Naam, voorletters en eventuele titel Liebregts, H.J.W.C. (Henry)
 Download: persfoto
Emailadres PS HLiebregts@psbrabant.nl
Social media Instagram: HenryLiebregts
Twitter: @henryliebregts
Facebook: HenryLiebregts
Fractie 50PLUS
Burgerlid sinds 22 april 2020
Zet zich deze periode in voor Alle Brabanders maar in het bijzonder voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen.
Laten we niet vergeten dat ouderen de smeerolie van de maatschappij zijn, zonder hen staat pas echt alles stil. Kijk maar eens naar al het vrijwilligerswerk dat zij verzetten binnen verenigingen en instellingen, de coachende rol die zij vervullen, de verzorgende taken die zij op zich nemen, zich inzetten als oppas oma en opa, zodat kinderen kunnen gaan werken.
Favoriete plek in Brabant “De Efteling” en ons daar, samen met de kleinkinderen, te verwonderen en te genieten van al dat wonderbaarlijke.
Geboorteplaats/-datum  Eindhoven, 11 juli 1950
Woonplaats Rosmalen
Beroep en/of nevenfuncties
  • Freelance Functionaris Gegevensbescherming
  • Freelance Pre-auditor
  • Verhuur vakantiehuis via tussenpersoon in Kirchheim (Hessen), Duitsland
  • Voorzitter VESK (Vereniging Seepark Kirchheim)
  • Voorzitter Cliëntenraad “De Grevelingen”
  • Secretaris van de stichting wijkkrant de Hint
    • redactielid
  • "Correspondent" van DTV
  • DGA van een stamrecht B.V.
Opleiding Bedrijfskunde Keele University (U.K.)
De voornaamste reden dat ik politiek actief ben geworden Mij in te zetten voor het welzijn en welbevinden van alle Brabanders.
Ik ben trots op Mijn kinderen, cadeaukinderen, kleinkinderen, en vrouw!
In mijn vrije tijd... Ga ik graag wandelen, lees graag een mooi boek en verbreed ik graag mijn kennis.

Contact

Liebregts, Henry