Portefeuille Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart

 • Landbouw en Voedsel
 • Bodem
 • Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
 • Coördinerend portefeuillehouder Regionale samenwerking (incl. BrabantStad)
 • Coördinerend portefeuillehouder Brede welvaart (incl. Gezondheid)
 • Gebiedsgedeputeerde GGA Peelvenen, Strabrechtse Heide & Loonse en Drunense Duinen
 • Zevende loco CdK

Nevenfuncties Elies Lemkes-Straver

 • Voorzitter SG BrabantStad

Landbouw en Voedsel

 • Lid van Adviescommissie ondersteunende maatregelen transitie veehouderij
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van Regio Noord-Oost Brabant
 • Lid van Brabantbrede tafel aanpak Stikstof
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van Stichting Agrifood Capital
 • Lid van de Stuurgroep OP Zuid 2014-2020
 • Lid van het Overleg Netwerk Goed Boeren
 • Voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Intensivering Toezicht Veehouderij
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg Transitie Landbouw (BOTL)
 • Lid van de Stuurgroep gebiedssamenwerking Zuidoostelijke Zandgronden-Peel

ORO/VTH

 • Opdrachtgever Directeurenoverleg Omgevingsdiensten Noord-Brabant
 • Voorzitter van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht
 • Lid van het IPO BAC MTH

Natuur

 • Lid van IPO BAC VP, de interprovinciale Bestuurlijke AdviesCommissie Vitaal Platteland
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg Peelvenen

Zie ook