2019 Provinciale Staten 25 oktober 2019 Statenvoorstel 50/19 geen deadlines vergunningsaanvragen nieuwe stalsystemen , ingediend door de Forum voor Democratie (VERWORPEN) 75 KB
 29. Motie M58-2019 Provinciale Staten 25 oktober 2019 Statenvoorstel 50/19 behoud latente ruimte , ingediend door de Forum voor Democratie (BUITEN DE ORDE VERKLAARD) 73 KB
 30. Motie M59-2019 Provinciale Staten 25 oktober 2019 Statenvoorstel 50/19 geen krimp veestapel, ingediend door de Forum voor Democratie (VERWORPEN) 83 KB
 31. Motie M60-2019 Provinciale Staten 25 oktober 2019 Statenvoorstel 50/19 uniform beleid qua tijdspad voor investeringen in emissiereductie, ingediend door de Forum voor Democratie (VERWORPEN) 92 KB
 32. Vastgesteld besluit 50/19 Vaststellen Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 58 KB Ga naar het dossier

10.3.2 Statenvoorstel 53/19 Verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder, te Steenbergen

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 53/19 Verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder, te Steenbergen 399 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 53/19 Verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder, te Steenbergen 55 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 53/19 : Brief aan gemeente Steenbergen van 9 januari 2018 220 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 53/19 : Brief aan gemeente Steenbergen van 24 juni 2019 482 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 53/19 : Brief aan college Steenbergen van 10 september 2019 82 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 3a Statenvoorstel 53/19 : Bijlage bij Bijlage 3. Brief aan college Steenbergen 48 KB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 4 Statenvoorstel 53/19 : Brief aan college met afschrift aan de gemeenteraad van 10 september 2019 55 KB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 5 Statenvoorstel 53/19 : Concept Omgevingsvergunning 527 KB Ga naar het dossier
 9. Bijlage 6 Statenvoorstel 53/19 : Ruimtelijke Onderbouwing 26 MB Ga naar het dossier
 10. Bijlage 7 Statenvoorstel 53/19 : Invulling sociale randvoorwaarden 923 KB Ga naar het dossier
 11. Bijlage 8 Statenvoorstel 53/19 : Concept Nota van Zienswijzen 1,3 MB Ga naar het dossier
 12. Nota van Wijziging 53/19 Verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder, te Steenbergen 88 KB Ga naar het dossier
 13. Bijlage 1 Nota van Wijziging 53/19 Verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder, te Steenbergen : Gewijzigde bijlage 7: Publieksversie overeenkomst sociale randvoorwaarden 660 KB Ga naar het dossier
 14. Bijlage 2 Nota van Wijziging 53/19 Verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder, te Steenbergen : Gewijzigde bijlage 8: Nota van Zienswijzen 857 KB Ga naar het dossier
 15. Bijlage 3 Nota van Wijziging 53/19 Verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder, te Steenbergen : Gewijzigde bijlage 5: Omgevingsvergunning 559 KB Ga naar het dossier
 16. Amendement A13-2019 Provinciale Staten 25 oktober 2019 Statenvoorstel 49/19: bevoegdheid terug naar Steenbergen, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 132 KB
 17. Motie M61-2019 Provinciale Staten 25 oktober 2019 Statenvoorstel 49/19 Zon- en wind- energie met draagvlak, ingediend door Forum voor Democratie (BUITEN DE ORDE VERKLAARD) 120 KB
 18. Vastgesteld besluit 53/19 Verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder, te Steenbergen 55 KB Ga naar het dossier

10.3.3 Statenvoorstel 56/19 Voorstel voor een Klimaatakkoord

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 56/19 Voorstel voor een Klimaatakkoord 107 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 56/19 Voorstel voor een Klimaatakkoord 46 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 56/19 : Toelichting bij het Voorstel voor een Klimaatakkoord (Statenvoorstel 56/19): IPO-format eensluidend t.b.v. 12 x Provinciale Staten, aangevuld vanuit de provincie Noord-Brabant (in blauw) 284 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 56/19 : Klimaatakkoord 6 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 56/19 : Kamerbrief Voorstel voor een Klimaatakkoord 490 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 56/19 : Integrale set van afspraken uit het Klimaatakkoord die de bevoegdheden van provincie raken 238 KB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 56/19 : Brief – afspraken tussen gezamenlijke provincies en Rijk 502 KB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 56/19 : IPO-Bestuur Appreciatie Voorstel voor een Klimaatakkoord 265 KB
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 56/19 : Lijst van afkortingen bij Statenvoorstel 56/19 44 KB
 10. Beantwoording technische vragen Statenfracties 50PLUS en CDA over Statenvoorstel 56/19 Voorstel voor Klimaatakkoord 315 KB

10.3.4 Statenvoorstel 49/19 Procedure wensen en bedenkingen provinciale deelname aan Stichting La Vuelta Holanda

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 49/19 Procedure wensen en bedenkingen provinciale deelname aan Stichting La Vuelta Holanda 106 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 49/19 Procedure wensen en bedenkingen provinciale deelname aan Stichting La Vuelta Holanda 56 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 49/19 : Akte van oprichting `Stichting La Vuelta Holanda` 130 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 49/19 : Overeenkomst van opdracht `Stichting La Vuelta Holanda` 171 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 49/19 : Samenwerkingsovereenkomst La Vuelta Holanda 2019-2020 160 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 49/19 : Projectplan La Vuelta Holanda 2020 4,7 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 49/19 : Memo Inkoopbeleid stichting 140 KB
 8. Amendement A7-2019 Provinciale Staten 25 oktober 2019 Statenvoorstel 49/19: afzien van deelname Vuelta, ingediend door PVV Noord-Brabant 81 KB

10.4 STEMMING

Bijlagen

10.4.1 Ontwerpbesluit 57/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 25 oktober 2019

10.4.2 Ontwerpbesluit 55/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 30 augustus 2019

11 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 25 oktober 2019