1 Statendag 11 oktober 2019

2 09:00 UUR - 09:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 53/19 Verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder, te Steenbergen

2.2 Statenvoorstel 50/19 Vaststellen Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

3 09:30 UUR - 10:15 UUR INSPREEKMOMENT

Bijlagen

4 09:30 UUR - 11:30 UUR THEMA ENERGIE

Bijlagen

4.1 Klimaatakkoord

Bijlagen

4.2 Verzoek aan Procedurevergadering van gedeputeerde Spierings om informerende themabijeenkomst over Klimaatakkoord tegen achtergrond van provinciaal energiebeleid en oordeelsvormende themabijeenkomst over aankomende besluitvorming over Klimaatakkoord

4.3 Statenvoorstel 56/19 Voorstel voor een Klimaatakkoord

5 11:45 UUR - 12:15 UUR RONDVRAAGMOMENT

6 10:15 UUR - 11:45 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

6.1 Programma Aanpak Stikstof

6.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over `Niet alles kan` eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek

6.4 Statenmededeling Brief van Minister Schouten aan de Tweede Kamer over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

6.5 Statenmededeling PAS: consequenties uitspraak Raad van State en vervolgproces

6.6 Statenmededeling Aanpak Stikstofproblematiek: - Wijziging Beleidsregel Natuurbescherming Noord-Brabant; - Gebiedsgerichte aanpak in Brabant.

7 11:45 UUR - 12:45 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

7.1 Interim-omgevingsverordening

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfractie van ChristenUnie-SGP om een themabijeenkomst over `Statenvoorstel 50/16 vaststellen interim omgevingsverordening` ten behoeve van Procedurevergadering 23 september 2019

7.3 Statenvoorstel 50/19 Vaststellen Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

7.4 Statenmededeling Omgevingswet - Implementatieplan Omgevingswet

7.9 13:00 UUR – 13:15 UUR AANBIEDINGSMOMENT BrabantAdvies, advies “Brabantse werklocaties toekomst"

Bijlagen

8 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

8.0.1 ACTUALITEIT

Bijlagen

8.0.2 Interpellatieverzoek Provinciale Staten 11 oktober 2019 `Intrekken bevoegdheid en overnemen procedure windpark Karolinapolder`, ingediend door de PVV Noord-Brabant.

8.1 Extra vergadering Provinciale Staten 11 oktober 2019

Bijlagen

 1. Extra vergadering Provinciale Staten 11 oktober 2019 79 KB
 2. Verzoek aan de voorzitter van Provinciale Staten van de Statenfracties van de ChristenUnie-SGP, Forum voor Democratie, PVV Noord-Brabant, 50PLUS en Lokaal Brabant tot het houden van een extra vergadering van Provinciale Staten over het uitgebrachte advies van de commissie Remkes `Niet alles kan` inzake de stikstofproblematiek. 103 KB
 3. Motie M25 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” uitstel datum aanpassing van stallen, ingediend door ChristenUnie-SGP, PVV Noord-Brabant, Lokaal Brabant, 50PLUS en Forum voor Democratie (INGETROKKEN) 109 KB
 4. Motie M25a Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” uitstel datum aanpassing van stallen, ingediend door ChristenUnie-SGP, PVV Noord-Brabant, Lokaal Brabant, 50PLUS en Forum voor Democratie (VERWORPEN) 126 KB
 5. Motie M26 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” Erkenning boeren, ingediend door Forum voor Democratie, CDA, 50PLUS, D66, GroenLinks, VVD en PvdA (AANGENOMEN) 133 KB
 6. Motie M27 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” Geen verlaging van de maximale snelheid op provinciale wegen, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 79 KB
 7. Motie M28 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” Geen nieuwe en geen uitbreiding van Natura 2000-gebieden, ingediend door Forum voor Democratie (INGETROKKEN) 90 KB
 8. Motie M28a Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” Geen nieuwe en geen uitbreiding van Natura 2000-gebieden, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 82 KB
 9. Motie M29 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” Duitse" meetmethode stikstofconcentratie in Noord-Brabant, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 87 KB
 10. Motie M30 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” intrekken aanwijzingen Natura 2000 gebieden, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 92 KB
 11. Motie M30a Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” intrekken aanwijzingen Natura 2000 gebieden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 113 KB
 12. Motie M31 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” boeren ongemoeid laten, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 100 KB
 13. Motie M32 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” doorgaan met beweiden, ingediend door PVV Noord-Brabant (AANGENOMEN) 95 KB
 14. Motie M33 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” benut wetenschappelijk onderzoek bij beleid, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 119 KB
 15. Motie M34 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” terugdraaien versnelling transitie veehouderij, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 130 KB
 16. Motie M35 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” Geef kalverhouders meer uitstel, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 100 KB
 17. Motie M36 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” Boeren horen bij Brabant, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 104 KB
 18. Motie M37 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” solidariteit voor biodiversiteit, ingediend door SP (AANGEHOUDEN) 102 KB
 19. Motie M38 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” prioriteit aan duurzaamheid, ingediend door SP (INGETROKKEN) 89 KB
 20. Motie M38a Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” prioriteit aan duurzaamheid, ingediend door SP (VERWORPEN) 101 KB
 21. Motie M39 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” Voorbereidingsbesluit bouwstop veehouderij, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 132 KB
 22. Motie M40 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” aanpassing maximumsnelheid op Brabantse wegen, ingediend door Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 86 KB
 23. Motie M41 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” onderzoek naar intrekken aanwijzingen Natura 2000 gebieden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 103 KB
 24. Motie M42 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” onderzoek naar wijzigen instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 gebieden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 96 KB

8.2 Achtergrondinformatie bij Debat over Rapport Remkes `Niet alles kan`