1 Statendag 11 oktober 2019

2 09:00 UUR - 09:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 53/19 Verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder, te Steenbergen

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 53/19 Verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder, te Steenbergen 399 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 53/19 Verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder, te Steenbergen 55 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 53/19 : Brief aan gemeente Steenbergen van 9 januari 2018 220 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 53/19 : Brief aan gemeente Steenbergen van 24 juni 2019 482 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 53/19 : Brief aan college Steenbergen van 10 september 2019 82 KB
 6. Bijlage 3a Statenvoorstel 53/19 : Bijlage bij Bijlage 3. Brief aan college Steenbergen 48 KB
 7. Bijlage 4 Statenvoorstel 53/19 : Brief aan college met afschrift aan de gemeenteraad van 10 september 2019 55 KB
 8. Bijlage 5 Statenvoorstel 53/19 : Concept Omgevingsvergunning 527 KB
 9. Bijlage 6 Statenvoorstel 53/19 : Ruimtelijke Onderbouwing 26 MB
 10. Bijlage 7 Statenvoorstel 53/19 : Invulling sociale randvoorwaarden 923 KB
 11. Bijlage 8 Statenvoorstel 53/19 : Concept Nota van Zienswijzen 1,3 MB

2.2 Statenvoorstel 50/19 Vaststellen Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 50/19 Vaststellen Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 101 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 50/19 Vaststellen Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 57 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 50/19 : Notitie Aanpassingsvoorstellen veehouderij 76 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 50/19 : Tekst Interim omgevingsverordening (regels en toelichting) 4,2 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 50/19 : Regels bijlage 2 Technische eisen huisvestingssysteem 297 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 50/19 : Toelichting bijlage 2 Overzicht Nu ->Straks 228 KB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 50/19 : Nota van wijziging 112 KB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 50/19 : Nota van inspraak 462 KB
 9. Beantwoording technische vragen van de Statenfracties van ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant en PvdA over het Stikstofbeleid 121 KB

3 09:30 UUR - 10:15 UUR INSPREEKMOMENT

Bijlagen

4 09:30 UUR - 11:30 UUR THEMA ENERGIE

Bijlagen

4.1 Klimaatakkoord

Bijlagen

4.2 Verzoek aan Procedurevergadering van gedeputeerde Spierings om informerende themabijeenkomst over Klimaatakkoord tegen achtergrond van provinciaal energiebeleid en oordeelsvormende themabijeenkomst over aankomende besluitvorming over Klimaatakkoord

4.3 Statenvoorstel 56/19 Voorstel voor een Klimaatakkoord

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 56/19 Voorstel voor een Klimaatakkoord 107 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 56/19 Voorstel voor een Klimaatakkoord 46 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 56/19 : Toelichting bij het Voorstel voor een Klimaatakkoord (Statenvoorstel 56/19): IPO-format eensluidend t.b.v. 12 x Provinciale Staten, aangevuld vanuit de provincie Noord-Brabant (in blauw) 284 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 56/19 : Klimaatakkoord 6 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 56/19 : Kamerbrief Voorstel voor een Klimaatakkoord 490 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 56/19 : Integrale set van afspraken uit het Klimaatakkoord die de bevoegdheden van provincie raken 238 KB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 56/19 : Brief – afspraken tussen gezamenlijke provincies en Rijk 502 KB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 56/19 : IPO-Bestuur Appreciatie Voorstel voor een Klimaatakkoord 265 KB
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 56/19 : Lijst van afkortingen bij Statenvoorstel 56/19 44 KB
 10. Beantwoording technische vragen Statenfracties 50PLUS en CDA over Statenvoorstel 56/19 Voorstel voor Klimaatakkoord 315 KB

5 11:45 UUR - 12:15 UUR RONDVRAAGMOMENT

6 10:15 UUR - 11:45 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

6.1 Programma Aanpak Stikstof

6.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over `Niet alles kan` eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek

6.4 Statenmededeling Brief van Minister Schouten aan de Tweede Kamer over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

6.5 Statenmededeling PAS: consequenties uitspraak Raad van State en vervolgproces

6.6 Statenmededeling Aanpak Stikstofproblematiek: - Wijziging Beleidsregel Natuurbescherming Noord-Brabant; - Gebiedsgerichte aanpak in Brabant.

7 11:45 UUR - 12:45 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

7.1 Interim-omgevingsverordening

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfractie van ChristenUnie-SGP om een themabijeenkomst over `Statenvoorstel 50/16 vaststellen interim omgevingsverordening` ten behoeve van Procedurevergadering 23 september 2019

7.3 Statenvoorstel 50/19 Vaststellen Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

7.4 Statenmededeling Omgevingswet - Implementatieplan Omgevingswet

7.9 13:00 UUR – 13:15 UUR AANBIEDINGSMOMENT BrabantAdvies, advies “Brabantse werklocaties toekomst"

Bijlagen

8 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

8.0.1 ACTUALITEIT

Bijlagen

8.0.2 Interpellatieverzoek Provinciale Staten 11 oktober 2019 `Intrekken bevoegdheid en overnemen procedure windpark Karolinapolder`, ingediend door de PVV Noord-Brabant.

8.1 Extra vergadering Provinciale Staten 11 oktober 2019

Bijlagen

 1. Extra vergadering Provinciale Staten 11 oktober 2019 79 KB
 2. Verzoek aan de voorzitter van Provinciale Staten van de Statenfracties van de ChristenUnie-SGP, Forum voor Democratie, PVV Noord-Brabant, 50PLUS en Lokaal Brabant tot het houden van een extra vergadering van Provinciale Staten over het uitgebrachte advies van de commissie Remkes `Niet alles kan` inzake de stikstofproblematiek. 103 KB
 3. Motie M25-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” uitstel datum aanpassing van stallen, ingediend door ChristenUnie-SGP, PVV Noord-Brabant, Lokaal Brabant, 50PLUS en Forum voor Democratie (INGETROKKEN) 109 KB
 4. Motie M25a-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” uitstel datum aanpassing van stallen, ingediend door ChristenUnie-SGP, PVV Noord-Brabant, Lokaal Brabant, 50PLUS en Forum voor Democratie (VERWORPEN) 126 KB
 5. Motie M26-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” Erkenning boeren, ingediend door Forum voor Democratie, CDA, 50PLUS, D66, GroenLinks, VVD en PvdA (AANGENOMEN) 133 KB
 6. Motie M27-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” Geen verlaging van de maximale snelheid op provinciale wegen, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 79 KB
 7. Motie M28-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” Geen nieuwe en geen uitbreiding van Natura 2000-gebieden, ingediend door Forum voor Democratie (INGETROKKEN) 90 KB
 8. Motie M28a-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” Geen nieuwe en geen uitbreiding van Natura 2000-gebieden, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 82 KB
 9. Motie M29-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” Duitse" meetmethode stikstofconcentratie in Noord-Brabant, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 87 KB
 10. Motie M30-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” intrekken aanwijzingen Natura 2000 gebieden, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 92 KB
 11. Motie M30a-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” intrekken aanwijzingen Natura 2000 gebieden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 113 KB
 12. Motie M31-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” boeren ongemoeid laten, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 100 KB
 13. Motie M32-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” doorgaan met beweiden, ingediend door PVV Noord-Brabant (AANGENOMEN) 95 KB
 14. Motie M33-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” benut wetenschappelijk onderzoek bij beleid, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 119 KB
 15. Motie M34-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” terugdraaien versnelling transitie veehouderij, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 130 KB
 16. Motie M35-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” Geef kalverhouders meer uitstel, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 100 KB
 17. Motie M36-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” Boeren horen bij Brabant, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 104 KB
 18. Motie M37-2017 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” solidariteit voor biodiversiteit, ingediend door SP (AANGEHOUDEN) 102 KB
 19. Motie M38-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” prioriteit aan duurzaamheid, ingediend door SP (INGETROKKEN) 89 KB
 20. Motie M38a-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” prioriteit aan duurzaamheid, ingediend door SP (VERWORPEN) 101 KB
 21. Motie M39-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” Voorbereidingsbesluit bouwstop veehouderij, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 132 KB
 22. Motie M40-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” aanpassing maximumsnelheid op Brabantse wegen, ingediend door Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 86 KB
 23. Motie M41-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” onderzoek naar intrekken aanwijzingen Natura 2000 gebieden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 103 KB
 24. Motie M42-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” onderzoek naar wijzigen instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 gebieden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 96 KB

8.2 Achtergrondinformatie bij Debat over Rapport Remkes `Niet alles kan`

9 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 11 oktober 2019