1 Statendag 1 december 2017

2 09:00 UUR - 09:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Begrotingswijziging 71/17 Naar een klimaatbestendig Brabant

2.2 Begrotingswijziging 78/17 Begrotingswijziging 2018-2019 Uitvoeringsprogramma Cultuur

Bijlagen

 1. Begrotingswijziging 78/17 Begrotingswijziging 2018-2019 Uitvoeringsprogramma Cultuur 109 KB
 2. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 78/17 Begrotingswijziging 2018-2019 Uitvoeringsprogramma Cultuur 57 KB
 3. (VERVALLEN) Bijlage 1 Begrotingswijziging 78/17 : Financiële wijziging begroting 23 KB
 4. AANGEPASTE Bijlage 1 Begrotingswijziging 78/17 : Financiële wijziging begroting 23 KB
 5. Bijlage 2 Begrotingswijziging 78/17 : Inhoudelijke wijziging begroting 37 KB
 6. Bijlage 3 Begrotingswijziging 78/17 : Checklist IJkpunten 3e tranche investeringsagenda ten behoeve van begrotingswijziging Uitvoeringsprogramma Cultuur 2018-2019 49 KB
 7. Bijlage 4 Begrotingswijziging 78/17 : Uitvoeringsprogramma cultuur 2016-2020 is onderweg : Tussenresultaten in beeld 9,4 MB

3 09:00 UUR - 09:45 UUR RONDVRAAGMOMENT

4 09:30 UUR - 10:30 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG LANDBOUW

Bijlagen

4.1 Agenda (incl. stukken) Woordvoerdersoverleg Landbouw op Statendag 1 december 2017

5 (Geen insprekers)

Bijlagen

6 10:30 UUR - 12:00 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

6.1 Concept-voorontwerp Omgevingsvisie

Bijlagen

6.2 Statenmededeling Op weg naar het voorontwerp Omgevingsvisie

7 10:30 UUR - 12:00 UUR PLATFORM INTEGRITEIT

Bijlagen

7.1 Agenda (incl. stukken) Platform Integriteit op Statendag 1 december 2017

Bijlagen

8 12:00 UUR - 13:00 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING

Bijlagen

8.1 Evaluatie Breedbandfonds

Bijlagen

8.2 Memo van Griffie aan leden van Provinciale Staten over uitwerking themabijeenkomst Breedbandfonds d.d. 1 december 2017

8.3 Statenmededeling Evaluatie fondsen uit de eerste en de tweede tranche Investeringsagenda Essent

9 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

9.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

9.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

9.2.1 Vraag Provinciale Staten 1 december 2017 Blunder ODBN en vergunning MACE OOC Oss, ingediend door GroenLinks

9.2.2 Vraag Provinciale Staten 1 december 2017 `Ontwikkelingen ODBN` , ingediend door VVD

9.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

9.3.1 Statenvoorstel 77/17 Beleidsactualisatie BrUG

Bijlagen

 1. Bijlage 1 Statenvoorstel 77/17: Beleidsactualisatie BrUG 67 KB
 2. Bijlage 2 Statenvoorstel 77/17: Financiële en inhoudelijke wijziging begroting 60 KB
 3. Bijlage 3 Statenvoorstel 77/17: Addendum 2 Grondnota 84 KB
 4. Bijlage 4 Statenvoorstel 77/17: Geactualiseerde opgave GOB 47 KB
 5. Bijlage 5 Statenvoorstel 77/17: Geactualiseerde KPI’s GOB 46 KB
 6. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 77/17 Beleidsactualisatie BrUG. (Besluit ambtshalve aangepast uit oogpunt van amendeerbaarheid) 61 KB
 7. Statenvoorstel 77/17 Beleidsactualisatie BrUG 119 KB
 8. Amendement A1 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 77/17 : Stoppen pilot EVZ's ingediend door CDA (VERWORPEN) 106 KB
 9. Amendement A2 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 77/17 : Eerst beleid, dan geld ingediend door CDA (VERWORPEN) 118 KB
 10. Amendement A3 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 77/17 : Geld naar veiligheid in het buitengebied, ingediend door PVV (VERWORPEN) 122 KB
 11. Amendement A4 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 77/17 : Geen BMF, wel opvang inheemse dieren ingediend door PVV (VERWORPEN) 47 KB
 12. Motie M1 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 77/17: Beleidsactualisatie BrUG, ingediend door VVD, SP, D66, PvdA, ChristenUnie-SGP en 50PLUS (AANGENOMEN) 170 KB
 13. Motie M2 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 77/17: Een BrUG te ver, ingediend door CDA (AANGENOMEN) 102 KB
 14. Motie M3 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 77/17 : Proces tot externe rapporteur PS over het Groenfonds ingediend door CDA (VERWORPEN) 120 KB
 15. Vastgesteld besluit 77/17 Evaluatie BrUG 62 KB

9.3.2 Statenvoorstel 68/17 Procedure wensen en bedenkingen inzake oprichting Valorisatiefonds Brabant

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 68/17 Procedure wensen en bedenkingen inzake oprichting Valorisatiefonds Brabant 110 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 68/17 Procedure wensen en bedenkingen inzake oprichting Valorisatiefonds Brabant 46 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 68/17 : Businessplan Valorisatiefonds Brabant 342 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 68/17 : Het toekomstige Brabantse Valorisatieprogramma 1,3 MB
 5. Amendement A5 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 68/17: Formaliseren wensen cq bedenkingen m.b.t. op te richten Valorisatiefonds Brabant, ingediend door VVD, SP, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant, GroenLinks, 50PLUS en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 149 KB
 6. Amendement A6 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 68/17 : Valorisatiefonds ingediend door PVV (VERWORPEN) 88 KB
 7. Motie M4 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 68/17: Heldere afspraken bij verstrekking Converteerbare lening, ingediend door CDA, GroenLinks, Lokaal Brabant, 50PLUS en Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 165 KB
 8. Motie M4a Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 68/17: Heldere afspraken bij verstrekking Converteerbare lening, ingediend door CDA, GroenLinks, Lokaal Brabant, 50PLUS en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 176 KB
 9. Vastgesteld besluit 68/17 Procedure wensen en bedenkingen inzake oprichting Valorisatiefonds Brabant 45 KB

9.3.3 Begrotingswijziging 76/17 Gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2018-2019

Bijlagen

 1. Begrotingswijziging 76/17 Gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2018-2019 93 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 76/17 Gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2018-2019 49 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Begrotingswijziging 76/17 : Financiele wijziging begroting 23 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Begrotingswijziging 76/17 : Inhoudelijke wijziging begroting Aanvullende Uitvoeringsprogramma Energie 33 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Begrotingswijziging 76/17 : Toetsing investeringsvoorstel aan ijkpunten 3e tranche investeringsstrategie 48 KB Ga naar het dossier
 6. Motie M5 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 76/17: Brabants E-team ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Lokaal Brabant 178 KB
 7. Motie M6 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 76/17: Meten is weten ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, 50PLUS en Lokaal Brabant 130 KB
 8. Motie M7 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 76/17: Versnellen van idee naar Markt, ingediend door PvdA, VVD, SP en D66 93 KB
 9. Motie M8 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 76/17: energie doe-budgetten voor lokale initiatieven, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant 113 KB
 10. Motie M9 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 76/17: Eenergiehuis-concept in regionale energiestrategieën, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant 139 KB

9.3.4 Begrotingswijziging 72/17 Uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming

9.3.5 Statenvoorstel 97/17 Zesde wijzigingsverordening Legesverordening Noord Brabant 2012

9.4 STEMMING

Bijlagen

9.4.1 Statenvoorstel 85/17 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 1 december 2017

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 1 december 2017