1 Statendag 2 februari 2018

2 09:30 UUR - 10:00 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 05/18 Advies aan het Commissariaat voor de media inzake de Stichting Regionale Omroep Brabant

3 (Geen insprekers)

Bijlagen

4 09:30 UUR - 10:00 UUR RONDVRAAGMOMENT

5 10:00 UUR - 11:30 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIEN

Bijlagen

5.1 Rondetafelgesprek geheimhouding

Bijlagen

5.2 Memo Griffie over Opzet rondetafelgesprek geheimhouding

6 10:00 UUR - 11:30 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

6.1 Beheersstatuut provinciaal ontwikkelbedrijf

Bijlagen

6.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van Merrienboer tot het houden van themabijeenkomst over `De beweging die het ontwikkelbedrijf doormaakt, uitmondend in een nieuw Beheersstatuut` ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 22 januari 2018

6.3 Statenvoorstel 03/18 Perspectief ontwikkelbedrijf en aanpassing Beheersstatuut

7 11:30 UUR - 12:30 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG BESTUUR EN FINANCIEN

Bijlagen

7.1 Agenda (incl. stukken) Woordvoerdersoverleg Bestuur en Financien Statendag 2 februari 2018

8 11:30 UUR - 12:30 UUR PLATFORM INTEGRITEIT

Bijlagen