1 Statendag 23 februari 2018

2 09:00 UUR - 09:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Begrotingswijziging 11/18 MIT-Zuid 2018

2.2 Statenvoorstel 13/18 Zevende wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012

3 09:15 UUR - 10:00 UUR RONDVRAAGMOMENT

4 09:30 UUR - 10:30 UUR WOORDVOERSOVERLEG MOBILITEIT

5 10:00 UUR - 10:30 UUR INSPREKERS

Bijlagen

5.1 Dhr. Van Uijen van Stichting van GOL naar Beter en dhr. Schmeits van bewonersvereniging Vijfhoevenlaan over Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Bijlagen

5.2 Mevrouw Verhoeven over stikstof en industrie

Bijlagen

6 10:30 UUR - 11:45 UUR THEMA MOBILITEIT

Bijlagen

6.1 Herijking OV-visie

Bijlagen

6.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van der Maat tot het houden van themabijeenkomst over `Herijking OV visie van klassiek OV naar Mobiliteit als dienst` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 22 januari 2018

6.3 Statenmededeling Aanbieding speelveldnotitie ‘van klassiek OV naar mobiliteit als dienst’

7 10:30 UUR - 11:45 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

7.1 Strategische keuzes VTH-beleid

Bijlagen

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van den Hout tot het houden van een themabijeenkomst over Strategische keuzes voor vergunningverlening, toezicht en en handhaving (VTH) in het omgevingsrecht ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 22 januari 2018

8 11:45 UUR - 13:00 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

8.1 Gebeidsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Bijlagen

8.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfracties Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en GroenLinks tot het houden van een themabijeenkomst over `Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 20 november 2017

8.3 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak

Bijlagen

 1. Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak 103 KB
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Nota vooroverleg concept-ontwerp inpassingsplan GOL Oost/West 2,9 MB
 3. Bijlage 2 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Verslag expertsessie 18 september 2017 741 KB
 4. Bijlage 3 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Verkeersanalyse bewonersvarianten 72A en 72B 6,9 MB
 5. Bijlage 4 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Verslag expertsessie 12 oktober 2017 Baardwijkse Overlaat 43 KB
 6. Bijlage 5 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Verslag expertsessie 12 oktober 2017 inpassing variant 72A 57 KB
 7. Bijlage 6 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Factsheet variant 72A 125 KB
 8. Bijlage 7 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Brief SNGB aan stuurgroep over factsheet 195 KB
 9. Bijlage 8 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Reactie SGNB op factsheet 545 KB
 10. Bijlage 9 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Brief SGNB aan stuurgroep over expertsessies 358 KB
 11. Bijlage 10 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Reactie SGNB tabel met vergelijking 656 KB
 12. Bijlage 11 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Reactie SNGB optimalisatie inrichting variant 72A 312 KB
 13. Bijlage 14 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Nieuw ontwerp Fietsbrug Baardwijkse Overlaat 152 KB

9 11:45 UUR - 13:00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

9.1 Landelijk meetnet Luchtkwaliteit

Bijlagen

9.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van den Hout tot het houden van een themabijeenkomst over Meten van luchtkwaliteit en het landelijk meetnet ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 18 december 2017

9.3 Statenmededeling Jaarrapportage 2015 en 2016: Luchtkwaliteit in Noord-Brabant door verkeer, veehouderijen en industrie

9.4 Statenmededeling Ammoniakmetingen in Noord-Brabant

10 13.30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

10.1 Vergadering Provinciale Staten d.d. 23 februari 2018

10.2 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging tijdelijk lid van Provinciale Staten mevrouw M.E.W.T. van Wijnen-Heijs

Bijlagen

10.3 ACTUALITEIT

Bijlagen

10.4 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

10.4.1 Statenvoorstel 13/18 Zevende wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012

10.4.2 Statenvoorstel 05/18 Advies aan het Commissariaat voor de media inzake de Stichting Regionale Omroep Brabant

10.4.3 Begrotingswijziging 11/18 MIT-Zuid 2018

Bijlagen

 1. Begrotingswijziging 11/18 MIT-Zuid 2018 85 KB
 2. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 11/18 MIT-Zuid 2018 (Besluit ambtshalve aangepast ivm wijziging jaartal in beslispunt 3 naar 2021) 59 KB
 3. Bijlage 1 Begrotingswijziging 11/18 MIT-Zuid 2018 : Financiele wijzigingen 24 KB
 4. Bijlage 2 Begrotingswijziging 11/18 MIT-Zuid 2018 : Inhoudelijke wijziging begroting 43 KB
 5. Bijlage 3 Begrotingswijziging 11/18 MIT-Zuid 2018 : IJkpunten Essent Investeringsagenda 99 KB
 6. VERVALLEN Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 11/18 MIT-Zuid 2018 59 KB
 7. Motie M1 Provinciale Staten 23 februari 2018 Statenvoorstel 11/18: Aanvalsplan bureaucratie, ingediend door CDA (INGETROKKEN) 76 KB
 8. Motie M1a Provinciale Staten 23 februari 2018 Statenvoorstel 11/18: Aanvalsplan bureaucratie, ingediend door CDA (AANGENOMEN) 65 KB
 9. Vastgesteld besluit 11/18 Begrotingswijziging MIT-Zuid 2018 58 KB

10.4.4 Statenvoorstel 84/17 Verstrekken leningen uit de Immunisatieportefeuille voor zonnepanelenproject Zuidoost Brabant – kenbaar maken van wensen en bedenkingen

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 84/17 Verstrekken leningen uit de Immunisatieportefeuille voor zonnepanelenproject Zuidoost Brabant – kenbaar maken van wensen en bedenkingen 102 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 84/17 Verstrekken leningen uit de Immunisatieportefeuille voor zonnepanelenproject Zuidoost Brabant – kenbaar maken van wensen en bedenkingen 62 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 84/17 : Toelichting op de wensen en bedenkingen procedure 54 KB Ga naar het dossier
 4. Nota van Wijziging Statenvoorstel 84/17 Verstrekken leningen uit de Immunisatieportefeuille voor zonnepanelenproject Zuidoost Brabant – kenbaar maken van wensen en bedenkingen 58 KB Ga naar het dossier
 5. Herzien ontwerpbesluit Statenvoorstel 84/17 Verstrekken leningen uit de Immunisatieportefeuille voor zonnepanelenproject Zuidoost Brabant – kenbaar maken van wensen en bedenkingen 63 KB Ga naar het dossier
 6. Motie M2 Provinciale Staten 23 februari 2018 Statenvoorstel 84/17: Zonnepanelen op iedere particuliere woning in Brabant, ingediend door VVD (AANGEHOUDEN) 118 KB
 7. Vastgesteld besluit 84/17 Verstrekken leningen uit de Immunisatieportefeuille voor zonnepanelenproject Zuidoost Brabant – kenbaar maken van wensen en bedenkingen 62 KB Ga naar het dossier

10.4.5 Statenvoorstel 03/18 Perspectief ontwikkelbedrijf en aanpassing Beheersstatuut

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 03/18 Perspectief ontwikkelbedrijf en aanpassing Beheersstatuut 107 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 03/18 Perspectief ontwikkelbedrijf en aanpassing Beheersstatuut 52 KB
 3. Bijlage 1 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 03/18 Perspectief ontwikkelbedrijf en aanpassing Beheersstatuut 247 KB
 4. Bijlage 1 Statenvoorstel 03/18 : Notitie `Perspectief ontwikkelbedrijf. De maatschappij verandert, het ontwikkelbedrijf beweegt mee` 103 KB
 5. Bijlage 2 Statenvoorstel 03/18 : Beheersstatuut ontwikkelbedrijf provincie Noord-Brabant, versie 2.0 243 KB
 6. Bijlage 3 Statenvoorstel 03/18 : Overzicht technische aanpassingen Beheersstatuut 55 KB
 7. Vastgesteld besluit 03/18 Perspectief ontwikkelbedrijf en aanpassing Beheersstatuut 7,2 MB

10.5 STEMMING

Bijlagen

10.5.1 Statenvoorstel 10/18 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 23 februari 2018

10.5.2 Statenvoorstel 08/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 17 november 2017

10.5.3 Statenvoorstel 09/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 1 december 2017

10.5.4 Statenvoorstel 12/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 15 december 2017

10.5.5 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 23 februari 2018

11 EXTRA VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

11.1 Extra Vergadering Provinciale Staten d.d. 23 februari 2018

Bijlagen

 1. Extra vergadering Provinciale Staten d.d. 23 februari 2018 91 KB
 2. Verzoek van de statenfractie van de ChristenUnie-SGP mede namens de Statenfracties van het CDA, PVV, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant over de aanleiding, het proces en informatievoorziening naar de Staten van het onderzoek naar de naleving door de industriële sector van de regels die voor stikstofemissie zijn gesteld uitgevoerd in opdracht van het BPO. 1,7 MB
 3. Memo Van den Hout - BPO-pilot 1 MB
 4. Beantwoording schriftelijke vragen van mw. H.I. Roijackers namens de Statenfractie van GroenLinks over `In of uit de PAS?` 75 KB
 5. Beantwoording technische vragen ChristenUnie-SGP `Industrie in de PAS 4,8 MB
 6. Beantwoording vervolgvragen technische vragen ChristenUnie-SGP `Industrie in de PAS` 1,4 MB
 7. Agenda's en verslagen 2016 BPO-speerpunt Stikstof naleving en Natura2000 817 KB
 8. Motie M1 Provinciale Staten 23 februari 2018 extra vergadering PS: afkeuring niet verstrekken informatie, ingediend door ChristenUnie-SGP, 50PLUS, CDA en Lokaal Brabant.(VERWORPEN) 115 KB
 9. Motie M2 Provinciale Staten 23 februari 2018 extra vergadering PS: motie van wantrouwen, ingediend door PVV (VERWORPEN) 75 KB

12 Vastgestelde notulen extra vergadering Provinciale Staten 23 februari 2018